1. Don Kiszot z Manszy [przekład W. Zakrzewskiego].pdf

(56982 KB) Pobierz
-
I
I
u
:>
$
v
.
J ^
g
ą M
r
^ n w ii
BIBLIOTEKA
DZIEL WYBOROWYCH.
.V 15.
DON KISZOT
5 jVIans^
Cerwantesa,
z przedm ow ą
J. A. Święcickiego,
z . ilustracyam i
G ustaw a Dore’go
v
<r>_______ '
T O M 1
— k ś
------
Cena
30
W p r e n u m e r a c i e 2
6’9/ , o
O D P O W I E D Z I A L N Y ZA R F D A K C Y Ę W E
L WOWI E
E d m u n d K o lb uszow ski
Zgłoś jeśli naruszono regulamin