Perspektywa-Eschatologiczna.pdf

(1164 KB) Pobierz
PERSPEKTYWA ESCHATOLOGICZNA
PROEGZYSTENCJI WIERZ CYCH
WIERZĄCYCH
W PRZEKAZIE PISMA ŚWI TEGO
WIĘTEGO
TOMASZ NIEMAS
Bibliotheca
Biblica
PERSPEKTYWA ESCHATOLOGICZNA
PROEGZYSTENCJI WIERZĄCYCH
W PRZEKAZIE PISMA ŚWIĘTEGO
Bibliotheca
Biblica
RED. SERII KS. MARIUSZ ROSIK
PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
PERSPEKTYWA ESCHATOLOGICZNA
PROEGZYSTENCJI WIERZĄCYCH
W PRZEKAZIE PISMA ŚWIĘTEGO
TOMASZ NIEMAS
WROCŁAW 2016
IMPRIMATUR
Za zgodą Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej
L.dz. /2015 – Wrocław, 2015 r.
bp Andrzej Siemieniewski
Wikariusz Generalny
Motyw graficzny na okładce
Stairs to Heaven - „Schody do nieba” (fotografia Werner Kunz)
Projekt graficzny i przygotowanie do druku
Andrzej Duliba
Korekta
Tomasz Niemas
© Copyright by Tomasz Niemas, Wrocław 2015
TUM
Wydawnictwo
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
50-329 Wrocław, pl. Katedralny 19
tel./fax 71 322 53 68, tel. 690 026 300
e-mail: ksiegarnia@archidiecezja.wroc.pl
e-mail: tum@archidiecezja.wroc.pl
www.ksiegarnia.archidiecezja.wroc.pl
www.wydawnictwo.archidiecezja.wroc.pl
ISBN 978-83-7454-302-6
Drukarnia Tumska – Wrocław
Zgłoś jeśli naruszono regulamin