Chronimy-zdrowie-2020-02-take3.pdf

(14973 KB) Pobierz
Chronimy
ZDROWIE
BIULETYN • LUTY 2020
Jak powinniśmy sobie radzić z życiowymi wyzwaniami?
Powinniśmy reagować na rzeczywiste problemy,
a te wyimaginowane powinniśmy jak najszybciej porzucić.
Sekretariat Zdrowia
BIULETYN 2/2020
2
3
N O T K A R E D A K C YJ N A
W lutowym biuletynie sprawdzimy
co może wpłynąć na nierównowagę
hormonalną. Poruszamy ten temat,
ponieważ zaburzenia hormonalne są
częstym problemem.
4
C O W P ŁY W A
NA N I E RÓW N OWAG Ę
H O R M O N ALN Ą?
Zaburzenia hormonalne są częstym
problemem, z którym konwencjonalna
medycyna sobie nie radzi. Nasze
środowisko, dieta i styl życia stanowią
dziś spore wyzwania dla systemu
endokrynologicznego. Ten problem może
dotyczyć każdego.
7
STRES RUJNUJE CI
Ż YC I E ?
Gdy stale żyjemy w stresie — od rana
do wieczora — zmagając się z trudnymi
życiowo sytuacjami, wówczas stres
nas męczy. Wpływa na nas w każdy
możliwy sposób — fizycznie, narażając
nas na rozmaite choroby; mentalnie,
powodując psychiczne napięcia
i problemy, w tym także depresję.
9
MIELONA DZIK A RÓŻA
Dzika róża to roślina niebywała. To jedno
z najlepszych źródeł łatwo przyswajalnej
oraz niezbędnej dla naszego
funkcjonowania Witaminy C. Najczęściej
pożądana w okresach przeziębienia,
znużenia oraz braku odporności.
12
Z U PA C Z O S N K O W A
Jeśli odważycie się na alio-eksperymenty
ku odporności budowaniu, może
spróbujecie zupy czosnkowej?
BIULETYN 2/2020
3
W lutowym biuletynie sprawdzimy co może wpłynąć
na nierównowagę hormonalną. Poruszamy ten temat,
ponieważ zaburzenia hormonalne są częstym problemem.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak zna-
czącym i skomplikowanym tematem jest
równowaga hormonalna. A to między in-
nymi hormony są odpowiedzialne za ta-
kie symptomy, jak: nerwowość, brak libido,
bolesne współżycie, nieregularne miesiącz-
ki czy niska odporność na stres. Zwłaszcza
płeć piękna jest bardzo wrażliwa i podatna
na zmiany hormonalne.
Gdy stale żyjemy w stresie — od rana
do wieczora — zmagając się z trudnymi ży-
ciowo sytuacjami, wówczas stres nas mę-
czy i wpływa na gospodarkę hormonalną.
Wpływa również na nas w każdy możliwy
sposób — fizycznie, narażając nas na roz-
maite choroby; mentalnie, powodując psy-
chiczne napięcia i problemy, w tym także
depresję. Zatem jak powinniśmy sobie ra-
dzić z życiowymi wyzwaniami? Możemy się
z nimi uporać. Powinniśmy reagować na rze-
czywiste problemy, ale te wyimaginowane
powinniśmy jak najszybciej porzucić. Ale jak
to zrobić? Koniecznie przeczytajcie do koń-
ca lutowy biuletyn!
BEATA ŚLESZYŃSKA
REDAKTOR WYDANIA
NOTKA REDAKCYJNA
BIULETYN 2/2020
4
Zaburzenia hormonalne są częstym problemem, z którym konwencjonalna
medycyna sobie nie radzi. Nasze środowisko, dieta i styl życia
stanowią dziś spore wyzwania dla systemu endokrynologicznego.
Ten problem może dotyczyć każdego.
Symptomy wskazujące na nierównowagę
hormonalną to: zmiany nastroju, trądzik,
bolesne lub obfite miesiączki, problemy
ze snem, zmęczenie, niepłodność, przybie-
ranie na wadze, bolesność piersi, wypada-
nie włosów, nadmierne owłosienie, niskie li-
bido, uderzenia gorąca, endometrioza, mię-
śniaki macicy i wiele innych.
Gdy organizm zmaga się z nierównowagą
hormonalną, to cały organizm jest zaanga-
żowany w produkcję i metabolizm hormo-
nów. Zaburzenie hormonalne nie jest jed-
nak przyczyną, tylko objawem niepopraw-
nie zachodzących w organizmie procesów.
Niestety większość osób nie słucha sygna-
łów swojego organizmu i zamiast pozwolić
na powrót do równowagi przy wsparciu je-
go naturalnej siły, wszelkie symptomy zosta-
ją zahamowane poprzez syntetyczne leki.
A pierwotna przyczyna nierównowagi wciąż
zostaje nienaruszona.
Co wpływa na nierównowagę hormonalną?
czy czy ciastek nazwać pożywieniem, bo
niczego wielce pożywnego tam nie znaj-
dziemy. Spożywanie produktów z dużą za-
wartością cukru nie tylko wiąże się z przy-
braniem na wadze. To także łatwa droga
do tego, by organizm uodpornił się na insu-
linę, czyli hormon odpowiedzialny za trans-
port cukru do krwiobiegu, dzięki któremu
CO WPŁYWA NA NIERÓWNOWAGĘ
HORMONALNĄ?
Dieta
Hormony wytwarzane są ze składników do-
starczanych wraz z pożywieniem i dlatego
dieta odgrywa bardzo istotną rolę w utrzy-
mywaniu równowagi hormonalnej w orga-
nizmie. Zdrowe dobrze zbilansowane jedze-
nie to podstawa. Unikajmy pokarmów i na-
pojów, które niepotrzebnie obciążają układ
hormonalny, szczególnie alkoholu, kofeiny,
tytoniu, dań smażonych, przetworzonych
pokarmów, cukru i rafinowanych węglowo-
danów. Naprawdę nie sposób białej mąki,
białego pieczywa, makaronu, pizzy, słody-
BIULETYN 2/2020
5
komórki otrzymują potrzebną energię. Ja-
kie więc są konsekwencje pochłaniania du-
żych ilości słodkości? W pierwszej kolejności
jest to ryzyko zespołu metabolicznego, któ-
ry może przekształcić się nawet w cukrzy-
cę typu 2. Z drugiej strony wahania pozio-
mu cukru we krwi wpływają na nasze emo-
cje i ogólne samopoczucie. Również należy
zwrócić uwagę na rodzaj tłuszczu oraz to, by
nie był on zjełczały. Zjełczały tłuszcz pogar-
sza objawy osłabienia nadnerczy i należy go
unikać jak ognia. Awokado, siemię lniane
oraz orzechy (nerkowce, migdały, pekany,
włoskie, brazylijskie) zawierają bardzo do-
bry rodzaj tłuszczu. Należy jeść więcej świe-
żych owoców, zielonych warzyw liściastych,
czosnku, cebuli, roślin strączkowych.
ziom testosteronu u kobiet, dzięki któremu
łatwiej utrzymać prawidłową masę mięśnio-
wą i kostną oraz libido. Prawidłowy poziom
testosteronu spowalnia starzenie się skóry
i warunkuje dobre samopoczucie.
Bez regularnego wysiłku fizycznego orga-
nizm nie wyprodukuje dostatecznej ilości
endorfin odpowiedzialnych na pozytywne
nastawienie i żwawość. Wysiłek fizyczny po-
maga także ustabilizować produkcję hormo-
nów apetytu, takich jak leptyna, oraz stabi-
lizuje produkcję insuliny i zwiększa wrażli-
wość na insulinę, co mobilizuje organizm
do spalania kalorii, a nie ich gromadzenia
w postaci tkanki tłuszczowej.
Brak lub nadmiar ruchu
Wybierajmy odpowiednie dla siebie ćwicze-
nia, pamiętając o tym, że nadmierny wysiłek
lub jego brak prowadzi do zaburzenia rów-
nowagi hormonalnej, natomiast umiarkowa-
ny wysiłek fizyczny poprawia ogólną kondy-
cję i stwarza optymalne warunki dla zacho-
wania równowagi hormonalnej. Mordercze
treningi i niskokaloryczna dieta mogą u ko-
biet prowadzić do spadku poziomu estro-
genów. Natomiast umiarkowane i systema-
tyczne ćwiczenia utrzymują prawidłowy po-
Niewystarczająca
ilość i jakość snu
Do zachowania równowagi hormonalnej
potrzebujemy snu nie byle jakiego, ale re-
gularnego, w odpowiedniej ilości i o odpo-
wiedniej porze. Bez takiego snu nie jesteśmy
w stanie właściwie funkcjonować. Zbyt póź-
no kładziemy się spać, nie potrafimy zdrowo
wypoczywać (oglądanie telewizji nie mieści
się w ramach zdrowego wypoczynku). Brak
snu podnosi poziom kortyzolu, który po-
woduje skok poziomu cukru we krwi, a na-
stępnie… spadek odpowiadający za zestre-
sowanie i fatalne wybory, np. żywieniowe.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin