Kołłątaj Hugo - O ustanowieniu i upadku Konstytucyi polskiey 3go Maja 1791.pdf

(19817 KB) Pobierz
BIEL}
OTEKI
PUB
LICZNE/
1
mienia
S
tefana
H
empla
'DOMSK.IEGO
i
R
adomiu
.
CZĘSC
PIERWSZA
O
USTANOWIENIU
/
KONSTYTUCJI
POLSKIĘY
3go
MAU
1791,
Cena
arkusza
gr.
10.—
Całego
dzieła
złp.
6,
POLSKIEY
3go
MALI
1791.
autores,
sed
rationum
momenta
guaerenda
sunt.
W
OSWOBODZONEY
WARSZAWIE,
w
G
kudniu
1830,
Om
karni
przy
ul
1C
y
E
lektobalkey
pod
N;
795.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin