Modlitwa pięciu kluczy według Neala Lozano.pdf

(153 KB) Pobierz
Modlitwa uwolnienia to posługa skierowana do osób, które nie radzą sobie z codziennością, czują się zagubione w życiu wiary
lub potrzebują pomocy w walce duchowej.
Skupia się ona przede wszystkim na uważnym wysłuchaniu historii osoby, która prosi o modlitwę, aby na tej podstawie pomóc
jej odpowiedzieć na dobrą nowinę Ewangelii w konkretnych okolicznościach swojego życia na mocy osobistej decyzji i w
autorytecie Jezusa Chrystusa.
Model 5 kluczy oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia, jednak w taki sposób używane są
dzięki praktyce Neala Lozano. Modląc się o uwolnienie i uzdrowienie zaproponował kilka kroków, dzięki którym tego typu
modlitwa jest najskuteczniejsza: wyznanie wiary, że to Jezus uwalnia i uzdrawia; przebaczenie; wyrzeczenie się kłamstw i
duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie, złamanie ich mocy, przyjęcie błogosławieństwa
Ojca.
Pięć kluczy to logicznie poukładana droga do celu. Obejmuje ona kolejne kroki:
Klucz 1. Wiara i nawrócenie. Nawrócenie polega na zmianie myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Odwracamy się od
grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go zraniliśmy i czym zamykaliśmy się na Niego, oraz
poddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu.
Klucz 2. Przebaczenie. Na podstawie rozmowy (która już jest modlitwą) wypowiadamy słowa przebaczenia konkretnym
osobom, także sobie. Gdy przebaczamy, spadają z nas więzy goryczy i urazy.
Klucz 3. Wyrzeczenie się złych duchów. Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie
stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie. Wyrzeczenie się złych duchów
oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebranie im prawa do nękania nas, cofnięcie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i
zwodzenie w naszym życiu.
Klucz 4. Złamanie mocy złych duchów. Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i łamie moc duchów, których się
wyrzekliśmy. Każdy chrześcijanin został włączony na mocy chrztu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na
sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam sprzeciwiać się działaniu nieprzyjaciela w Jego imię.
Klucz 5. Błogosławieństwo Ojca. Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naszym Ojcem. Pragnie
umocnić w nas świadomość tego, jaka jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest
jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i uzdalniają nas do życia w wolności, jako dzieci światłości,
którymi jesteśmy.
Domy Miłosierdzia tworzą ogólnopolską sieć oficjalnych miejsc posługi modlitwą uwolnienia wg modelu pięciu kluczy
koordynowaną przez Centrum Mocni w Duchu.
Należymy także do międzynarodowej sieci
Unbound Network
(www.heartofthefather.com).
Opiekę duchową nad posługą każdego z Domów Miłosierdzia sprawuje kapłan we współpracy z moderacją składającą się z
osób świeckich.
. Zawierzenie Jezusowi. Nie tylko tej modlitwy, ale całego swojego życia. Oraz wypowiedzenie żalu za to, co było złe:
niewłaściwe wybory, ignorowanie dobra, niewierność, odejście od Boga.
2. Przebaczenie. Na podstawie rozmowy (która już jest modlitwą) wypowiadamy kolejne sprawy do przebaczenia konkretnym
osobom, także sobie. A wszystko w imię Jezusa.
3. Wyrzeczenie. Także w imię Jezusa wyrzekamy się duchów, które „podczepiając” się pod nasze słabości zwodzą nas,
utrudniają, ciągną w dół. Ważne jest nazwanie ich, a także kłamstw, które zakorzeniły się w naszej świadomości i odgradzają
nas i od Boga, i od radości życia.
4. Złamanie mocy złych duchów. Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i związuje duchy, których się wyrzekliśmy.
5. Błogosławieństwo Ojca. W życie w wolności wkraczamy oddani Miłości. Temu, który błogosławi nam w każdej chwili.
Błogosławi naszemu powołaniu. Chce nas na tym świecie.”
Główny ciężar tej modlitwy spoczywa na osobie, która o nią prosi i do niej staje. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie
przygotowanie nie tylko osób posługujących, ale również tych, które pragną skorzystać z tej modlitwy. Jednym z elementów
przygotowania jest lektura książki „Modlitwa uwolnienia” cz. 1 Neala Lozano. Należy potraktować to czytanie jako modlitwę.
W czasie czytania cz. 1 spisujemy sobie najważniejsze rzeczy z naszego życia dotyczące przebaczenia i wyrzeczenia się. Te
notatki będą potrzebne podczas modlitwy, dlatego osoby, które będą uczestniczyć w warsztatach powinny zabrać je ze sobą.
Tak przygotowani oraz będąc w stanie łaski uświęcającej możemy skorzystać z modlitwy uwolnienia według 5 kluczy Neala
Lozano.
Jeżeli pragnieniem naszego serca jest służenie innym taką modlitwą, to powinniśmy dodatkowo przeczytać pozostałe książki
Neala Lozano „Modlitwa uwolnienia” cz. 2 i 4 oraz „Przeciwstawiajcie się diabłu”. Warunkiem koniecznym jest również
uformowanie duchowe, życie sakramentami i Słowem Bożym.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin