ASijfw.pdf

(5080 KB) Pobierz
Artur Schopenhauer
i jego filozofia wychowania
Tom I
Recenzja
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Uniwersytet Warszawski
Dr hab.
Sławomir Sztobryn
Akademia Techniczno–Humanistyczna
Bielsko-Biała
Redaktor naczelny WN TPF „CHOWANNA”
dr Krzysztof Kamiński
Redakcja językowa i korekta
Ewa Mikuła
Okładka
Marcin Urbańczyk
Skład i łamanie
dr Tomasz Kopczyński
© Copyright by WN TPF „CHOWANNA” 2014
ISBN: 978-83-939175-1-8
Wydawnictwo Naukowe TPF „CHOWANNA”
www.pedagogika-filozoficzna.eu
na licencji Creative Commons 3.0, BY-SA-NC
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
Artur Schopenhauer
i jego filozofia wychowania
Tom I
Tomasz Kopczyński
Publikacja pod patronatem
Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego
Łódź 2014
Zgłoś jeśli naruszono regulamin