S. Rudniański- Przewodnicy ludzkości [Arystoteles, R. Bacon, Kartezjusz, Laplace].pdf

(60732 KB) Pobierz
s.
R U D N IA Ń S K I.
PRZEWODNICY LUDZKOŚCI.
Arystoteles. = Roger Bacon.
K artezjasz. «» Laplace.
=
SKŁAD GŁÓWNY
w księg&rni G. C sntncrszw era i S_ w "W&rszawi©.
ki
WILNO 1913 r —Nakładem „Kuźni“.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin