Od nauki do Boga.pdf

(324 KB) Pobierz
OD NAUKI
DO BOGA
Podróż
fizyka
do Misterium Stworzenia
Peter Russell
Przekład
Maria Stec
Kraków 2009
Tytuł oryginału: „From Science to God
A Physicist’s Journey into the Mystery of Consciousness”
Copyright for this edition©
2005
Peter Russell
Copyright for Polish edition©
2009
Biblioteka Nowej Ziemi
All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji jest zabronione. Wykonywanie kopii bez
pisemnej zgody powoduje naruzszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Przekład: Maria Stec
Redakcja: Ewa Jachimek, Dariusz Jagiełło
Projekt okładki / skład i łamanie: Beata Bąk
ISBN: 978-83-61897-20-0
Wydawnictwo
Biblioteka Nowej Ziemi
Węgrzce A 10/50, 32-086 Kraków
tel. (012) 285 87 26 fax. (012) 286 30 81
biuro@biblioteka-nz.pl, www.biblioteka-nz.pl
Spis treści
Podziękowania
Przedmowa
Wstęp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Od nauki do świadomości
Anomalia świadomości
Świadomy wszechświat
Iluzja rzeczywistości
Tajemnica światła
Światło świadomości
Świadomość jako Bóg
Spotkanie nauki z duchem
Wielkie przebudzenie
9
11
13
15
29
43
53
73
87
107
123
139
151
O autorze
Podziękowania
D
o powstania tej książki przyczyniło się wiele osób.
Julie Donovan, kierowniczka produkcji, nigdy nie szczę-
dziła mi słów zachęty, a kiedy zakończyłem pisanie, nad-
zorowała cały proces wydawniczy, począwszy od redakcji
maszynopisu, poprzez tworzenie projektu okładki, usta-
lanie układu stron, do drukowania włącznie.
Równie nieoceniona była pomoc Zorici Gojkovic.
Z benedyktyńską cierpliwością pracowała ona ze mną nad
końcowymi wersjami książki, pomagała ją doszlifować
i w trosce o łatwość odbioru zadbała o spójność tekstu.
Linker Lindsay przeczytała książkę na kilku różnych
etapach jej powstawania i podzieliła się wielkim dobro-
dziejstwem swojego własnego pisarskiego doświadczenia.
Bocarra Legendre, Christian de Quincey, Cynthia
Alves, Dewiutt Jones, Karen Malik oraz świętej pamięci
Dave Emmer dali mi kilka wnikliwych i pomocnych rad
co do różnych wersji książki.
Jestem też głęboko wdzięczny Fetzer Institute, którego
hojne wsparcie finansowe pozwoliło mi skupić się na pi-
saniu, dzięki czemu mogłem zakończyć pracę dużo wcze-
śniej niż byłoby to możliwe w innym wypadku.
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim z Insty-
tutu Nauk Intelektualnych za nieustające zachęty i wspar-
cie z ich strony.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin