Paul Levinson - Nowe Nowe Media.pdf

(73415 KB) Pobierz
Tytuł oryginału
NEW NEW MEDIA
Authorized translation from the English language edition, entitled: NEW NEW
MEDIA, First Edition; ISBN 0205673309; by Paul Levinson;
published by Pearson Education, Inc; publishing as Allyn & Bacon;
Copyright © 2010 by
Pearson Education Inc.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted
in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, recording or by any information storage retrieval system,
without permission from Pearson Education, Inc.
Polish language edition published by Wydawnictwo WAM, Copyright © 2010
© Wydawnictwo WAM, 2010
Redaktor
Dariusz Godoś
Projekt okładki i stron tytułowych
Andrzej Sochacki
ISBN 978-83-7505-638-9
WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków
tel. 12 62 93 200 • faks 12 42 95 003
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl
www.wydawnictwowam.pl
DZIAł HANDLOWY
tel. 12 62 93 254-256 • faks 12 43 03 210
e-mail: handel@wydawnictwowam.pl
KSIęGARNIA INTERNETOWA
tel. 12 62 93 260, 12 62 93 446-447
faks 12 62 93 261
e.wydawnictwowam.pl
Drukarnia Wydawnictwa WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków
Spis treści
Przedmowa i podziękowania
DLACZEGO
NOWE NOWE MEDIA?
Nowe nowe media
utrwalają osiągnięcia nowych mediów
Dlaczego
nowe nowe media
– a nie media
społecznościowe, sztuka ekranowana, Web 2.0 albo Web 3.0?
Kategorie
nowych nowych mediów
Gwałtowna ewolucja
nowych nowych mediów
– oprogramowanie
i sprzęt
Nauka poprzez doświadczenie
Porządek i treść rozdziałów
Rozdział 2
Rozdział 1
Rozdział 3
YOUTUBE
98
99
101
105
106
109
110
111
113
115
117
119
120
120
122
123
124
126
126
130
131
133
7
11
14
15
15
17
21
22
25
Obama Girl
Debaty przedwyborcze w YouTube
Telegeniczność + YouTube = Cybergeniczność
YouTube: niepokonany obrońca demokracji
YouTube jako herold wydarzeń
YouTube – ogólnodostępny i darmowy nie tylko dla widzów,
ale i dla producentów
Obama jako Roosevelt
nowych nowych mediów
i Nowego Nowego ładu
Gwiazdy znikąd i producenci w YouTube
Filmy wirusowe
Ciemne strony filmów wirusowych
YouTube i rewolucja w kulturze popularnej
Gitara Roya Orbisona
My Guitar Gently Weeps
YouTube ratuje MTV
Czy YouTube doprowadzi iTunes do bankructwa?
YouTube obala tezy Lewisa Mumforda i przekształca
wideoklip w tekst
Tim Russert, 1950–2008
YouTube i jego pięta Achillesa
Weryfikacyjna funkcja komentarzy w YouTube: The Fleetwoods
Kanał papieski
YouTube jako ogólnoświatowy wyzwoliciel informacji
Rozdział 4
BLOGOWANIE
Krótka historia tekstu elektronicznego
Bezustanne blogowanie – o wszystkim
Moderowanie komentarzy
Komentowanie cudzych blogów
Komentujący jako korektorzy
Wiadomość na MySpace od Stringer Bella z
Prawa ulicy
Być
dozorcą
własnego bloga
Blogowanie i linkowanie – to się nigdy nie kończy
Zbiorowe blogowanie
Zarobić na blogu
Idea blogowania a zyski z reklam
Blog – co tam dodać? Grafiki, klipy, aplikacje…
Blog w liczbach
Platformy blogowe
Czy pierwsza poprawka powinna chronić blogerów?
Blogerzy i lobbyści
Anonimowość w blogowaniu
Blogowanie za innych
Czy twój blog może zmienić świat?
Burmistrz i jego blog
„Blogerzy w piżamach”
Kolejny mit: jedność i potęga blogerów
Inne napięcia pomiędzy
nowymi nowymi mediami
a starszymi środkami przekazu
Potrzeba dziennikarstwa starego typu w
nowych nowych mediach
Symbioza tradycyjnych i 
nowych nowych mediów:
Fringe
i „jajka wielkanocne” od
Zagubionych
36
38
39
41
43
44
46
47
50
51
53
60
63
66
67
68
72
74
76
80
83
83
86
89
93
95
325
326
WIKIPEDIA
136
137
138
142
143
145
147
148
149
151
152
153
156
Pikle i Perykles
Inkluzjoniści kontra ekskluzjoniści: walka między wikipedystami
Neutralność edytorów i konflikty interesów
Problemy z tożsamością
Wszyscy wikipedyści są równi, ale niektórzy są równiejsi
Transparentność Wikipedii
Wikipedia kontra
Britannica
Tradycyjne media kontra
nowe nowe media:
doniesienia o śmierci
Tima Russerta
Potknięcie Wikipedii: wiadomość o „śmierci” Teda Kennedy’ego
i Roberta Byrda
Encyklopedia czy gazeta?
Czy Wikipedia podważa sens istnienia bibliotek?
Wielka Brytania kontra Wikipedia
Rozdział 5
DIGG
Shouty
oraz opłacanie
wykopań
zakopań
159
161
Znajomi w
 
nowych nowych mediach
Ron Paul kontra Barack Obama w serwisie Digg
Ron Paul i media tradycyjne
Reddit, Fark, Buzzflash – alternatywy dla Digg
Rozdział 6
Nieodparty urok
znajomych
Cyberprzemoc na MySpace
Nowe nowe media
jako lekarstwo na cyberprzemoc
MySpace jako wielozadaniowa kawiarnia
Muzyka na MySpace i 
nowe nowe media
Poezja na MySpace
Kości
na MySpace: współpraca narracyjnych
mediów tradycyjnych z
 nowymi nowymi mediami
Rozdział 7
163
164
169
171
Rozdział 10
PODCASTY
236
237
238
240
242
243
244
245
247
251
254
MYSPACE
174
175
176
179
180
180
185
187
Jak produkuje się podcast?
Projekt podcastu
Przechowywanie i rozpowszechnianie podcastów: odtwarzacze,
iTunes i kanały RSS
Studium przypadku: sukces podcastu „Grammar Girl”
Podcasty w telefonach i samochodach
Podiobooki
Podcasty i prawa autorskie: „Podsafe Music”
Reklamy w podcastach
Transmisja strumieniowa
Webinaria i wideocasty
Rozdział 11
FACEBOOK
189
190
191
192
194
195
198
200
202
203
205
MROCZNE STRONY
NOWYCH NOWYCH MEDIÓW
Nadużycia poprzedzające nadejście
nowych nowych mediów:
przemoc, kłótnie internetowe i trolle
Plotkowanie w sieci i cyberprzemoc
257
259
262
264
265
268
269
271
MySpace kontra Facebook: różnice subiektywne
MySpace kontra Facebook: różnice obiektywne
Znajomi
z Facebooka jako źródło wiedzy
Znajomi
z Facebooka jako źródło wiedzy w czasie rzeczywistym
Grupy na Facebooku jako siły społeczne i polityczne
Facebook jako zaułek z lokalnymi pubami
Spotkania ze
znajomymi
z Internetu w rzeczywistości
off-line
Sieć: miejsce spotkań po latach
Ochrona „ukrytego wymiaru”: czyszczenie własnego profilu
Zdjęcia dziecka przy piersi usunięte z Facebooka
Cyberstalking
Twitter a terroryzm
Craigslist i napad na bank
Spam
Biblioteka kontra bloger: przesadna reakcja mediów tradycyjnych
na nadużycia związane z
nowymi nowymi mediami
Rozdział 12
327
328
NOWE NOWE MEDIA
I WYBORY 2008 ROKU
Obama „połączył Internet z organizowaniem się społeczności”
Fałszywy krok nowych nowych mediów przy ogłaszaniu nazwiska
wiceprezydenta
Inauguracja i dalsze wydarzenia w Internecie
Prezydent i BlackBerry
Biały Dom przesiada się ze „średniowiecznego”
Web 2.0 na
nowe nowe media
274
275
276
277
279
281
TWITTER
Rozdział 8
207
208
210
212
214
215
217
219
Uosobienie natychmiastowości
Komunikacja interpersonalna + komunikacja masowa = Twitter
Twitter jako biżuteria i T-shirt z przesłaniem
Pownce i inne serwisy twitteropodobne
Niebezpieczeństwa Twittera: Kongresman, który
tweetował
za dużo
Twitter kontra irańscy mułłowie
McLuhan jako mikrobloger
Rozdział 9
Rozdział 13
HARDWARE
283
285
286
287
287
289
289
SECOND LIFE
222
224
226
227
229
231
233
Historia i funkcjonowanie Second Life
Styk Second Life i rzeczywistości
off-line
Seminarium w Second Life
Kenny Hubble, astronom z Second Life
Seks w Second Life
Zagubieni
w Second Life
Nieuchronność iPhone’a i mobilnych mediów
Cena mobilności
Nowe nowe media
a ubywanie miejsc bezużytecznych
Smartfony w samochodzie, parku i w sypialni
Najsłabsze ogniwo: baterie
iPhone, BlackBerry, Bluetooth i mózg
BIBLIOGRAFIA
INDEKS
291
314
Przedmowa i podziękowania
Nowa książka stanowi niejednokrotnie wyraz założeń, które autor
poddawał refleksji, rozwijał i badał przez całe dziesięciolecia. Książka
może też powstawać zupełnie inaczej. Staje się zapisem myśli autora,
które przyszły mu do głowy przed chwilą, kiedy usiadł przy biurku,
myśli, które nadawały kształt każdej kolejnej stronie.
Nowe nowe media
są bez wątpienia inspirowane przemianami, które zaszły w ostatnich
latach. Wystarczy przypomnieć, że jeszcze w 2004 roku nie istniały ani
YouTube, ani Twitter. Pytania stawiane w tej pracy – przede wszyst-
kim o znaczenie mediów, które czynią z nas nie tylko konsumentów,
ale także producentów newsów, opinii i materiałów rozrywkowych –
są aktualne od tysiącleci i  stanowią wyraz fundamentalnych kwestii
związanych z problemem komunikacji między ludźmi.
Termin
nowe nowe media
zacząłem tworzyć latem 2007 roku. By-
łem w tym czasie dziekanem Wydziału Komunikacji i Medioznawstwa
w  Fordham University, gdzie do dzisiaj wykładam. Lance Strate był
wówczas moim współpracownikiem, zajmującym się studiami magi-
sterskimi. W pewnym momencie zaczęliśmy się z Lance’em zastana-
wiać, dlaczego proponowane na naszym wydziale zajęcia poświęcone
„nowym mediom” są tak mało popularne wśród studentów. Nagle zro-
zumiałem, że te kursy, wbrew nazwie, przestały być aktualne. Odpo-
wiadaliśmy na pytania: jak używać języka HTML, jaka jest rola Interne-
tu i e-maila w dzisiejszym świecie i tak dalej. To było „nowe” w połowie
lat dziewięćdziesiątych. Tymczasem latem 2007 roku studenci chcieli
rozmawiać o blogach, Facebooku czy YouTube. Zauważyliśmy, że wie-
lu z nich logowało się na portalach społecznościowych podczas zajęć
w poprzednich semestrach. Powiedziałem Lance’owi, że powinniśmy
stworzyć kursy poświęcone
nowym nowym mediom.
Następnej wios-
ny poprowadziłem kurs doktorancki, podczas którego zastanawiałem
się ze studentami nad rolą, jaką odegrały blogi, Facebook i YouTube
w kampanii prezydenckiej 2008 roku w Stanach Zjednoczonych.
Lance Strate też miał swój udział w procesie powstawania książki,
którą teraz trzymacie w ręku. Jesienią 2007 roku powiedział o mnie
7
8
Aronowi Keesbury’emu, poszukującemu propozycji wydawniczych dla
CQ Press. Przedstawiłem wówczas Aronowi projekty kilku prac: za-
interesował się on
Nowymi nowymi mediami.
Wysłałem mu wstępny
zarys książki i chociaż nie zdołaliśmy ostatecznie ustalić odpowiada-
jących obu stronom warunków umowy, Aronowi należą się podzięko-
wania. Dostrzegł on potrzebę napisania tej książki i przeprowadził ze
mną inspirującą rozmowę.
W tym samym tygodniu, w  którym poznałem Arona, Fordham
University odwiedził Charles Sterin. Przez cały dzień mnie nagrywał
– zbierał materiały do multimedialnego podręcznika
Mass Media for
the Digital Millennium,
który przygotowywał dla Pearson Books. Kilka
miesięcy później Chuck zasugerował mi, że jego redaktor, Jeanne Za-
lesky, mogłaby zainteresować się
Nowymi nowymi mediami.
Jeanne okazała się redaktorem idealnym. Autor ma napisać książ-
kę, a rolą redaktora jest powierzenie jej wydawcy, a następnie pokie-
rowanie owym wydawcą w taki sposób, by praca zdobyła uznanie czy-
telników. Żywa, pełna entuzjazmu i mądra opieka Jeanne nad
Nowy-
mi nowymi mediami
była dla mnie nieoceniona i odegrała istotną rolę
w publikacji tej książki. Chciałbym także podziękować Danielle Urban
z Elm Street Publishing Services za doskonałe zarządzanie tym przed-
sięwzięciem.
W związku z tym, że jestem jednocześnie autorem i wykładowcą,
każda napisana przeze mnie książka – nawet powieść
science fiction
jest do pewnego stopnia wynikiem inspiracji, których dostarczają mi
studenci.
Nowe nowe media
są owocem mojej pracy w  kilku różnych
ośrodkach akademickich: zajęć dla studentów studiów licencjackich,
które prowadziłem w Fairleigh Dickinson University w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych, zajęć dla słuchaczy studiów magister-
skich w New School for Social Research i wreszcie kursów w ramach
Connected Education Online Program w  latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych. Kluczową rolę odegrały w tym przypadku zaję-
cia prowadzone przeze mnie w Fordham University w minionym dzie-
sięcioleciu. Nie jestem w stanie wymienić tu nazwisk wszystkich stu-
dentów, którym należą się podziękowania. Jednak dwoje z nich – Mike
Plugh i Julia Gołobokowa – miało bardzo istotny wkład w moją reflek-
sję. Ich nazwiska pojawiają się nie tylko w tych podziękowaniach, ale
także na kolejnych stronach książki.
Dziękuję także kilku użytkownikom
nowych nowych mediów,
któ-
rzy udzielili mi niezwykle wartościowych wskazówek i podzielili się ze
Przedmowa i Podziękowania
mną cennymi spostrzeżeniami. Są to między innymi: Barna Donovan,
Emon Hassan, Ken Hudson i Mark Molaro.
Jednym z głównych tematów
Nowych nowych mediów,
który badam
od lat, jest sposób, w jaki cyfrowa i mobilna komunikacja pozwala łą-
czyć życie zawodowe i  prywatne. Moja żona Tina Vozick była nieza-
stąpionym rozmówcą i czytelnikiem tej pracy przed jej oddaniem do
druku – co więcej, była jedyną osobą, która przeczytała całą książkę,
zanim trafiła ona na biurko redaktora. Praktyka edytorska Tiny na
stronach Wikipedii stała się dla mnie nieocenioną pomocą podczas
pisania rozdziału poświęconego internetowej encyklopedii. Także na-
sze dorosłe już dzieci, Simon i Molly, stanowiły niewyczerpane źródło
inspiracji. Simon pokazał mi Facebook w 2004 roku, a Molly pierwsza
zwróciła moją uwagę na to, jak wielu jej rówieśników – dwudziestolat-
ków – ogląda telewizję
on-line.
To wszystko działo się kilka lat temu.
Nowe nowe media
stanowią
zapis i analizę niesamowitej rewolucji w dziedzinie komunikacji – a za-
tem także w naszym życiu – która nastąpiła w ostatnim czasie i którą
nadal obserwujemy. To się dzieje każdego dnia. Wystarczy przypo-
mnieć, że zaledwie miesiąc temu pierwszy
tweet
został wysłany przez
astronautę przebywającego w przestrzeni kosmicznej…
PAUL LEVINSON
NOWY JORK
CZERWIEC 2009
Przedmowa do polskiego wydania
Przedmowa i Podziękowania
9
10
Bardzo się cieszę z niniejszego tłumaczenia
Nowych nowych mediów
na
język polski. Polska była pierwszym krajem, w którym ukazał się prze-
kład mojej książki z 1997 roku
Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość
rewolucji informacyjnej.
Było to zresztą w ogóle pierwsze tłumaczenie
jakiejkolwiek mojej książki. Ponieważ
Nowe nowe media,
zajmujące
się tematem przyszłości Twittera, YouTube’a, Facebooka i blogów, są
w gruncie rzeczy kontynuacją
Miękkiego ostrza,
dlatego Polska słusznie
ponownie stała się krajem, w którym ukazuje się po raz pierwszy tłuma-
czenie mojej książki.
Szczególne podziękowania należą się Mariuszowi Hanowi, mojemu
studentowi na Uniwersytecie Fordham. Jego entuzjazm dla
Nowych
nowych mediów
sprawił, że książką zainteresowało się Wydawnictwo
WAM. Należy podkreślić, że chociaż ciągle wzrasta komunikacja inter-
netowa z ludźmi, których nie poznaliśmy osobiście, bezpośredni kon-
takt w salach lekcyjnych, restauracjach i miejscach zamieszkania nadal
spełnia rolę fundamentu naszego życia.
Od czasu oddania do druku angielskiego wydania
Nowych nowych
mediów
w lecie 2009 roku kilka rzeczy się zmieniło. Prezydent Ba-
rack Obama, który elekcję w dużym stopniu zawdzięcza Facebookowi
i Twitterowi, nie jest już w Stanach Zjednoczonych tak popularny jak
w czasie wyborów, a politycy obu partii i całego świata uczą się wyko-
rzystywać możliwości, jakie dają nowe nowe media. Wszystko to jest
jednak częścią rewolucji w komunikacji, o której mowa w książce – re-
wolucji, która na całym świecie zmienia konsumentów w producen-
tów, czytelników w pisarzy, widzów w producentów YouTube’a.
Paul Levinson
Nowy Jork, czerwiec 2010
Zgłoś jeśli naruszono regulamin