chronimy-zdrowie-2020-01.pdf

(12972 KB) Pobierz
Chronimy
ZDROWIE
B I U LE T Y N • ST YC Z E Ń 2020
Szczęście to coś więcej niż uśmiechnięta żółta buźka...
Trwaj w szczęściu. Dbaj o nie, albo zniknie
tak jak mięśnie, których się nie używa...
Sekretariat Zdrowia
BIULETYN 1/2020
2
3
N O T K A R E D A K C YJ N A
Nowy Rok to moment, kiedy przez
chwilę wierzymy, że wszystko zaczyna się
od nowa, że teraz będzie inaczej, że w tym
roku coś się zmieni, że wreszcie uda nam
się zmienić nas samych.
4
JAK POR ADZIĆ SOBIE
Z ALE RG IĄ P O K AR M OWĄ
Z AMIE NIA JĄC PRODUK T Y
ODZWIERZĘCE
NA ROŚLINNE?
Alergia jest schorzeniem zapalnym,
uwarunkowanym immunologicznie —
to naukowa definicja tej choroby, która
przebiega pod różnymi postaciami,
ale ma w każdym przypadku podobny
rodowód.
7
BĄDŹ SZCZĘŚLIW Y
I Ż YJ D Ł U Ż E J
Poprzedniego dnia kładąc się spać,
obiecałam sobie, że jutro nie dam się
zdenerwować. Postanowiłam, choćby
nie wiem co, w każdych okolicznościach
pozostać cierpliwą i opanowaną. Miałam
nie pozwolić, by ktokolwiek zabrał mi
pokój z serca... a wraz z nim — szczęście.
9
C O S I Ę S TA N I E , G D Y
CODZIENNIE R ANO
WYPIJESZ SZKLANKĘ
C I E PŁE J WO DY ?
Warto każdy dzień rozpocząć nie od kawy,
ale od szklanki ciepłej wody wypitej
na pusty żołądek. Pijąc ją już po tygodniu
zauważysz dużo bardzo dobrych
i zaskakujących rzeczy.
12
O M L E T Z C I E C I E R Z YC Y
Omlet to uniwersalna, prosta i smakowita
propozycja na każdy chyba posiłek
i w każdym zakątku Ziemi.
BIULETYN 1/2020
3
Nowy Rok to moment, kiedy przez chwilę wierzymy,
że wszystko zaczyna się od nowa, że teraz będzie inaczej,
że w tym roku coś się zmieni, że wreszcie uda nam się zmienić nas samych.
Mają nam w tym pomóc postanowienia
noworoczne, które często skłaniają nas
do podsumowania dotychczasowego ży-
cia, refleksji nad przebiegiem ostatnich
miesięcy i myślenia nad przyszłością. Oka-
zuję się, że najpopularniejsze postanowie-
nia to schudnąć, rzucić palenie albo inny
nałóg, zmienić pracę, spłacić długi, poma-
gać innym ludziom i poświęcać więcej cza-
su swoim bliskim. Prof. Richard Wiseman,
psycholog z Uniwersytetu Hertfordshire
w Wielkiej Brytanii, twierdzi, by nasze po-
stanowienia noworoczne miały sens, na-
leży je odpowiednio sformułować. A więc
w naszym biuletynie, podpowiedź tego, co
możemy postanowić w tym kolejnym roku.
Chodzi o picie wody (nawet zimą!). Nie każ-
dy wie, jak ważne jest picie odpowiedniej
ilości płynów. Szczególnie ważne jest picie
zaraz po przebudzeniu. Wprowadzając ten
zwyczaj, na pewno zauważysz różnicę w sa-
mopoczuciu i to już po tygodniu. A druga
ważna rzecz, to wybieraj radość i szczęście.
Radość jest jak nawyk. Niechaj okoliczności
— bez względu na to, jak bardzo niesprzy-
jające i tragiczne, nie odbierały ci radości
i zadowolenia. Szczęście to coś więcej niż
uśmiechnięta żółta buźka... Trwaj w szczę-
ściu. Dbaj o nie, albo zniknie tak jak mięśnie,
których się nie używa...
BEATA ŚLESZYŃSKA
REDAKTOR WYDANIA
NOTKA REDAKCYJNA
BIULETYN 1/2020
4
JAK PORADZIĆ SOBIE Z ALERGIĄ
POKARMOWĄ ZAMIENIAJĄC PRODUKTY
ODZWIERZĘCE NA ROŚLINNE?
Zaczyna się od wtargnięcia do ustroju czyn-
nika uczulającego (czyli alergenu). Organizm
alergika broni się przed intruzem niepo-
trzebnie, bo to nie żadna bakteria ani wirus,
ale układ immunologiczny sam nie potrafi
tego niestety ocenić. Z alergią pokarmową
można dziś żyć zupełnie normalnie, trzeba
tylko dobrze ją poznać i podjąć odpowied-
nie leczenie, pamiętając, ze dieta jest klu-
czowym elementem terapii.
Alergia jest schorzeniem zapalnym, uwarunkowanym immunologicznie —
to naukowa definicja tej choroby, która przebiega pod różnymi postaciami,
ale ma w każdym przypadku podobny rodowód.
Uczulać mogą zarówno same pokarmy, jak
i dodawane do nich barwniki czy konser-
wanty. W Stanach Zjednoczonych głów-
nym alergenem pokarmowym są orzechy
arachidowe, w Polsce — orzechy laskowe.
Ale tylko u dorosłych, bo głównym czyn-
nikiem uczulającym niemowlęta i małe
dzieci są białka mleka krowiego i jajek ku-
rzych. Z mięs uczula wieprzowina, najrza-
dziej jagnięcina i indyk. Z owoców najsilniej
BIULETYN 1/2020
5
uczulają truskawki, poziomki, kiwi i cytru-
sy. Warzywa gotowane są bezpiecz-
niejsze od surowych. Oprócz
unikania uczulających sub-
stancji, równie ważną za-
sadą jest wystrzeganie się
podejrzanych składników
i chemicznych dodatków
w żywności. Do naszych
nawyków podczas zaku-
pów powinno wejść skru-
pulatne czytanie wszystkich
etykiet. Oczywiście bardzo trudne jest całko-
wite wyeliminowanie produktów z E w skła-
dzie, jednak jeśli takich dodatków jest wię-
cej niż trzy, zrezygnuj z zakupu. Największe
kłopoty alergikom sprawiają: glutaminian
sodu (E621), benzoesan sodu (E211), związ-
ki siarki (E220-227), tartrazyna (E102).
Wystrzegaj się również nienaturalnie kolo-
rowych pokarmów — zapewne zastosowa-
no w nich sztuczne barwniki. Niebezpieczne
są tez słodziki na bazie aspartamu, używa-
ne w wielu produktach niskokalorycznych.
Warto wiedzieć również, ze nawet opakowa-
nia mogą być potencjalnie niebezpieczne.
Plastikowe butelki i kartony w szczególnych
warunkach, na przykład pod wpływem wy-
sokiej temperatury, mogą zmieniać skład
chemiczny napoju, co przyczynia się do po-
wstania substancji uczulających. Wybieraj
raczej szklane butelki i pojemniki.
Roślinne zamienniki
produktów zwierzęcych
Zamiennik masła nr 1
— pasta z awo-
kado. Awokado jest doskonałym źródłem
wielu niezbędnych witamin i minerałów,
a także zdrowych tłuszczów. Zamiana ma-
sła na awokado pozwoli znacznie ograni-
czyć kalorie i zawartość tłuszczu w każdej
potrawie.
Stosunek tych zamienników powinien
wynosić 1:1. Na przykład jeżeli przepis
wymaga jednej szklanki masła, to na-
leży je zastąpić jedną szklanką puree
z awokado. Należy pamiętać, ze awo-
kado nada potrawie zielonkawy odcień jest
ono idealne do ciast i ciasteczek. Przy cia-
stach należy zmniejszyć temperaturę o 25
proc. i wydłużyć czas pieczenia — zapobie-
gnie to zbyt szybkiemu brązowieniu.
Zamiennik masła nr 2
— banan. Wymia-
na masła na banana sprawia, ze potrawa
nabiera ładnej, gęstej struktury, idealnej
do wszystkich rodzajów słodkości. Masło
należy zastąpić jednakową ilością banano-
wego puree — jeżeli przepis wymaga pół
szklanki masła, to należy je zastąpić pół
szklanki puree bananowego; banan jest
idealny do ciast, babeczek, ciasteczek, pie-
czywa. Zastąpienie masła bananem może
zmniejszyć czas pieczenia o 25 proc.
Zamiennik masła nr 3
— tahini, inaczej
masło sezamowe oraz masło z orzechów.
Można również wykorzystać kaszę kukury-
dzianą i jaglaną do wykonania masełka ku-
kurydzianego i jaglanego.
Do ugotowanych na gęsto kasz dodaje się
przyprawy, olej i miksuje.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin