Orędzia Maryi i Jezusa z Trevignano Romano (2.09.2017-17.11.2018).pdf

(4183 KB) Pobierz
Ferdinando Carignani
W
drodze
z
Maryją
Objawienia w Trevignano Romano
i mistyczka Gisella Carda
tłumaczenie
Katarzyna Górecka
Wydawnictwo Esprit
2020
Wszystkie
orędzia
od
2
września
2017
roku
do
17
listopada
2018
roku
Uwaga
przytoczone
przesłania
przekazane
Giselli
między
2
września
2017
roku a
17
listopada
2018
roku.
Spisała
je ona po objawieniach. Poprzednie
przesłania,
od pierwszego objawienia z
21
kwietnia
2016
roku do
końca
sierpnia
2017
roku,
można znaleźć
na stronie internetowej www.lareginadelrosario.com
lub w
książce
Asciughero le vostre lacrime
-
La Ma-
donna e suo figlio Gesu a Trevignano Romano,
zre-
dagowanej przez o. Flavio Ubodiego, opublikowanej
nakładem
Wydawnictwa Segno w
2017
roku.
Konieczne jest
uściślenie, że są
to objawienia pry-
watne, a zatem nawet
jeśli odnoszą się
one do
całej
ludzkości,
nie
zobowiązują
naszych
sumień
do wia-
ry
w
nie.
Podmiotem
większości orędzi
jest
Święta
Dzie-
wica. Jedynie kilka
orędzi
pochodzi od Jezusa, co
zostaje
każdorazowo
zaznaczone. Do wszystkich
objawień
w Trevignano
doszło
w czasie odmawia-
nia
różańca świętego
w kaplicy
Najświętszego
Serca,
chyba
że
w
tekście
podano inaczej. Niektórym wia-
domościom towarzyszą też
krótkie
wyjaśnienia
sa-
mej
widzącej,
w których
nakreśla
ona
okoliczności
Poniżej zostają
Zostaje tutaj
również
wskazane
późniejsze wypełnienie się
niektórych
orędzi
o pro-
roczej
treści
(czytelnik jest w ten sposób proszony
o przekonanie
się
o
wiarygodności wydarzeń
opisa-
nych w tej
książce).
danego
przesłania.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin