Jezus o szatanie (23 V 2002).pdf

(278 KB) Pobierz
Czwartek 23.V.2002 r. (Szczecin)
JEZUS do ALICJI LENCZEWSKIEJ:
Celem działania sług szatana w
świecie
jest zwiedzenie jak największej liczby dusz
i wtrącenie ich do czeluści złego.
Działania ich obejmują wszystkie dziedziny
życia
ludzkiego od narodzin do
ostatnich chwil na tym
świecie.
Obejmują wszystko, co stworzył Bóg, aby znisz-
czyć, zniekształcić i rzucić pod nogi Lucyfera
żądnego
władzy i zemsty na Bogu i
Jego stworzeniach.
Zatem trzeba odsłaniać wybranym dzieciom Moim główne aspekty i przejawy
działania złego.
Święty
Paweł powiedział,
że
główna walka od stworzenia
świata
toczy się na
poziomie pierwiastków duchowych. Działanie zewnętrzne zła służy zwycięstwu
nad duszami ludzkimi, które otrzymały
życie
wieczne i przeznaczone są do
życia
w
Bogu.
Życie
na ziemi jest przygotowaniem do
życia
wiecznego, a jednocześnie wolnym
wyborem jakości tego
życia
w zjednoczeniu z Bogiem albo szatanem.
Ja posługuję się miłością i prawdą, bo nimi jestem, i prowadzę ku jedności. Mój
wróg posługuje się nienawiścią i kłamstwem, które są istotą jego jestestwa, i
prowadzi ku rozbiciu.
Trzeba zatem przyodziać pełną zbroję duchową, o której mówi
św.
Paweł (Ef 6, 10-
18) i odrzucić wszystko, co ma choćby pozór zła.
Dziedziny
życia,
które szczególnie są atakowane to: serce, umysł i ciało.
Serce przez pychę, próżność, zawziętość, lęk, odrzucenie duchowości, wulgarność,
egoizm.
Umysł przez głupotę, powierzchowność, ułudę, kłamstwo, nieufność, ciemnotę.
Ciało przez uznanie go za najwyższą wartość. Ciało kobiety - przez jego komercja-
lizację i uznanie go za
źródło
uciech.
Działania szatańskie obejmują:
Kulturę, sztukę (muzyka, plastyka, literatura), modę, zainteresowania, styl
życia,
hierarchię wartości (kult materii).
Religię - w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem szatana doce-
lowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię itp., satanizm jako kult tzw.
dobrego boga, którym jest Lucyfer.
Stosunki społeczne - kontrola i zniewolenie ludzi, globalizm, manipulacja
świadomością,
powszechna nędza, elita władzy i bogactwa, grabież.
Ubóstwienie człowieka - jego możliwości, decydowanie o
życiu
(stwarzanie i
uśmiercanie), o dobru i złu. Lecz także odczłowieczanie człowieka przez odarcie
go z godności dziecka Bożego przez poniżanie, upodlanie, gloryfikację zwierząt,
manipulowanie i sadyzm.
Celem jest tzw. „nowy
świat"
- nowa era - według zasad będących odwrotnością
prawa naturalnego i Bożego z rządem
światowym
- totalitarnym, opartym o
możliwości współczesnej techniki. Tzw. nowy porządek tworzony przez kościół
szatana.
Owoce są widoczne nawet dla mało myślących ludzi, choć prowadzone jest
systematyczne obniżanie wrażliwości, znieczulanie i pogłębianie poczucia bez-
silności, by przyzwyczaić do perwersji, zła, okrucieństwa i uznać to wszystko za
normalność lub nawet symptomy postępu cywilizacyjnego.
To jest totalne ogłupianie ludzi i pchanie ich w paszczę szatana, a nawet po-
wodowanie,
że
sami tam zdążają.
Wy, wierne dzieci Moje, powołane jesteście, aby wraz ze Mną i Maryją przez
swoje zawierzenie i heroiczną ofiarność zwyciężać, by uczestniczyć w odnowieniu
oblicza ziemi i tryumfie Moim w duszach ludzkich.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin