Ojciec nieświęty.pdf

(8477 KB) Pobierz
Stanisław
O,)
b
PIOTRA
ROZM OW YPIOTRA
SZUMLEWICZA
W ydawnictwo C zarna Owca
W arszaw a 2013
Spis treści
Piotr Szumlewicz
Wstęp. Koniec złudzeń ................................................... 7
Stanisław Obirek
Janusowe oblicze pontyfikatu Jana Pawła I I .............. 33
Adam Cioch
Pedofilia za zasłoną w ła d z y .......................................... 49
Tomasz Żukowski
Jan Paweł II i katolicki naród polski .........................
Joanna Senyszyn
64
Toksyczny i przereklamowany..................................... 87
Agnieszka Zakrzewicz
Nie można rządzić Kościołem samymi
zdrowaśkami................................................................... 99
Janusz Palikot
Bez papieża bylibyśmy nowocześniejsi..................... 141
Katarzyna Nadana-Sokołowska
„Nowy feminizm”, czyli stary dogm atyzm .............. 153
Marek Balicki
Jan Paweł II grzeszył przeciwko życiu ....................... 178
6
Spis treści
Artur Zawisza
Ewangelizacja Ameryki Łacińskiej............................ 191
Magdalena Środa
Pontyfikat straconych szans. Od personalizmu
do dogmatycznego tom izm u..................................... 204
Jerzy Urban
Papież ludowo-obrzędowo-dekoracyjny ................
Jerzy Krzyszpień
221
Toksyczny ojciec lesbijek i gejów .............................. 232
Jakub Majmurek
Jan Paweł II - ślepa uliczka antykomunizmu . . . .
Tomasz Piątek
263
Jan Paweł II oddzielał ludzi od B o g a ....................... 276
Jarosław Klebaniuk
Autorytarne dzieci Jana Pawła I I .............................. 287
Autorzy ..............................................................................
313
Zgłoś jeśli naruszono regulamin