Autorskie programy rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w językach obcych - województwo podkarpackie.pdf

(2460 KB) Pobierz
WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie
Autorskie programy rozwijania
kompetencji kluczowych w zakresie
POROZUMIEWANIA SIĘ
W JĘZYKACH OBCYCH
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Koordynator merytoryczny kompetencji kluczowej w zakresie
porozumiewania się w językach obcych
Anna Pado
Lublin 2009
Projekt: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności
uczniów szkół Polski Wschodniej” jest finansowany ze
środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i BudŜetu Państwa w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3
Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.
Biuro Projektu:
WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin
Filie Biura Projektu:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów
WyŜsza Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, ul. Kolejowa 22, 26-600 Radom
WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz
WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
© WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Koordynator merytoryczny kompetencji kluczowej
w zakresie porozumiewania się w językach obcych
Anna Pado
Wydawca:
WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9
Tel./fax +48817491777
e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl
Publikacja dystrybuowana bezpłatnie
Człowiek – najlepsza inwestycja
2
Wykaz
Autorskich programów rozwijania
kompetencji kluczowych w zakresie
porozumiewania się w językach obcych
Województwo podkarpackie
I. Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim
Autor: Agnieszka Bałut
II. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
Autor: Barbara Porzuczek
III. Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie
Autor: Barbara Rząsa
IV. Zespół Szkół Nr 2 w Stalowej Woli
Autor: ElŜbieta Berezecka
V. Zespół Szkół Ekonomicznych w Jarosławiu
Autor: GraŜyna Głąb
VI. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie
Autor: Jacek Trzyna
VII. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
Autor: Małgorzata Buś
VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
Autor: Monika Leczek
IX. Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie
Autor: Dominika Szalacha
X. Zespół Szkół Nr 4 im. Pułk. S. Dąbka w Stalowej Woli
Autorzy: ElŜbieta Tokarczyk, Renata Wojtala-Lamplugh
3
4
Autor
Agnieszka Bałut
JĘZYK ANGIELSKI
AUTORSKI PROGRAM KSZTAŁTOWANIA
KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
Zespół Szkół
w Sokołowie Małopolskim
Koordynator merytoryczny kompetencji kluczowej w zakresie
porozumiewania się w językach obcych
Anna Pado
Lublin 2009
Zgłoś jeśli naruszono regulamin