Instrukcja Baofeng UV-5R HT.pdf

(7241 KB) Pobierz
:awts
Radiotelefon Baofeng UV-5R HT
Instrukcja obsługi
Dziękujemu za zakup radiotelefonu Baofeng UV-5R HT stworzonego do
długotrwałej, bezawaryjnej pracy. Prosimy zachować sie do poniższych
wskazówek które pozowlą zachować go w dobrym stanie przez wiele lat.
Warunki bezpieczeń
• Nie próbuj otwierać obudowy. Nieautoryzowana ingerencja do
środka
radia nie tylko
powoduje utratę praw gwarancyjnych i ochrony konsumenta, ale może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia elementów urządzenia.
• Nie wystawiaj radia na działanie ekstremalnie wysokich temperatur, gdyż mogą one obniżyć
trwałość elektroniczne elementów i odkształcić tworzywa obudowy.
• Unikaj pozostawiania radia w silnie zapylonych lub zakurzonych miejscach.
• Użycie nieoryginalnej
ładowarki
może doprowadzić do uszkodzenia radiotelefonu, a nawet
wybuchu akumulatora, groźnego dla osób znajdujących się w pobliżu.
• Nie narażaj radia na działanie wilgoci. Woda deszczowa i para wodna prowadzą do korozji
podzespołów.
• Jeżeli radio wydziela intensywny zapach lub widać wydobywający się z niego dym,
natychmiast wyjmij je z
ładowarki
i odłącz akumulator. Niezwłocznie skontaktuj się z serwsem.
• Nigdy nie nadawaj bez podłączonej anteny
Zgłoś jeśli naruszono regulamin