Jezus o proroctwach (29-VII-1991).pdf

(275 KB) Pobierz
Poniedziałek 29.VII.1991 r., godz. 19:20 (Szczecin)
ALICJA LENCZEWSKA: Różne wątpliwości pojawiają się w związku z proroctwem...
JEZUS: Wątpliwości? Jakie?
ALICJA LENCZEWSKA: Bo często nie przystaje ono do rzeczywistości.
JEZUS: Do jakiej rzeczywistości? Czy rzeczywistością nazywasz ludzkie wyobraże-
nia i przewidywany przez nich czas? Błędem w odnoszeniu się do proroctw jest
umiejscawianie ich w swojej wyobraźni i w czasie.
Proroctwa są ponad tym, co pragną im przypisać ludzie. Mają swój czas i swoje
oblicze. Trzeba mieć je przed oczyma jak
światło
reflektora, by rozpoznawać to, na
co zostało skierowane. I by iść za tym
światłem.
Zasięg tego
światła
może znacznie
przekraczać zasięg twego wzroku i twej wyobraźni.
Nie trzeba się zniewalać własną ograniczonością i do niej dopasowywać wartość
proroctwa i sąd o nim wydawać.
Mt 23,13
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy,
bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi.
Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym,
którzy do niego idą.
ALICJA LENCZEWSKA: Dlaczego tak ostre słowa?
JEZUS: Bo wielu odrzuciło słowa proroctwa, gdyż nie mieściły się w ich możliwości
rozumienia lub pragnieniach.
Rozumienie proroctwa jest
łaską
i o nią trzeba w pokorze prosić. I w pokorze stanąć
przed
światłem
proroctwa jako słowa Bożego.
ALICJA LENCZEWSKA: Jak rozpoznać czystość proroctwa?
JEZUS: W modlitwie - trwającej tak długo, aż dam odpowiedź.
ALICJA LENCZEWSKA: Trudne i odpowiedzialne jest rozeznawanie ...
JEZUS: Trudne i odpowiedzialne jest całe
życie
człowieka i każda jego sekunda.
Uproszczenia i uniki nie zmniejszą tej odpowiedzialności, lecz ją zwiększą. Lepiej
jest więc trudzić się w rozeznawaniu niż odrzucać. I lepiej w pokorze uznać brak
rozeznania niż wydawać sąd negatywny.
Wiele znaków i słów płynie z nieba. Płyną jak deszcz mający ożywić serca, a tak
wielu osłania je parasolami nieufności, lenistwa i krótkowzrocznej pychy.
Jakaż odpowiedzialność tych, którzy rozpostarli parasole nad ginącymi z pragnienia,
choć stoją pośród deszczu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin