Bibliografia patrystyczna.pdf

(328 KB) Pobierz
B
W
S
BIBLIOGRAFIA
PATRYSTYCZNA
-
Polskie tłumaczenia
tekstów starochrześcijańskich
pierwszego tysiąclecia
Wydanie trzecie,
rozszerzone, poprawione i zmienione
R
A
R
Jan Nieć
Marcin Marecik
S
I
: Opactwo Benedyktynów
L.dz. 193/2017, Tyniec, dnia 7.09.2017 r.
† o. Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki
ISBN 978-83-7354-720-9
Wydanie trzecie, Kraków 2017
Copyright © by Wojciech Stawiszyński
Copyright © by Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków
tel. (012) 688-52-90
tel./fax (012) 688-52-91
e-mail: zamowienia@tyniec.com.pl
www.tyniec.com.pl
Druk i oprawa:
TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów
druk@tyniec.com.pl
S
W
W
W
C
C
I: L
III
I II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................
..................................................
.............................
II: I
L
............................
1. Literatura irlandzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Literatura staroangielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Literatura starosłowiańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III: L
.................................
1. Literatura arabska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Literatura aramejska i hebrajska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Literatura etiopska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Literatura gruzińska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Literatura koptyjska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Literatura ormiańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Literatura syryjska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Teksty wschodnie (perskie, partyjskie, sogdyjskie) . . . . . . . . . . . . . . . .
IV: A
N
S
T
...............
1.
Apokryfy Nowego Testamentu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Apokryfy Starego Testamentu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V: S
........................................
1. Sobory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Synody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI: P
....................
.......................
BP 1/2 i BP 3 . . . . . . . . .
...............................................
C
C
C
C
VII. P
S
S
I
.......................................................
Zgłoś jeśli naruszono regulamin