Ⅽᴏrᴏnɑ I., Styɡmɑty ⅰ ⱳⅰzje Apᴏkɑlⅰpsy. Ⅿɑrⅰɑ Ϳulⅰe Ϳɑhenny.pdf

(7458 KB) Pobierz
STYGMATY
I WIZJE APOKALIPSY
Irene Corona
STYGMATY
I WIZJE APOKALIPSY
Maria Julia Jahenny przepmviada
trzęsienia
ziemi, krew i
ciemności
Tłumaczenie:
Ks.
Mieczysław
Stebart COr
Wydawnictwo AA
Kraków
La Terra, un vasto cimitero. La pia stigmatiz-
zata Maria Giulia Jahenny di La Fraudais (1850-1941) an-
nuncia: terremoti, sangue, tenebre
Tytuł oryginału:
Redakcja i korekta: Wydawnictwo AA
i
łamanie:
Wydawnictwo AA
Projekt
okładki:
Anna Smak-Drewniak
Skład
©
2011 by Edizioni Segno, Via E. Fermi, 80/1,
33010 Feletto Umberto -Tavagnacco (UD)
©
Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo
Kraków 2021
ISBN 978-83-7864-175-9
"Wydawnictwo AA s.c.
30-332 Kraków, ul. Swoboda 4
tel.: 12 292 04 42
e-mail: klub@religijna.pl
www.religijna.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin