RDA E-Aukcja-7.pdf

(28997 KB) Pobierz
Rzeszowski Dom Aukcyjny
E-Aukcja 7 (20-22 czerwca)
20/6/2021
1.
Adam Dylewski, Od denara do z
ł
otego - dzieje
pieni
ą
dza w Polsce,
pienią
Stan zachowania: bardzo dobr y
Cena wywoławcza: 20 zł
2.
Andrzej Bia
ł
kowski, Mennictwo Rosji XVII-XVIII wiek
Biał
Warszawa 1983. 236 stron + 47 jednobarwnych tablic z monetami.
Stan zachowania: dostateczny
Cena wywoławcza: 10 zł
3.
Biuletyn Numizmatyczny - Opis Rzeczy i Autorów
Roczników 1965-1969 ( nr 1-48) - PTA KN
Stan zachowania: bardzo dobr y
Cena wywoławcza: 5 zł
4. Bor ys Paszkiewicz, Katalog, Monety zast
ę
pcze
ś
l
ą
ska,
zastę
K
ł
odzka i wschodnich
Ł
u
ż
yc 1800- 1960 Warszawa 1984.
Pozycja dla kolekcjonerów monet
śląskich.
Stan zachowania: dobr y -
Cena wywoławcza: 10 zł
5. Cywi
ń
ski H., Dziesi
ęć
wieków pieni
ą
dza polskich Stan
Cywiń
Dziesięć
pienią
zachowania przedmiotu dobry.
Cena wywoławcza: 10 zł
6. Cz. Kami
ń
ski - J. Kurpiewski, Katalog monet Augusta II
Kamiń
Mocnego i Augusta III Sasa + Ksawer y i Chr ystian Jeden z
podstawowych katalogów dotyczący mennictwa epoki saskiej na
polskich ziemiach opisujący mennictwo Augusta II Mocnego, Augusta
III Sasa oraz Fryderyka Krystiana i Ksawerego - książąt Saksonii. Na
końcu zostały pokazane monety Klemensa Wacława - biskupa
Ratysbony. Stan zachowania dobry-
Stan zachowania: dobr y -
Cena wywoławcza: 10 zł
7. Cz. Kami
ń
ski - J. Kurpiewski, Katalog Monet Polskich
Kamiń
1632-1648, wyd. I, Warszawa 1984 Katalog poruszający zarys
mennictwa polskiego Władysława Wazy. Jeden z dokładniejszych
katalogów mennictwa z lat 1632-1648. Stan zachowania dobry-
Stan zachowania: dobr y -/dostateczny
Cena wywoławcza: 20 zł
8.
Czes
ł
aw Kami
ń
ski-Janusz Kurpiewski, Katalogi monet
Czesł
Kamiń
polskich 3 szt. Używane egzemplarze.
Środki
bardzo
ładnie
zachowane. Podniszczone okładki, co typowe dla tych katalogów. Stan
zachowania przedmiotów dostateczny/dobry.
Stan zachowania: dostateczny
Cena wywoławcza: 20 zł
9. D. i T. Na
łęcz,
Pogrzeb Marsza
ł
ka Józefa Pi
ł
sudskiego,
Nałę cz,
Marszał
Pił
wyd. 1988 Ciekawe wydawnictwo. Stan zachowania dobry.
Podniszczone okładki.
Cena wywoławcza: 5 zł
10. Edmund Kopicki, Katalog Podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych - 3 szt. Edmund Kopicki Katalog podstawowych typów
zwią
monet i banknotów polskich oraz ziem historycznie z polską
związanych. 3szt.: Wymiary: 21,5 x 15,5
Stan zachowania: bardzo dobr y/dobr y
Cena wywoławcza: 20 zł
11. Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych, Tom IX Tom IX. Kryteria i elementy klasyfikacji. Cz. 2
zwią
wyobrażenia heraldyczne na monetach.
Stan zachowania: dostateczny
Cena wywoławcza: 10 zł
12. Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych, Tom IX Tom IX. Kryteria i elementy klasyfikacji. Cz. 2
zwią
wyobrażenia heraldyczne na monetach. Dobrze zachowany
egzemplarz.
Stan zachowania: dobr y
Cena wywoławcza: 10 zł
13. Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych, Tom IX
zwią
Stan zachowania: dostateczny-
Cena wywoławcza: 10 zł
14. Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych, Tom IX Tom IX - Kryteria i elementy klasyfikacji. Cz. 3 -
zwią
Monogramy i wyobrażenia nieheraldyczne na monetach.
Stan zachowania: dostateczny
Cena wywoławcza: 10 zł
15. Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych, Tom IX Tom IX - Kryteria i elementy klasyfikacji. Cz. 1 -
zwią
Systemy klasyfikacyjne przynależności monet.
Stan zachowania: dostateczny +
Cena wywoławcza: 10 zł
16. Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych, Tom V Warszawa 1974. Tom V. Cz. I 1916-1978.
zwią
Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja
Numizmatyczna. Wymiary; 21,50x15,5 cm
Stan zachowania: dobr y/dostateczny
Cena wywoławcza: 10 zł
17. Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych, Tom V Tom V - 1916-1978. Cz.2
zwią
Stan zachowania: dobr y/dostateczny
Cena wywoławcza: 10 zł
18. Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych, Tom VII Tom VII - Monety Pomorskie XVI-XIX w.
zwią
Stan zachowania: dobr y
Cena wywoławcza: 10 zł
19. Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych, Tom VIII Tom VIII. Cz. 2 - Monety
Śląskie
okresu
zwią
nowożytnego.
Stan zachowania: dostateczny+
Cena wywoławcza: 10 zł
20. Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet
i banknotów Polski oraz ziem histor ycznie z Polsk
ą
Polską
zwi
ą
zanych, Tom VIII Tom VIII. Cz. 1 - Monety
Śląskie
Okresu
zwią
Nowożytnego
Stan zachowania: dostateczny +
Cena wywoławcza: 10 zł
21.
Ignacy Zagórski, Monety dawnej Polski - Tablice
Warszawa 1969.
Stan zachowania: dostateczny -
Cena wywoławcza: 10 zł
22.
J. Dutkowski - A. Suchanek - CORPVS NVMORVM
CIVITATIS ELBINGENSIS Bardzo szczegółowy katalog opisujący
mennicę w Elblągu. Autorzy dotarli do wielu wcześniej
niesfotografowanych pozycji. Bardzo ciekawa pozycja dla
kolekcjonerów monet Polski Królewskiej.
Stan zachowania: bardzo dobr y
Cena wywoławcza: 50 zł
Zgłoś jeśli naruszono regulamin