12 Bar Descending Box Shuffle.pdf

(349 KB) Pobierz
12 Bar Descending Box Shuffle
Tomlin Leckie
Lick 1
I
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
4
œ œ
&
4
œ œ
I
2
I
2
F
6
F
6
I
5
I
5
I
4
I
4
I
2
I
2
F
6
F
6
I
5
I
5
I
4
I
4
3
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
& œ œ
œ œ
I
2
I
2
F
6
F
6
I
5
I
5
I
4
I
4
IV
5
I
2
I
2
F
6
F
6
I
5
I
5
I
4
I
4
Lick 2
& œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
A A
A A
F
1
F
1
F
4
F
4 3 3
I
2
I
2
F
1
F
1
F
4
F
4 3 3
I
2
I
2
I
7
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
& œ œ
œ œ
I
2
I
2
F
6
F
6
I
5
I
5
I
4
I
4
V
9
I
2
I
2
F
6
F
6
I
5
I
5
I
4
I
4
IV
Lick 3
œ œ œ œ œ œ
œ œ bœ œ œ œ
& œ œ
œ œ
A A
I
1
I
1
I
4
I
4
F
4
F
4 3 3
F
1
F
1
F
4
F
4 3 3
I
2
I
2
Turnaround
I
11
œ œ œ œ œ œ
& œ œ
œ œ œ œ ˙
I
2
I
2
F
6
F
6
I
5
I
5
I
4
I
4
I
2 2
I
1
I
1
1
1
1
Zgłoś jeśli naruszono regulamin