Jadwiga Jelinek - Krzyccy. Żniński Koncern Prasowy 1920 - 1950.pdf

(2625 KB) Pobierz
$;1920 - 1950
ŹNIŃNSKI KONCERN PRASOWY.
KRZYCOY.
IE
|
Żnin - 2007
Aby zachować w pamięci dokonania
nieprzeciętnych mieszkańców Źnina
KRZYCCY.
ŹNIŃSKI KONCERN PRASOWY.
1920 — 1950
Żnin - 2007
Cupyright by Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Źnin 2007
Jadwiga Jelinek
Tekst, redakcja:
2804 [ yoiaw
S GZ
k
Opracowanie graficzne:
Andrzej Bogdański
Okładka:
=
F gel
Slug; azt-osnijjd
Fotografie Leona Ksyckiego, Alfieda Ksyckiego (Krzyskiego)i jego żony Anny
fee zbiorów rodzinnych),
winiety „Orędownikapowiaiu Żnińskiego”, „Mojej Przyjaciółki”,
„Pałczanina”(zbiory MiPBP wŻninie)
ISBN 978-83-924479-1-7
Wydano z okaeji odslonięciatablicy poświęconej I.eonowiKsyckiemu,
Alftedawii Amnie Krzyckim staraniem Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego
przypomocyfinansowej Urzędu Miejskiego w Żninie.
Skład i druk: GrafHg, el. 0523021836
Wstęp.
Rozdział I — Krzyćcy....
LI KsyekiLeon...
1.2 KrzyckiAlfred.
1.3 Krzycka Anni
Rozdział 2 - Żniński fenomen prasowo — wydawniczy..
2.1 Niemiecki początek polskiego wydawnictwa...
2.2 Leon Ksyckiwłaścicielem drukarni
2.3 Dynamiczny rozwój koncernu prasowego.Ioziałalność Alfiuda
Krzyskiego.
2.4 Powojenie losy wydawnictwa
Rozdział 3 - Charakterystyka źnińskiej prasy (1888 - 1939)
Kalendarium.
Wspomnienia (rodziny).
Spis ilustracji
35
Zamierzeniem Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnegojest zachowanie w
pamięci dokonań i życia wybimych mieszkańców naszego miesta. "kimi
postaciamisą niewątpliwie Leon Ksycki oraz Alfred Ksycki i jego żona Anna,
Rodzinie Krzyckich kuchwale, a społeczeństwu ku pamięci odsłonięta
Wydawniczych Alfreda Ksyckiego.
Celem przybliżenia historii rodziny Krzyckich oraz ich działań i
osiągnięć dla Żnina oddajemydo rąk Państwaniniejszą publikację. Zawiera oma
charakterystykę osób, przez lata budujących potęgę żnińskiego koncern
prasowego, a mianowicie Leona Ksyekiego — założyciela drukarni, Alfreda
Ksyekiego (Krzyckiego) — twórcę fenomenu prasowo-wydawniczego i Anny
Ktzyckicj, żóny Alfteda — redaktora naczelnego „Majej Przyjaciółki”.
Publikacja zawiera tekże historię wydawnietwa, 7 uwypukleniemzmian
dziejowych orżz charakterystykę prasy żnińskiej wydawanej w Iatach 1888 —
1938.
Odrębny rozdział stanowią wspomnienia rodziny. wnoszące ogroruny
potencjał emocjonalny. Całość zamyka kalendarium będące kwintesencjądziejów
rodziny i wydawnictwa.
Zarównofakt odsłonięcia
tablicy pamiątkowej jak i niniejsza publikacja
niech świadczą o wielkim uznaniu społeczeństwa żnińskiego dla trudu i osiągnięć
myórców żnińskiego koncemu prasowego powstalego i dzialającego w latach
1920 — 1950.
Jadwiga Jelinek
zostala tablica na domu przy ul.Śniadoel
15, dawnej siędzibie Zakładów
Zgłoś jeśli naruszono regulamin