Diuna 06 - Herbert Brian, Anderson Kevin J. - Preludium do Diuny 03 - Ród Corrinów.pdf

(5388 KB) Pobierz
Brian Herbert Kevin J. Anderson
RÓD CORRINÓW
Preludium do Diuny
Przełożył Ładysław Jerzyoski
Zysk i S-ka Wydawnictwo
Tytuł oryginału DUNE: HOUSE CORRINO
Copyright © 2001 by Herbert Limited Partnership Ali rights reserved Copyright © 2003 for the
Polish translation by Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznao
Copyright © for the cover illustration by Stephen Youll
Redakcja merytoryczna Sławomir Folkman
Redakcja: Marzena Demska
Wydanie I ISBN 83-7298-203-1
Zysk i S-ka Wydawnictwo ul. Wielka 10, 61-774 Poznao tel. (0-61) 853 27 51, 853 27 67, fax. 852
63 26 Dział handlowy, tel./fax (0-61) 855 06 90 sklep@zysk.com.pl www.zysk.com.p Druk i
oprawa: ABEDIK Poznao
Dla naszych żon, JANET HERBERT i REBECKI MOESTY ANDERSON, za ich duchowe wsparcie, pa-
sję, cierpliwośd i miłośd, które okazywały nam w każdej chwili realizacji tego długiego i skom-
plikowanego przedsięwzięcia
Podziękowania
Penny Merritt pomagała w wykorzystaniu literackiego dziedzictwa jej ojca, Franka Herberta.
Nasi wydawcy, Mike Shohl, Carolyn Caughey, Pat LoBrutto i Anne Lesley Groell, przy kolejnych
wersjach tego tekstu podsuwali nam bardzo cenne uwagi, dzięki czemu mógł on uzyskad swój
ostateczny kształt.
Catherine Sidor z Wordfire, Inc. jak zawsze niestrudzenie przepisywała dziesiątki mikrokaset i
setki stron w tempie dyktowanym przez dośd szaleoczy rytm naszej pracy. Nie dośd, że nie po-
zwoliła nam kompletnie zwariowad, to jeszcze wzbudzała w innych fałszywe przekonanie, że
jesteśmy osobami dobrze zorganizowanymi.
Dianę E. Jones była pierwszą, doświadczalną — by tak rzec — czytelniczką, która szczerze opo-
wiadała nam o swoich wrażeniach i podsuwając pomysły, przyczyniła się do tego, że książka
stała się lepsza.
Robert Gottlieb i Matt Bialer z Trident Media Group oraz Mary Alice Kier i Ann Cottle z Cine/Lit
Representation podtrzymywali nas na duchu swym niezmiennym przekonaniem co do wartości
naszego przedsięwzięcia.
Ron Merritt, David Merritt, Byron Merritt, Julie Herbert, Robert Merritt, Kimberly Herbert,
Margaux Herbert i Theresa Shackelford z The Herbert Limited Partnership zarazili nas swoim
entuzjazmem i służyli przykładem, jeśli chodzi o szacunek dla wspanialej wizji Franka Herberta.
Pamięd należy się Beverly Herbert, która przez ponad czterdzieści lat darzyła miłością i poma-
gała swemu mężowi, Frankowi Herbertowi.
A nade wszystko podziękowad musimy Frankowi Herbertowi, którego geniusz wykreował uzu-
pełniany przez nas wszechświat.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin