Konwersacje dla opiekunów w Niemczech.pdf

(865 KB) Pobierz
Autoprezentacja, czyli powiedz słów kilka
na swój temat - część I
Serdecznie witamy w Niemczech!
Herzlich willkommen in Deutschland!
[hercliś wilkomen in dojczland]
Wyjeżdżając do pracy w Niemczech każda opiekunka staje w sytuacji zapoznania się z osobą
podopieczną oraz jej rodziną. To zawsze wielkie
przeżycie wiążące się ze stresem. Każdy z nas
pragnie dobrze się zaprezentować, a sytuację
utrudnia z pewnością bariera językowa. W pierwszej
lekcji
Akademii języka niemieckiego
postaramy się
przedstawić zwroty i słowa przydatne każdej
Opiekunce w sytuacji zapoznania się z nowo
poznanymi osobami w Niemczech. By ułatwić naukę
w nawiasach przedstawiamy również wymowę
poszczególnych zwrotów.
Dzień dobry! To ja! Nazywam się ?
Guten Tag! Das bin ich! Ich heiße Anna Nowak.[guten
tak. Das bin iś! Iś hajse Anna Nowak]
Mam czterdzieści cztery lata
Ich bin vierundvierzig Jahre alt.[iś
bin fir-und-fircich jare alt]
UWAGA!
Liczby w jezyku niemieckim czytamy od tylu.
38 ? achtunddreißig
doslownie: osiem i trzydziesci!
51 ? einundfünfzig
Jestem opiekunką
Ich bin eine Betreuerin/eine Pflegerin.
[iś bin ajne betrojerin/ ajne pflegerin]
Pochodzę z Polski, mieszkam w Katowicach.
Ich komme aus Polen, ich wohne in Katowice.
[iś kome aus Polen, iś wone in Katowice]
Jestem panną/mężatką/rozwiedziona.
Ich bin ledig/verheiratet/geschieden.
[iś bin lediś/ferhajratet/gesziden]
Jestem wdową.
Ich bin Witwe.[iś
bin witfe]
Mam dwoje dzieci, syna i corkę. Mam jedno dziecko.
Ich habe zwei Kinder, Sohn und Tochter. Ich habe ein Kind.[iś
habe cwaj kinder, zon und
tochter. Iś habe ajn kind]
Jestem już babcią, mam troje wnucząt.
Ich bin schon Oma, ich habe drei Enkelkinder.[iś
bin szon oma, iś habe draj enkelkinder]
Moje hobby to?/ interesuję się?.
Mein Hobby ist?./ Mich interessiert?.
[majn hobbi
ist?./miś interesirt?]
Przykładowe hobby:
krzyżówki
? Kreuzworträtseln
[krojz-wort-retzeln]
robótki ręczne
- die Handarbeiten
[di handarbajten]:
umiem ładnie robić na drutach, szydełkować
? Ich kann schön stricken, häcken.
[iś kan
szyn sztriken, heken]
pływanie
? das Schwimmen
[das szwymen]
czytanie książek, czasopism
? das Lesen von Büchern, Zeitschriften
[das lejzen fon buśern]
spacerowanie
? das Spazierengehen
[das szpaciren-gejen]
podróżowanie
? das Reisen
[das rajzen]
chodzenie po górach
- das Wandern
[das wandern]
oglądanie TV
- das Fernsehen
[das fern-zejen]
gotowanie
- das Kochen
[das kochen]
pieczenie
? das Backen
[das baken]
Autoprezentacja, czyli powiedz słów kilka
na swój temat - część II
Mój wyuczony zawód to/ Z zawodu jestem?
Mein gelehrter Beruf ist ?/Ich bin ?.. von Beruf.
[majn gelerter beruf ist?/ich bin?..fon beruf]
Przykładowe zawody:
pielęgniarka, nauczycielka, kucharka, sprzedawczyni, gospodyni domowa
Krankenschwester, Lehrerin, Köchin, Verkäuferin, Hausfrau
[kranken-szwester, lererin, kyśin, ferkojferin, hałs-frał]
Jestem na rencie. Jestem emerytką.
Ich bin eine Rentnerin. Ich bin pensioniert geworden.
[iś bin rentnerin. ich bin pensjonirt
geworden]
Jestem po raz pierwszy w Niemczech / Już pracowałam wcześniej w Niemczech.
Ich bin zum ersten Mal in Deutschland./ Ich habe schon in Deutschland gearbeitet.
[iś bin cum
ersten mal in dojczland/ iś habe szon in dojczland gearbajtet]
Mam już doświadczenie w opiece nad osobami starszymi./ Opiekowałam się
wcześniej babcią, dziadkiem?
Ich habe schon Erfahrung in der Seniorenbetreuung. Ich habe früher meine Oma, meinen Opa
betreut.
[iś habe szon erfarung in der senioren-betrojung. Iś habe fruja majne oma, majnen
opa betrojt]
Bardzo miło mi Panią/ Pana/ Państwa poznać.
Es freut mich, Sie kennen zu lernen.
[es frojt miś, zi kenen cu lernen]
Czy mają Państwo pytania do mnie?
Haben Sie Fragen an mich?
[haben zi fragen an miś]
Podczas pierwszego spotkania pojawić się mogą również następujące pytania i zwroty:
Jak Pani minęła podróż?
Wie war Ihre Reise?
[wi war ire rajze]
Dziękuję, dobrze./ Były duże korki.
Danke, gut. /Es war viel Stau.
[danke gut/ es war fil ształ]
Czy jest Pani zmęczona? Chciałaby Pani odpocząć?
Sind Sie müde? Möchten Sie sich etwas ausruhen?
[zind zi mijude? myśten zi ziś etfas
ausruen]
Czy napije się Pani czegoś lub coś zje?
Möchten Sie etwas zum Essen oder Trinken?
[myś-ten zi etfas cum esen oda trinken]
Proszę wejść.
Bitte eintreten. Herein!
[bite ajntreten. herajn]
Proszę mi dać swoją walizkę. Pomogę Pani/Panu.
Geben Sie mir ihr Koffer. Ich helfe Ihnen.
[gejben zi mija ir kofer. Iś helfe inen]
Proszę usiąść.
Nehmen Sie bitte Platz./ Setzen Sie sich.
[nejmen zi bite plats/ zecen zi ziś]
Pokażę Pani/Panu pokój. Proszę tędy.
Ich zeige Ihnen ihr Zimmer. Bitte hier entlang.
[iś cajge inen ir cimer. Bite hija ent-lang]
Na początku ciężko jest zrozumieć od razu co mówią podopieczni bądź ich rodziny. Warto
zatem znać kilka zwrotów pomocnych w zapytaniu bądź powtórzeniu wypowiedzi.
Przepraszam, nie zrozumiałam.
Entschuldigung, ich habe nicht verstanden.
[entszul-digunk, iś habe niśt fersztanden]
Może Pan/Pani powtórzyć?
Können Sie wiederholen?
[kynen zi widerholen]
Co to znaczy?
Was bedeutet das?
[was bedojtet das]
Co mam robić?
Was soll ich machen?
[was zol ich machen]
Gdzie jest??
Wo ist?.?
[wo ist]
Co to jest?
Was ist das?
[was ist das]
Jakie ubrania zakładamy na nasze ciało?
W kolejnej części
Akademii języka niemieckiego
przedstawiamy słownictwo i zwroty języka
niemieckiego związane z poszczególnymi częściami garderoby oraz ubieraniem się. Tego
typu zdania mogą być przydatne każdej opiekunce podczas pomocy przy ubieraniu osoby
podopiecznej. Przy słownictwie podana jest wymowa poszczególnych wyrażeń i zwrotów.
Ubrania:
sukienka - das Kleid
[das klajd],
spódnica - der Rock
[der rok],
dżinsy - die Jeans
[di dżins],
sweter - derPullover
[der pulower],
bluza - die Bluse
[di bluze],
sweter rozpinany
- die Strickjacke
[di sztrikjake],
kurtka - die Jacke
[di jake],
spodnie - die Hosen
[di hoze],
koszula - das Hemd
[das hemd],
płaszcz - der Mantel
[der mantel],
marynarka - der Sakko
[der zako],
futro - der Pelzmantel
[der pelcmantel],
garnitur - der Anzug
[der ancuk],
kamizelka - die Weste
[di weste]
Na dworze jest dzisiaj dosyć chłodno.
Przygotuję Pani do ubrania płaszcz.
Draußen ist heute ziemlich kalt. Ich bereite Ihnen den
Mantel vor.
[drausen ist hojtecimliś kalt. Iś berajte inen
den mantel for]
Ta sukienka będzie odpowiednia, kiedy
dzisiaj wieczorem odwiedzą Panią goście.
Pani córka oraz wnuki.
Dieses Kleid wird gut, wann heute abends die Gäste,
Ihre Tochter und Enkelkinder zu Besuch kommen.
[dises klajd wirt gut, wan hojte abents di geste, ire
tochter unt enkelkinder cu bezuch komen]
Ubranie nocne:
piżama - der Schlafanzug/Pyjama
[der
szlaf-ancuk/pydżama],
szlafrok - der Bademantel
[der
Zgłoś jeśli naruszono regulamin