Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku (U II.1).pdf

(12836 KB) Pobierz
URZĘDNICY
ŁĘCZYCCY,
SIERADZCY I
WIELUŃSCY
XIII-XV WIEKU
SPISY
POLSKA AKADEMIA , NAUK
INSTYTUT HISTORII
URZĘDNICY
DAWNEJ
RZECZYPOSPOLITEJ
XII-XVIII WIEKU
SPISY
POD
REDAKCJĄ
ANTONIEGO
GĄSIOROWSKIEGO
Tom II
ZIEMIE
ŁĘCZYCKA,
SIERADZKA I
WIELUŃSKA
Zeszyt
1
URZĘDNICY ŁĘCZYCCY,
SIERADZCY I WIELuNSCY
XIII-XV WIEKU
POLSKA AKADEMIA NAUK
BIBLIOTEKA KÓRNICKA
URZĘDNICY
ŁĘCZYCCY,
SIERADZCY
I WIELUNSCY
XIII-XV
WIEKU
SPISY
OPRACOWALI
JANUSZ BIENIAK I ALICJA SZYMCZAKOWA
POD
REDAKCJĄ
ANTONIEGO
GĄSIOROWSKIEGO
WROCŁAW·
WARSZAWA· KRAKÓW·
GDAŃSK· ŁÓDŻ
ZAKŁAD
NARODOWY IMIENIA
OSSOLIŃSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1985
KOMITET REDAKCYJNY
WACŁAW
ALICJA FALNIOWSKA-GRADOWSKA, ANTONI
GĄSIOROWSKI,
URBAN, TADEUSZ WASILEWSKI, ANDRZEJ
WYCZAŃSKI
Okładkę projektował
ANDRZEJ SIKORA
c
Copyright by Zaklad Narodowy
tm.
Ossolińskich
-
Wydawnictwo,
Wrocław
1985
Printed
tn Poland
ISBN 83-04-01814-4
całość
ISBN 83-04-02086-6
Nakład:
Zakład
Narodowy im.
Ossolińskich
-
Wydawnictwo.
Wrocław
1985.
1350 egz.
Objętość:
ark. wyd. 8,80, ark. druk. 12,13. Papier druk. sat. kl. IV,
70 g, 61X86. Oddano do
składania
1985. 02. 18. Podpisano do druku 1985. 10.
OB.
Druk
ukończono
w listopadz'ie 1985. Zam. nr 211/105.
N-7.
Cena
140,-
Drukarnia UniwersYtetu im. A. Mickiewicza -
Poznań,
ul. Fredry 10
Zgłoś jeśli naruszono regulamin