A. Chołoniewski - Duch dziejów Polski.pdf

(51227 KB) Pobierz
r,--
'■i-'*
"
H
•;'
•.“ • 1;
'.iv;:V
VAnV^^v^V^v
v / '.* r t . .
■r v . V
• . ? * ’?
ANTONI CHOŁONIEWSKI
DUCH
DZIEJÓW POLSKI
W stąp. Idea życia zbiorowego. Naród i król. Szlachta
polska. Unie. Swobody jednej warstwy. Tolerancya
wyznaniowa. Prawo i życie. Wojny polskie. Szerzy-
cielka wolności. W yprzedzenie Europy. U padek pań­
stwa. Duch dziejów Polski na tle chwili dzisiejszej.
Ó sm y tysiąc.
K RA KÓ W 1918.
NAKŁADEM AUTORA.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin