WNIOSEK_O_PILNE_ARESZTOWANIE_OSOB_ODPOWIEDZIALNYCH_ZA_ZBRODNIE_COVIDOWE_NA_POLAKACH_-_druk.pdf

(175 KB) Pobierz
WNIOSEK O BEZZWŁOCZNE ARESZTOWANIE OSÓB
ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZBRODNIE POPEŁNIANE NA POLAKACH
Fundacja im. Nikoli Tesli złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie
„ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU ZBRODNI NA POLAKACH
oraz
WNIOSEK O
BEZZWŁOCZNE ARESZTOWANIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA TE ZBRODNIE”
Ważne informacje
zawarte
w w/w pozwie sądowym:
Różne
organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia lekarskie,
wzięły udział w śledztwie
obywatelskim
dotyczącym tzw. „fałszywej pandemii”. Na podstawie tego śledztwa
został złożony w Sejmie i Senacie RP „Obywatelski Akt Oskarżenia”
z równoległym
zawiadomieniem Prokuratury Krajowej i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i podległa mu Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście
odmówił
wszczęcia śledztwa
w sprawach o ludobójstwo, terroryzm i bezprawne pozbawianie wolności
kwalifikując te zbrodnie jako „niedopełnienie obowiązków”
przez funkcjonariusza publicznego.
(Art.
231 kk)
„powołując” się na immunitety poselskie Ministrów.”
Fundacja
im. Nikoli Tesli wskazuje, iż ma uzasadnione podstawy, by uznać, że Prokurator Generalny
Zbigniew Ziobro i jednocześnie
Minister Sprawiedliwości, który ma kontrolę nad Sądami i Prokuraturą,
ochrania zbrodniarzy przed odpowiedzialnością karną i utrudnia śledztwo.
Fundacja wniosła o niezwłoczne
wydanie przez Sąd
nakazu zatrzymania i tymczasowego aresztowania
wysokich Funkcjonariuszy Publicznych
(lista poniżej)
w oparciu o
Art. 247 i Art. 258 KPK.
Podstawą
Fundacji do
oskarżenia ma być
terroryzm i działanie
w zorganizowanej grupie przestępczej/terrorystycznej,
która to grupa na podstawie „fikcyjnych przesłanek”
wprowadziła w Polsce „stan zagrożenia epidemiologicznego” i na jego podstawie dokonała i nadal dokonuje…
poważnego zastraszenia wielu osób.
w celu wywołania poważnych zakłóceń w ustroju oraz gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej
(Art.
115
§
20).”
W
związku z tym, że skutkiem tych wszystkich „działań”
rządu
jest bardzo duża
liczba
ofiar śmiertelnych,
która ciągle rośnie – właściwym organem do ich osądzenia ma być
jurysdykcja polskich sądów karnych,
a nie Trybunał Stanu i procedury
sejmowe
z nim związane.
”Zbrodni nie obejmuje żaden immunitet i nie ulegają one przedawnieniu.”
Fundacja wniosła o bezzwłoczne
aresztowanie i wydanie nakazu tymczasowego
aresztowania dla:
„Ministra
Zdrowia
Łukasza Szumowskiego
i Adama Niedzielskiego,
ale też Premiera RP
Mateusza
Morawieckiego, Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa PiS i V-ce Premiera
Jarosława Kaczyńskiego,
Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego,
Ministra
Sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobro
oraz Prezesa Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosława Pinkasa,
Przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej
Andrzeja Matyi, Prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych
Michała Sutkowskiego, a także prof. Włodzimierza Guta,
dr.
Pawła Grzesiowskiego,
dr. Krzysztofa Simona.”
Fundacja poprosiła sąd o „(...) podjęcie szybkich działań prawnych w celu powstrzymania zbrodniarzy… poprzez
ich aresztowanie… i ograniczenia do minimum liczby dalszych ofiar… przecież taka jest właśnie rola Sądów.”
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
fundacja-tesli.manifo.com
NEOS.COM.PL
Zgłoś jeśli naruszono regulamin