Kallimach, Dzieła poetyckie II.pdf

(11193 KB) Pobierz
DZIEŁA POETYCKIE
tom II
Publikowanie serii „Biblioteka Antyczna”
zainicjowało wydawnictwo
Prószyński i S-ka w 1998 roku
BIBLIOTEKA
T
om
55
A N T YC Z N A
KALLIMACH
DZIEŁA POETYCKIE
tom II
przyczyny (Aítia)
,
jamby
,
pieśni (Méle)
,
hekale
,
fragmenty z dzieł nieznanych
Przełożyły, wstępami i przypisami opatrzyły
Agnieszka Kotlińska-Toma
Emilia Żybert-Pruchnicka
ISKŚiO UWr
Wrocław 2017
Tytuły oryginału
Αἴτια, Ἴαμβοι, Μ�½�λη, Ἑκάλη,
Carmina epica et elegiaca minora,
Fragmenta incertae sedis
Copyright for the Polish translation, introduction and notes
© by Agnieszka Kotlińska-Toma, Emilia Żybert-Pruchnicka, 2017
Recenzent
prof. Alicja Szastyńska-Siemion
Redakcja, indeks, opracowanie źródeł i konkordancje
Ariadna Masłowska-Nowak
Korekta
Halina Stykowska i Katarzyna Pietruczuk (passusy greckie)
Projekt okładki
Katarzyna A. Jarnuszkiewicz
Michał Korwin-Kossakowski
Skład
Pracownia DTP Aneta Osipiak-Wypiór
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”
w latach 2014‒2019; umowa nr 0019/NPRH3/H11/82/2014,
projekt pt. „Biblioteka Antyczna ‒ kontynuacja serii wydawniczej (tomy 45‒71)”
realizowany pod kierunkiem Gościwita Malinowskiego
ISBN 978-83-946287-2-7
Wydanie pierwsze
Wydawca
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław
www.biblioteka.antyczna.uni.wroc.pl
Druk i oprawa
TOTEM
ul. Jacewska 89
88-100 Inowrocław
Zgłoś jeśli naruszono regulamin