4. Don Kiszot z Manszy.pdf

(56300 KB) Pobierz
I
"
:
--
w-
I
I
I
!
I
■ ■ -.'■ !
'
■ \:\ ■
/ x :•
ii
V
BIBLIOTEKA
DZIEL WYBOROWYCH.
J6 :s.
DON
KISZOl
3 jV la n s w
Oerwantesa,
z przedm ow ą
J. A. Świfcickiego,
->.«
z ilustracyam ł
V pustaw a I )oró’o
v_
_
r
TOM 1V.
%>-
•>
l
>
U
%W
Cena 40
i
Wprenumeracie Hi
WARSZAWA.
R edakcya i A dm inistracya:
41.
N o w y -S w la t
42.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin