Cezary Wąs - Antynomie współczesnej architektury sakralnej.pdf

(15112 KB) Pobierz
Cezary Wąs
Antynomie współczesnej
architektury sakralnej
MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU
Cezary Wąs
Antynomie współczesnej
architektury sakralnej
MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW 2008
Recenzje wydawnicze
prof. Waldemar Baraniewski, prof. Ernest Niemczyk
Opracowanie redakcyjne
Marcin Grabski, Olga Rutkowska
Tłumaczenie streszczenia
Grażyna Jurlewicz
Projekt okładki i opracowanie graficzne
Wojciech Głogowski
Zdjęcie na okładce
Per Myrehed, Sztokholm
©
Copyright by
Cezary Wąs,
2008
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5
50–156 Wrocław
tel. 071 344 82 79
fax 071 344 65 77
www.ma.wroc.pl
muzeum@ma.wroc.pl
Książka powstała we współpracy
z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36
50–139 Wrocław
tel. 071 375 25 10
www.ihsz.hist.uni.wroc.pl
sekret@uni.wroc.pl
ISBN 978-83-89262-45-5
Spis treści
7
15
15
25
40
Wstęp
Rozdział 1. Antynomie ideowe
Zagadnienie sakralności budynku kościelnego
Liturgia władczynią budowli kościelnej
Rola sztuki i znaczenie symbolu
47
47
47
49
58
64
72
77
88
94
95
95
96
99
104
104
106
107
109
109
115
121
126
131
133
133
136
145
145
149
Rozdział 2. Antynomie artystyczne
Tradycjonalizm i początek epoki sprzeczności
Wstęp
Ciągłość gotyku
Wartość wiary
Mistycyzm i symbolizm
Narodowe korzenie
Archaizm i swojska rodzimość
Nowy i stary stosunek do piękna
Zakończenie
Tradycjonalizm w drugiej połowie XX wieku
Wstęp
Postmodernistyczny symbolizm i poszukiwania transcendentnych źródeł form
Historyzm, wątki narodowe, populizm
Wernakularyzm (krytyczny regionalizm, rola lokalnych tradycji i naturalnych materiałów,
architektura organiczna)
Richard England
Kościoły namiotowe
Justus Dahinden
Fay Jones
Imre Makovecz
Architektura jako sztuka składania podpisu – budowle sakralne Mario Botty
Współczesne katedry i nowy monumentalizm. Katedra w Évry
Katedra w Los Angeles
Katedra w Managui
Sprzeczności w obrębie modernizmu
Wstęp
Innowacje technologiczne
Kościół jako problem „ergonomiczny” (narodziny funkcjonalizmu kościelnego)
Otto Wagner
Frank Lloyd Wright
155
160
160
167
172
173
174
175
178
181
185
185
200
200
205
205
207
209
214
220
220
225
226
238
238
241
241
242
247
248
249
253
253
255
259
265
267
268
272
277
Auguste Perret
Przemiany w kierunku nowej ekspresji formalnej
Karl Moser
Fritz Metzger
Modernizm w Europie Środkowej
Klasycyzm i styl heroiczny
Jože Plečnik
Gunnar Asplund
Erik Bryggman
Rudolf Schwarz
„Styl heroiczny”
Dominikus Böhm
Minimalizm
Ludwig Mies van der Rohe
Kościoły inspirowane dziełem Mies van der Rohego
Heikki i Kaija Sirénowie
Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti
Franz Füegg
Tadao Ando
Modernizm manierystyczny lat dziewięćdziesiątych XX wieku
Álvaro Siza, Steven Holl, Fumihiko Maki
Brutalizm w architekturze sakralnej
Le Corbusier
Odmiany brutalizmu w architekturze sakralnej
Luigi Figini i Gino Pollini
Guillaume Gillet
Pierre Vago i Eugène Freyssinet
Giovanni Michelucci
Claude Parent, Paul Virilio
Fritz Wotruba
Gottfried Böhm
Późny modernizm i neomodernizm
Philip Johnson
Allmann, Sattler, Wappner
Meinhard von Gerkan
Dwa kościoły paryskie
Architecture Studio
Franck Hammoutène
Greg Lynn, Doug Garofalo, Michael McInturf
Zakończenie
283
288
305
309
314
Summary
Bibliografia
Indeks obiektów
Indeks osób
Spis ilustracji
Zgłoś jeśli naruszono regulamin