Marquez - O miłości i innych demonach, Warszawa 1996, s.173.pdf

(1209 KB) Pobierz
GABRIEL GARC IA
I INNYCH DEMONACH
Przełożył
CARLOS MARRÓDÁN CASAS
O MIŁOŚCI
WARSZAWSKIE
WYDAWNICTWO
LITERACKIE
MUZA SA
WARSZAWA 1996
Tytuł oryginału:
Del amor y otros demonios
Projekt obwoluty:
Maciej Sadowski
Redakcja:
Marlena Adamczyk
Redakcja graficzno-techniczna:
Mariusz Jaśtak
Korekta:
Stanisława Staszkiel
© 1994 Gabriel García Márquez
© for the Polish edition by Warszawskie Wydawnictwo Literackie
- MUZA SA, Warszawa 1996
© for the Polish translation by Carlos Marrodán Casas
ISBN
83-7079-609-5
Warszawskie Wydawnictwo Literackie
MUZA SA
Warszawa 1996
Dla Carmen Balcells
skąpanej we łzach
Zgłoś jeśli naruszono regulamin