Listy moralne do Lucyljusza wybór oraz Księga o sposobach na przypadki.pdf

(38299 KB) Pobierz
"•v r
/%
LISTY
II
{}
O
r .
:
-
MORALNE DO LUCYLJUSZA
"
ORAZ
KSIĘGA 0 SPOSOBACH NA PRZYPADKI
Z
ŁACIŃSKIEGO
ORYGINAŁU
P R Z E Ł O Ż Y Ł I W ST Ę PE M O PA T R ZY Ł
MIECZYSŁAW OLSZOWSKI
L W Ó W —W ARSZAW A
KSIĄŻNICA
P O L SK A
T O W ARZ.
NAUCZYCIELI
SZKÓ Ł
W YŻSZYCH
MCMXXII
Zgłoś jeśli naruszono regulamin