Działania poszukiwawczo ratownicze w KSRG.pdf

(61746 KB) Pobierz
Strona |1
Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym
Strona |2
WARSZAWA, 2017 r.
Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym
Strona |3
Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym
Strona |4
Opracowali:
mł. bryg dr Mariusz Chomoncik
bryg. Piotr Gancarczyk
asp. sztab. Krzysztof Gruca
bryg. Robert Kłębczyk
kpt. Adam Piętka
Konsultacje merytoryczne
Konsultacje metodyczne:
Magdalena Stajszczak
Zamieszczone w skrypcie zdjęcia pochodzą z archiwum Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup
Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, za wyjątkiem dwóch zdjęć na
stronie 26 i 28 udostępnionych przez Gazetę Wrocławską i Portal swidnica24.pl (informacje szczegółowe
znajdują się pod zdjęciami).
Podziękowania dla Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i dowódców jednostek
ratowniczo-gaśniczych województwa małopolskiego za wnikliwą analizę projektu skryptu i zgłoszenie wielu
cennych uwag, które wpłynęły na jego ostateczny kształt.
Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym
Strona |5
Niniejszy materiał powstał w oparciu o:
1.
Zasady organizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych w krajowym systemie
ratowniczo – gaśniczym, Warszawa, listopad 2016 r.
2.
Program szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez
ksrg w zakresie podstawowym, Warszawa 2015 r.
3.
Wytyczne INSARAG.
4.
Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo –
gaśniczym, Warszawa, lipiec 2013 r.
5.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby
strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 180, poz. 1115).
Spis treści:
Strona
Zasady organizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych w ksrg.
Zakres działań podstawowych i obowiązujące przepisy
w tym zakresie
.........................................................................................................
5
II.
Sprzęt wykorzystywany do działań poszukiwawczo–ratowniczych
w zakresie podstawowym
........................................................................................
8
III.
Taktyka prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych
.................................
25
IV.
Zabezpieczenie konstrukcji i instalacji................................
...................................
42
V.
Techniki dotarcia do osoby poszkodowanej
...........................................................
48
VI.
Zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i ewakuacji
w ciasnych przestrzeniach
......................................................................................
60
VII.
Załącznik
.................................................................................................................
65
I.
Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym
Zgłoś jeśli naruszono regulamin