PILNA_INFORMACJA_-_KONIECZNIE PRZECZYTAJ.pdf

(52 KB) Pobierz
DOŁĄCZ DO KAMPANII SPOŁECZNEJ
#stopCOVID1984
Bezpłatne ulotki i inne materiały do pobrania znajdziesz
na
http://stopcovid1984.pl
i innych stronach
promujących powyższą kampanię.
MARSZ O WOLNOŚĆ 22.05.2021
„Jest nas bardzo dużo. Prawie 20 milionów Polaków nie
zamierza się poddać eksperymentalnemu zastrzykowi.
Razem zatrzymamy czarny scenariusz.
Nasze cele: wolność słowa, zgromadzeń,
przemieszczania się, prowadzenia działalności
gospodarczej, zdrowia.
Połączeni jesteśmy siłą! Wyjdź na ulice i powiedz dość!”
(źródło: https://stopnop.com.pl/marsz5/)
Aby otrzymać informację dołącz tutaj
https://t.me/stopcovid1984
Dołącz do wydarzenia na FB
https://fb.me/e/1lIQ9YjLT
POWYŻSZĄ INFORMACJĘ PRZEKAŻ DALEJ
UWAGA: Aktualne informacje o MARSZU O WOLNOŚĆ znajdziesz na stronach internetowych
pod linkami:
https://t.me/stopcovid1984
i
https://fb.me/e/1lIQ9YjLT
V MIĘDZYNARODOWY PROTEST PRZECIW
PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ – 12.06.2021
„Jesteś wolnym człowiekiem!
Masz prawo do wolności słowa. Masz prawo do swobodnego przemieszczania się. Masz
prawo do wolnej i świadomej zgody lub odmowy zgody w kwestii procedur medycznych. Masz
prawo do ochrony danych osobowych. Masz prawo do poszanowania życia prywatnego i
integralności fizycznej. Upomnij się o te podstawowe prawa! Pokażmy światu jak wielu nas
jest! V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień – 12 czerwca 2021
https://fb.me/e/OAUVSwsr
You are free!
You have the right to freedom of speech. You have the right to freedom of movement. You
have the right to free and informed consent or refusal of consent in relation to medical
procedures. You have the right to the protection of your personal data. You have the right to
respect for your private life and physical integrity.Stand up for these basic rights! Let’s show
the world how many we are! 5th International Protest Against Compulsory Vaccination
– June 12, 2021
https://fb.me/e/OAUVSwsr
Prawo do wolnej i świadomej zgody w medycynie jest podstawowym prawem człowieka od
czasów procesów norymberskich. Mimo to Parlament Europejski przegłosował paszporty,
które mają doprowadzić do segregacji i dyskryminacji osób, które odmówią zgody na udział w
eksperymencie już od końca czerwca 2021 r. Nielegalny przymus już stał się faktem dla wielu
grup zawodowych (np. medycy, żołnierze) oraz pacjentów (odmowa wykonania zabiegów
medycznych). Wcześniej dotyczył naszych dzieci, z których wiele poniosło najwyższą cenę.
Upomnijmy się o wolność słowa! Propaganda z mediów mainstreamowych trzyma ludzi w
stanie chronicznego lęku, odbierając im możliwość racjonalnego myślenia, a cenzura
ogranicza prawo poznania głosu naukowców i lekarzy krytycznych wobec tego nurtu.
Tylko połączeni możemy zatrzymać to szaleństwo! Każdy, wszędzie, tysiącami! Dołącz w
stolicy swojego państwa!
Wszyscy wyjdźmy na ulice! Niosąc zdjęcia ofiar jako tzw. „czerwone kartki” dla systemu, który
zabija ludzi.
CZERWONE KARTKI!
Prosimy bliskich o nadsyłanie zdjęć osób zmarłych na email
stopnop@gmail.com
Wiedza, prawo, wsparcie
– załóż grono wolontariuszy STOP NOP w swoim mieście! Napisz na
email
stopnop@gmail.com
Dołącz do wydarzenia na Facebooku”
(źródło: https://stopnop.com.pl/Vprotest/)
Zobacz jak było rok temu! Wejdź na
https://stopnop.com.pl/2020-2/”
POWYŻSZĄ INFORMACJĘ PRZEKAŻ DALEJ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin