Efekt Domina. Tom I - Paweł Zyzak.pdf

(23457 KB) Pobierz
Okładka, projekt graficzny, fotoedycja
Robert Kempisty
Korekta
Ryszard Winerowicz
i Agencja Wydawnicza i Reklamowa Akces
Redakcja
Ryszard Winerowicz
Dyrektor projektów wydawniczych
Maciej Marchewicz
Skład, łamanie, indeks
Agencja Wydawnicza i Reklamowa Akces
ISBN 978-83-8079-117-6
Copyright © by Paweł Zyzak
© Copyright for Fronda PL Sp. z o.o., Warszawa 2016
Wszystkie zdjęcia – dzięki uprzejmości Pawła Zyzaka
Wydawca
Fronda PL, Sp. z o.o.
Ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
Tel. 22 836 54 44, 877 37 35
Faks 22 877 37 34
e-mail:
fronda@fronda.pl
www.wydawnictwofronda.pl
www.facebook.com/FrondaWydawnictwo
www.twitter.com/Wyd_Fronda
Osoby pragnące podzielić się z autorem informacjami lub dokumentami dotyczącymi
omawianych w książce zagadnień, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym:
zyzak.efekt.domina@gmail.com.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Skład wersji elektronicznej:
konwersja.virtualo.pl
SPIS TREŚCI
Motto
Dedykacja
SŁOWNIK SKRÓTÓW
WSTĘP
CZĘŚĆ I
AFL – MIĘDZY WOJNAMI: „PIERWSZĄ”, „DRUGĄ” i „ZIMNĄ”
(1918–1955)
Great Red Scare
Kodeks AFL
Międzynarodówka Amsterdamska, komunistyczna i finansowa
Komuniści i mafia
AFL… i CIO
Reafiliacja z „międzynarodówką”
W wojennych okopach
Pan-związkowy sojusz
Powojenny rozbrat
Zbrojne ramię
Nad Wisłą po wojnie
CIO w „Lublinie”
Sprawa Erlicha i Altera
Wstęp do „zimnej wojny”
Ekspansja AFL
Przymierze z CIA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin