12 Bar Ascending Box Shuffle.pdf

(349 KB) Pobierz
12 Bar Ascending Box Shuffle
Tomlin Leckie
Lick 1
I
4
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
4
I
2
I
2
I
4
I
4
I
5
I
5
F
6
F
6
I
2
I
2
I
4
I
4
I
5
I
5
F
6
F
6
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
& œ œ
œ œ
I
2
I
2
I
4
I
4
I
5
I
5
F
6
F
6
IV
5
I
2
I
2
I
4
I
4
I
5
I
5
F
6
F
6
Lick 2
bœ œ œ œ
bœ œ œ œ
& œ œ œ œ
œ œ
œ œ
A A
A A
F
1
F
1
I
2
I
2 3 3
F
4
F
4
F
1
F
1
I
2
I
2 3 3
F
4
F
4
I
7
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
& œ œ
œ œ
I
2
I
2
I
4
I
4
I
5
I
5
F
6
F
6
V
9
I
2
I
2
I
4
I
4
I
5
I
5
F
6
F
6
IV
Lick 3
œ œ œ œ
bœ œ œ œ
œ œ
& œ œ
œ œ
œ œ
A A
I
1
I
1 3 3
F
4
F
4
I
4
I
4
F
1
F
1
I
2
I
2 3 3
F
4
F
4
1
1
I
11
Turnaround
œ œ œ œ
œ œ
& œ œ
I
2
I
2
I
4
I
4
I
5
I
5
F
6
F
6
œ œ œ œ ˙
I
2 2
I
1
I
1
1
Zgłoś jeśli naruszono regulamin