Chomyszyn G. - Dwa Królestwa.pdf

(45744 KB) Pobierz
Błogosławiony
Męczennik
Grzegorz
Chomyszyn
Biskup
Stanisławowski
DWA
KRÓLESTWA
Dwa
Królestwa
to
książka
niezwykła
ze
względu
na
swą
treść,
ale
i
na
losy
rękopisu,
który
cudem
ocalał
z
zawieruchy
sowieckiej
czerwonej
apokalipsy.
Rękopis
-
nadpalony
w
ogniu,
ponad
500
stronicowy
manuskrypt
-
został
cudem
zachowany
i
całkiem
niedawno
odnaleziony.
Po
ukazaniu
się
Dwóch
Królestw
rozpoczął
się
ich
nowy
żywot,
czasem
nie
mniej
burzliwy
i
dramatyczny
niż
w
czasach
prześladowań,
których
doświadczył
ich
Autor.
Nagonki
i
represje
wobec
książki
i
jej
redaktorów
-
w
szczególności
ks.
Ihora
Pełechatego,
postulatora
procesu
beatyfikacyjnego
bp.
Chomyszyna
-
w
sposób
cudowny
przyczyniły
się
do
popularyzacji
dzieła
Błogosławionego
Biskupa
i
przybliżenia
społeczeństwu
polskiemu
i
ukraińskiemu
jego
celowo
przemilczanej
postaci.
Szczególnie
w
Polsce,
gdzie
ukraiński
oryginał
ukazał
się
na
KUL
w
2016
r.,
„odnalezienie"
sprawiedliwego
Ukraińca,
który
zdecydowanie
potępił
zbrodniczą
nacjonalistyczną
ideologię
i
był
orędownikiem
pojednania
polsko-ukraińskiego,
stało
się
wielkim
wydarzeniem,
zwłaszcza
w
trudnej
sytuacji
przywrócenia
pamięci
zbiorowej
prawdy
o
straszliwym
ludobójstwie,
którego
symbolem
stał
się
Wołyń.
Ukazanie
się
tej
książki
stało
się
ważnym
wydarzeniem
w
życiu
religijnym
na
Ukrainie.
Katolicy
obu
tradycji
chrześcijańskich
zapoznali
się
z
niezwykłym
tekstem
błogosławionego
męczennika,
który
będqc
goręcym
patriotg
Ukrainy,
występował
jako
rzecznik
pojednania
polsko-ukraińskiego.
Przestrzegał
on
swych
wiernych
przed
radykalizmem
i
„herezję
nacjonalizmu".
Brzmi
to
bardzo
aktualnie
w
tym
roku,
kiedy
nasze
narody
zbliżyły
się
do
bliższego
poznania
swej
trudnej
historii.
abp
Mieczysław
Mokrzycki,
metropolita
lwowski
Jest
to
niezwykły
dokument
wierności
Bogu,
Kościołowi
katolickiemu,
a
także
humanizmowi
w
relacjach
międzynarodowych.
Słowa
Błogosławionego
brzmię
nader
aktualnie
teraz,
kiedy
Ukraina
poszukuje
właściwej
drogi
wyjścia
z
trudnej
sytuacji
dziejowej.
Jej
Prorok,
bł.
bp
Grzegorz
Chomyszyn
zachęca
do
kroczenia
twardę
ścieżkę
wiary
niezmęconej
wpływami
bezbożnej
ideologii
przy-
bierajęcej
różne
postacie.
kard.
Marian
Jaworski,
emerytowany
metropolita
lwowski
Błogosławiony
Ks.
Bp
Hryhorij
Chomyszyn
był
człowiekiem
niezwykle
konsekwentnym
w
życiu
osobistym
i
pasterskim.
Wierny
Kościołowi
katolickiemu
i
jego
nauczaniu,
nie
mógł
milczeć,
gdy
ukraińskie
życie
polityczne
trawił
„rak
skrajnego
nacjonalizmu".
Czynił
to
zarówno
z
obowięzku
pasterskiego,
jak
i
jako
człowiek
doświadczony
skutkami
skrajnych
ideologii,
tak
komunistycznej,
jak
i
faszystowskiej.
dr
Stanisław
Stępień,
pionier
badań
polsko-ukraińskich
B
ł
.
męczennik
G
rzegorz
C
homyszyn
,
biskup
stanisławowski,
marzyło
niezależnej
i
niepodległej
Ukrainie,
ale
jako
kapłan
Chrystusowy
i
biskup
nie
przyjmował,
odrzucał
i
otwarcie
potępiał
radykalny
nacjonalizm
i
akty
terrorystyczne,
twierdząc,
że
ta
droga
jest
przeciwna
Bogu
i
może
doprowadzić
naród
ukraiński
do
degradacji
i
samozniszczenia.
Za
swoją
wierność
Chrystusowi
w
Kościele
Greckokatolickim
został
pojmany
przez
specjalny
oddział
komisariatu
ludowego
bezpieczeństwa
państwa
w
rezydencji
w
Stanisławowie
w
nocy
z
11
na 12
kwietnia
1945
roku,
i
odwieziony
do
wewnętrznego
Więzienia
Łukianiwskiego
NKWD
w
Kijowie.
Po
36
dniach
przesłuchań
i
tortur
zmarł
śmiercią
męczeńską
28
grudnia
1945
roku.
27
czerwca
2001
roku
we
Lwowie
został
ogłoszony
przez
Ojca
Świętego
Jana
Pawła
II
Błogosławionym
Męczennikiem
Unickiej
Cerkwi
Greckokatolickiej.
Bp
Chomyszyn
jest
jedynym
hierarchą
greckokatolickim,
którego
Sejm
Rzeczypospolitej
uczcił
osobną
uchwałą.
Niestety,
ukraiński
męczennik
nie
doczekał
się
takiego
uznania
w
swoim,
wolnym
już
kraju,
i
w
Kościele,
za
który
oddał
życie...
Po
wydaniu
oryginału
Dwóch
Królestw
pojawiły
się
zdecydowane
sprzeciwy,
protesty,
rozpowszechniano
informacje
fałszywe
i
kłamliwe,
wspierając
się
opiniami
badaczy
i
naukowców
o
wątpliwym
autorytecie:
Wydawnictwo
to
wywołało
negatywny
rezonans
zarówno
w
społeczeństwie,
jak
i
wśród
duchowieństwa
całego
naszego
Kościoła.
Abp
dr
Wołodymyr
Wijtyszyn,
metropolita
iwano-frankiwski
Ukraińskiego
Kościoła
Greckokatolickiego
Niestety,
ta
księżka
okazała
się
wielkę
mistyfikację
i
manipulację.
Prof.
Ihor
Skoczylas,
prorektor
Ukraińskiego
Uniwersytetu
Katolickiego
Nie
wiemy
gdzie
był
przechowywany
rękopis,
i
czy
nie
został
on
napisany
na
zamówienie
trzeciej
strony
[...]
Czy
nie
jest
to
kolejna
próba
zdyskredytowania
przez
stronę
polskę
Szep­
tyckiego,
bioręc
pod
uwagę,
że
to
przy
wsparciu
środowisk
polskich
opublikowano
takę
książkę
jak
„Dwa
Królestwa"?
Dr
Liliana
Hentosz,
lwowska
badaczka
Błogosławiony
Męczennik
Grzegorz
Chomyszyn
Biskup
Stanisławowski
DWA
KRÓLESTWA
Redakcja
ks.
Ihor
Pełechatyj,
Włodzimierz
Osadczy
Wydawnictwo
AA
Kraków
2017
treści
Uchwała
Sejmu
Rzeczpospolitej
Polskiej
z
dnia
23
marca
2017
r
...............9
List
kard.
Mariana
Jaworskiego
....................................................................n
List
abp.
Mieczysława
Mokrzyckiego...........................................................
12
Słowo
wstępne
(bp
Marian
Buczek)
.............................................................
13
Przedmowa
(ks.
Ihor
Pełechatyj)
.................................................................
15
Nauczyciel
Cerkwi
i
narodu
...................................................................
15
Rękopisy
nie
płoną....................................................................................
25
Jak
wygląda
rękopis?................................................................................
}o
Dwa
Królestwa
a
mistyka
Ukrainy
(Włodzimierz
Osadczy)
....................
35
DWA
KRÓLESTWA....................................................................................
71
4.
Metropolita
Andrzej
Szeptycki
-
bizantynista
na
tle
rusofilizmu
....................................................
212
5.
Fantasmagoria......................................................................................
321
6.
Boży
dopust.........................................................................................
338
7.
Restytucja..............................................................................................
350
8.
Moje
usprawiedliwienie.....................................................................
402
Posłowie
(Włodzimierz
Osadczy)
.............................................................
423
Indeks
osób....................................................................................................
441
-
7
-
UCHWAŁA
SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
z
dnia
23
marca
2017
r.
w
sprawie
uczczenia
pamięci
błogosławionego
biskupa
Grzegorza
Chomyszynu
w
150.
rocznicę
jego
urodzin
Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej
w
150.
rocznicę
urodzin błogosławionego
biskupa
Grzegorza
Chomyszyna
-
greckokatolickiego
ordynariusza
stani­
sławowskiego,
obywatela
II
Rzeczypospolitej
Polskiej,
męczennika
reżimu
komunistycznego,
nieustającego
orędownika
pojednania
polsko-ukraiń­
skiego
składa
hołd
Prorokowi
Ukrainy,
który
był
niestrudzonym
głosicielem
wartości
europejskich
wyrastających
z
tradycji
chrześcijaństwa
i
cywilizacji
łacińskiej.
Przestrzegał
on
swój
naród
przed
zbrodniczymi
ideologiami,
nawołującymi
do
nienawiści
i
niszczenia
wielowiekowego
dorobku
tradycji
tolerancji
wytworzonej
na
ziemiach
I
Rzeczpospolitej.
Postać
błogosławionego
biskupa
powinna
stać
sie
symbolem
polsko-
-ukraińskiego
pojednania
opartego
na
historycznym
i
duchowym
dziedzic­
twie
wspólnoty
obu
narodów,
bazującym
na
niepodważalnych
fundamentach
moralności
i
prawdy.
Marszałek
Sejmu:
M.
Kuchciński
-
9
-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin