czarna-ksiazeczka-klamstw-o-zdrowiu-klienci.pdf

(1649 KB) Pobierz
___________________________________________________________
www.mapazdrowia.pl/drukowany-biuletyn
(str. 1)
___________________________________________________________
www.mapazdrowia.pl/drukowany-biuletyn
(str. 2)
R
EDAKCJA
: Ł
UKASZ
D. K
ING
S
KŁAD
: Ł
UKASZ
D. K
ING
P
ROJEKT OKŁADKI
: Ł
UKASZ
D. K
ING
K
ONTAKT
:
LUKASZ
.
KING
@
MAPAZDROWIA
.
PL
W
YDANIE
2
W
ARSZAWA
2015
___________________________________________________________
www.mapazdrowia.pl/drukowany-biuletyn
(str. 3)
Prezentowane treści mają charakter
informacyjno-edukacyjny
Prezentowany materiał nie stanowi porady o charakterze medycznym,
ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako
specjalistyczna porada medyczna, forma diagnozy lub zalecenia w za-
kresie leczenia.
Materiał nie może zastępować specjalistycznych badań lekarskich
ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem
jakichkolwiek procedur leczenia należy każdorazowo skonsultować
się z lekarzem. Jedynie lekarz jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo
i skuteczność leczenia. Użytkownik materiału w każdym przypadku
nie powinien lekceważyć znaczenia specjalistycznej konsultacji me-
dycznej oraz nie powinien zwlekać z jej uzyskaniem kierując się in-
formacjami zawartymi w prezentowanym materiale.
Autor publikacji oświadcza, że nie daje gwarancji przydatności
treści materiału do określonego celu lub zastosowania oraz nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją ko-
rzystania lub niemożności korzystania z materiału. Użytkownik kieru-
jąc się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem
materiału działa na własną odpowiedzialność.
***
Troszczysz się o swoich bliskich?
Jeśli stwierdzisz, że zawarte w tej
KSIĄŻECZCE
informacje
mogą pomóc komuś z Twoich bliskich, nie krępuj się – rozsyłaj ją
swobodnie. Masz na to moją zgodę.
___________________________________________________________
www.mapazdrowia.pl/drukowany-biuletyn
(str. 4)
Dlaczego stworzyłem
i rozdaję za darmo
podarek pt.
CZARNA KSIĄŻECZKA
KŁAMSTW O ZDROWIU
Drogi Czytelniku:
ta
CZARNA KSIĄŻECZKA KŁAMSTW O ZDROWIU
to bez-
płatny podarek ode mnie dla Ciebie. Mówię w niej
o tym, jak wieść zdrowsze, szczęśliwsze i spokojniej-
sze życie — życie wolne od bólu, strachu i cierpienia.
A to dopiero pierwszy podarek, który mam do roz-
dania. Są jeszcze trzy i czekają na odbiór. Kiedy to
zrobisz (jak — o tym zaraz) i przeczytasz niniejszą
KSIĄŻECZKĘ,
gwarantuję: będzie łatwiej osiągnąć zdro-
wie, jakiego zawsze chciałeś.
HISTORIA SZCZĘŚLIWEGO
POWROTU DO ZDROWIA
Wiem to, bo sam swoje przebyłem, pomimo młodego
wieku. Więc pozwól, że nim konkrety, wcześniej słowo
o tym, jak zaczęła się moja historia...
Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Obu-
dziłem się i stwierdziłem, że nie wstaję do pracy. Mi-
mo 10 godzin snu, czułem się wypruty. Zatkany nos
przez paskudne zakażenie lewej zatoki czołowej. Boląca
___________________________________________________________
www.mapazdrowia.pl/drukowany-biuletyn
(str. 5)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin