Niezbędnik VHF - różne częstotliwości i różne służby, 30-300 MHz (sq9jdo.com.pl).pdf

(127 KB) Pobierz
Indeks serwisu
Pasma:
Pasma amatorskie:
VLF LF MF HF
Cluster aktywności terenowych (CAT)
VHF
UHF SHF EHF
1,8 3,5 7 10 14 18 21 24 28 50 70 144 430 1,2 2,3 3,4 5,6 10 24 47 75 122 134 241
VHF - Fale ultrakrótkie
Pasmo 30 - 300 MHz
30.000,0 -
33.012,5 -
35.025,0 -
40.280,0 -
40.680,0 -
40.880,0 -
41.025,0 -
33.000,0 MHz
34.987,5 MHz
40.000,0 MHz
40.480,0 MHz
40.855,0 MHz
41.005,0 MHz
48.000,0 MHz
|
VHF - Very High Frequency
Pasmo taktyczno-wojskowe
Firmy budowlane, transport, ochrona
Pasmo taktyczno-wojskowe
Zdalne sterowanie
Bezprzewodowe Poszukiwanie Osób (BPO)
Monitoring sieci alarmowych
Pasmo taktyczno-wojskowe
Lasy Państwowe, Słuzba drogowa, Parki Narodowe, taxi, ochrona mienia, transport
Pasmo 6 m / 50.0 MHz
Pasmo taktyczno-wojskowe
Sieci dyspozytorskie (1)
Pasmo taktyczno-wojskowe
Sieci dyspozytorskie (1)
Pasmo 4 m / 70.0 MHz
Sieci dyspozytorskie (1)
Pasmo rządowe
Cywilne (A)
48.012,5 - 49.987,5 MHz
50.000,0 - 52.000,0 MHz
52.025,0 -
68.000,0 -
69.200,0 -
69.900,0 -
68.000,0 MHz
69.200,0 MHz
69.900,0 MHz
70.000,0 MHz
70.000,0 - 70.500,0 MHz
70.500,0 - 73.300,0 MHz
73.300,0 - 74.100,0 MHz
74.100,0 - 74.800,0 MHz
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd
HTML to PDF API
PDFCROWD
74.800,0 - 75.200,0 MHz
75.200,0 - 77.500,0 MHz
77.500,0 - 78.987,5 MHz
79.000,0 - 79.700,0 MHz
79.712,5 - 83.887,5 MHz
83.900,0 - 84.600,0 MHz
84.612,5 - 84.987,5 MHz
85.000,0 - 87.500,0 MHz
87.500,0 - 108.000,0 MHz
108.025,0 - 117.975,0 MHz
117.975,0 - 137.000,0 MHz
137.000,0 - 143.975,0 MHz
144.000,0 - 146.000,0 MHz
146.025,0 - 147.800,0 MHz
147.800,0 - 147.950,0 MHz
147.962,5 - 148.650,0 MHz
148.662,5 - 149.337,5 MHz
149.350,0 - 149.987,5 MHz
150.050,0 - 151.975,0 MHz
151.820
- 151.940
MHz
Radionawigacja lotnicza
Pasmo taktyczno-wojskowe
GOPR (1)
Pasmo taktyczno-wojskowe
GOPR (1)
Cywilne (A)
Cywilne (A)
Pasmo taktyczno-wojskowe
Stacje radiofoniczne FM
Radionawigacja lotnicza
Lotnictwo cywilne i wojskowe (2)
Pasmo lotnictwa wojskowego (2)
Pasmo 2 m / 144.0 MHz
Pasmo rządowe
Straże Gminne i Miejskie
Sieć Zarządzania Urzędów Wojewódzkich
Państwowa Straż Pożarna
Policja, PSP i inne służby
Polskie Koleje Państwowe, TOPR (3)
MURS - Multi-Use Radio Service (4)
Cywilne (B)
Polskie Koleje Państwowe, TOPR (3)
MURS - Multi-Use Radio Service (4)
Sieci radiotelefonów PMR154, simplex FM/1W/
Cywilne (B)
WOPR (3)
Pasmo logistyki wojskowej
Cywilne (B)
Pasmo logistyki wojskowej
Cywilne (B)
Sieć Pager
Cywilne (B)
Sieć Bezprzewodowego poszukiwania osób (SPO), simplex
152.000,0 - 152.987,5 MHz
153.000,0 - 154.775,0 MHz
154.570
- 154.600
MHz
154.800,0 - 154.850,0 MHz
154.875,0 - 156.000,0 MHz
156.025,0 - 157.425,0 MHz
157.425,0 - 157.937,5 MHz
157.950,0 - 158.575,0 MHz
158.575,0 - 158.950,0 MHz
158.950,0 - 159.200,0 MHz
159.400,0 - 159.725,0 MHz
159.750,0 - 159.850,0 MHz
159.875,0 - 159.900,0 MHz
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd
HTML to PDF API
PDFCROWD
159.925,0 - 160.000,0 MHz
160.012,5 - 160.600,0 MHz
160.650,0 - 162.025,0 MHz
161.750,0 - 162.750,0 MHz
162.400
- 162.550
MHz
Sieci monitoringu sieci alarmowych
Cywilne (B)
Żegluga morska i śródlądowa (3)
Byłe pasmo TP S.A.
NOAA Weather Radio Frequencies/25 kHz
Cywilne (B)
Sieć Zarządzania Urzędów Wojewódzkich
Cywilne (B)
Byłe pasmo TP S.A. (w likwidacji)
Cywilne (B)
Policja Państwowa, Straż Graniczna, PSP, BOR, ABW, CBS i inne służby
Byłe pasmo TP S.A.
Słuzba zdrowia (3)
Pasmo logistyki wojskowej słuzby medycznej
Sieć Pager, standard ERMES
Byłe pasmo TP S.A. (w likwidacji)
Cywilne (B)
Służba Celna i Słuzba Więzienna
Cywilne (B)
Policja Państwowa, Straż Graniczna, inne słuzby
Pasmo 1.25 m / 220.0 MHz (USA i inne kraje)
Pasmo lotnictwa wojskowego
162.800,0 - 163.125,0 MHz
163.137,5 - 163.200,0 MHz
163.212,5 - 164.087,5 MHz
164.100,0 - 164.350,0 MHz
164.362,5 - 164.525,0 MHz
164.525,0 - 167.475,0 MHz
167.500,0 - 168.500,0 MHz
168.525,0 - 169.150,0 MHz
169.175,0 - 169.375,0 MHz
169.400,0 - 169.800,0 MHz
169.850,0 - 170.100,0 MHz
170.125,0 - 170.587,5 MHz
170.600,0 - 170.875,0 MHz
170.887,5 - 171.987,5 MHz
172.000,0 - 173.975,0 MHz
222.000,0 - 225.000,0 MHz
225.000,0 - 300.000,0 MHz
(A) Sieci taxi, ochrony mienia, transport (1)
(B) Sieci taxi, ochrony mienia, budownictwo, transport, monitoring sieci alarmowych (3)
(1) duosimplex +9,8 MHz / 12,5 kHz
(2) AM 25 / 12,5 / 8,33 kHz
(3) simplex, duosimplex FM / 12,5 kHz
(4) FMN / 11,25 kHz
Zobacz również
Praca na pasmach amatorskich
Pozostałe pasma radiowe
Pełna lista światowych prefiksów DXCC
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd
HTML to PDF API
PDFCROWD
Zgłoś jeśli naruszono regulamin