Urbańczyk P., Bolesław Chrobry – lew ryczący.pdf

(8034 KB) Pobierz
BOLESŁAW CHROBRY – LEW RYCZĄCY
monografie
fundacji na rzecz nauki polskiej
rada wydawnicza
Andrzej Borowski, Michał Buchowski,
Tomasz Kizwalter, Szymon Wróbel,
Antoni Ziemba
fundacja na rzecz nauki polskiej
Przemysław Urbańczyk
BOLESŁAW CHROBRY –
LEW RYCZĄCY
toruń 2017
Wydanie książki jest subwencjonowane
w ramach programu Monografie
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
Redaktor tomu
Ewelina Gajewska
Korekty
Magdalena Bizior-Dombrowska
Mapy
Tomasz Strzyżewski
Projekt okładki i obwoluty
Barbara Kaczmarek
Printed in Poland
© Copyright by Przemysław Urbańczyk
and Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2017
ISBN 978-83-231-3886-0
WYDAWNICTWO NAUKOWE
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
Redakcja: ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611 42 95, fax +48 56 611 47 05
e-mail: wydawnictwo@umk.pl
Dystrybucja: ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 42 38, e-mail: books@umk.pl
www.wydawnictwo.umk.pl
Wydanie pierwsze
Druk: Abedik Sp. z o.o.
ul. Glinki 84, 85-861 Bydgoszcz
Zgłoś jeśli naruszono regulamin