Kosmetologia E.pdf

(15206 KB) Pobierz
DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY 6/2017, vol. 6
MNiSW (4), IC (52.97)
WYBIERZ LASER
NA PROBLEMY SKÓRNE
POCZUJ CHEMIĘ
DO GLINU I SIARKI
HIT ROKU
> AZJATYCKIE PIĘKNO
> FACEFITNESS
> TALASOTERAPIA
CAŁA PRAWDA
O PARABENACH
CELLULIT?
CO DZIAŁA I DLACZEGO NIE?
MAKIJAŻ PERMANENTNY
> KAMUFLAŻ ŁYSIENIA
> WIZAŻ A MAKIJAŻ PERMANENTNY
> JAK WYBRAĆ URZĄDZENIE?
> KOLORY W MIKROPIGMENTACJI
17,90 zł
(w tym 8% VAT)
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
PIĘKNO JEST TU
623 >
w w w . b r o a d w a
I
y b e a u t y . p l
6 / 2017 / vol. 6
Kosmetologia Estetyczna
6/2017
W
numerze
n
aukowe
/p
opularnonaukowe
561.
Parabeny jako substancje konserwujące stosowane w preparatach
artykuły
KOSMETOLOGIA / MEDYCYNA ESTETYCZNA
561.
Parabeny jako substancje konserwujące w preparatach
kosmetycznych
568.
Jak uniknąć uczuleń na hybrydę?
571.
Talasoterapia
– surowce kosmetyczne pochodzenia morskiego
579.
Zimowa pielęgnacja w 3 krokach
581.
Azjatycka pielęgnacja skóry.
100% wegańskimi i naturalnymi kosmetykami
582.
Azjatyckie piękno
587.
Śluz ślimaka i wyciąg z kawioru
588.
Facefitness. Twoja twarz w twoich rękach
591.
Pielęgnacja skóry wokół oczu
593.
Efektywna terapia przeciw przebarwieniom
594.
Wpływ stosowania kremu z kwasem laktobionowym
i hialuronowym TEWL
597.
Trądzik różowaty. Skuteczna pielęgnacja
599.
Holistyczny gabinet
643.
Frakcyjne zabiegi laserowe
645.
Zastosowanie laserów w terapii wybranych problemów
skórnych. Przegląd metod
655.
Wielokierunkowość działań w zwalczaniu cellulitu i otyłości
kosmetycznych oraz ich wpływ na apoptozę fibroblastów skóry człowieka
Parabens as preservatives used in cosmetics and their effect on the apoptosis
of human dermal fibroblasts
Justyna Marwicka, Kornelia Niemyska, Maja Wieczorek
Cosmetic ingredients of marine origin in thalassotherapy
Małgorzata Kucia
571.
Surowce kosmetyczne pochodzenia morskiego w talasoterapii
594.
Wpływ stosowania kremu z kwasem laktobionowym i hialuronowym na
przeznaskórkową utratę wody
The effect of cream with lactobionic and hyaluronic acid on the transepidermal
waterloss
Oliwia Klauzińska, Magdalena Niewęgłowska, Jadwiga Kalicińska,
Patrycja Nowak, Radosław Śpiewak
Cosmetic application of aluminum and its derivatives
Maria Bernat, Marlena Matysek-Nawrocka, Marcin Domaciuk,
Iwona Ślusarczyk
603.
Kosmetologiczne zastosowanie glinu i jego pochodnych
609.
Siarka w medycynie i kosmetologii
BIOCHEMIA
603.
Kosmetologiczne zastosowanie glinu i jego pochodnych
609.
Siarka w medycynie i kosmetologii
Sulphur in medicine and cosmetology
Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Krzysztof Aleksandrowicz, Bożena Bogut,
Małgorzata Paprocka-Borowicz
redukcji nadmiernego wypadania włosów
Needle mesotherapy of scalp with platelet-rich plasma as a method of reduction
of excessive hair loss
Joanna Klonowska
613.
Mezoterapia igłowa skóry głowy osoczem bogatopłytkowym jako metoda
TRYCHOLOGIA
111.
Mezoterapia igłowa skóry głowy osoczem bogatopłytkowym
jako metoda redukcji nadmiernego wypadania włosów
111.
Łysienie u kobiet i mężczyzn a makijaż permanentny
MAKIJAŻ PERMANENTNY
619.
Kamuflaż łysienia
625.
Wizaż a makijaż permanentny.
Zrozumieć makijaż permanentny
631.
Wybór urządzenia do makijażu permanentnego
637.
Kolory w mikropigmentacji – od czego zacząć
640.
Usuwanie niechcianego makijażu i tatuażu jeszcze nigdy nie
było tak skuteczne
645.
Zastosowanie laserów w terapii wybranych problemów skórnych.
Przegląd metod
Lasers application in treatment of selected skin problems. Review of available
methods
Danuta Burdzy, Dorota Ozga, Justyna Kosydar-Bochenek, Kamil Burdzy,
Bogumił Lewandowski
Managers competences in cosmetic companies
Małgorzata Ruprich
663.
Kompetencje menedżerów przedsiębiorstw kosmetycznych
MARKETING I ZARZĄDZANIE
663.
Kompetencje menedżerów przedsiębiorstw kosmetycznych
Temat z okładki
str. 623
Każdego dnIa
szuKam nowych
InspIracjI
słowo
s
redaKTor a
drodzy pańsTwo
Kwasy te to polisacharydy, charakteryzu-
jące się silną zdolnością do wiązania wody.
Małgorzata Kucia
pisze o telasotera-
pii. W artykule omawia zastosowanie
surowców morskich w kosmetologii,
głównie pochodzących z alg morskich.
Autorka prezentuje wiele ich gatunków
oraz surowce pochodzące od zwierząt
morskich. Zdumiewa bogactwo i różno-
rodność morskich surowców, możliwych
do wykorzystania w kosmetyce.
Maria Bernat, Marlena Matysek-Naw-
rocka, Marcin Domaciuk
i
Iwona Ślusar-
czyk
omawiają rolę glinu w kosmetykach.
Wodorotlenek glinu, zawarty w kosmety-
kach, przeciwdziała odparowaniu wody.
Sole glinu wykazują dobre właściwości
przeciwpotne, dlatego są składnikiem an-
typerspirantów. Glinki wykazują właści-
wości przeciwzapalne i ściągające. Stosuje
się m.in. w maseczkach kosmetycznych
oraz peelingach. Niemniej podejrzewa się,
że związki glinu, przenikające do krwi,
mogą wywoływać otępienia typu alzhai-
mera czy postępującą demencję.
Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Krzysztof
Aleksandrowicz, Bożena Bogut, Małgorzata
Paprocka-Borowicz
z kolei analizują udział
w kosmetykach innego pierwiastka – siar-
ki. Autorzy odnoszą się do wykorzystania
wód siarczkowych w kąpielach leczni-
czych, dzięki którym skóra staje się gładka,
bardziej sprężysta i elastyczna, a kąpiele
znakomicie sprawdzają się w leczeniu
chorób skóry z nadmiernym rogowace-
niem, łuszczycą, przy wyprysku łojotoko-
wym, w atopowym zapaleniu skóry. Siarkę
charakteryzuje działanie przeciwgrzybi-
cze i przeciwbakteryjne. Niedobór siarki
w organizmie może powodować pogorsze-
nie kondycji włosów, skóry i paznokci.
Justyna Marwicka
i
Kornelia Niemyska
odnoszą się do problemu dość powszechnie
dyskutowanego, a mianowicie szkodliwo-
ści parabenów, używanych jako konser-
wanty. Pomimo przenikania do organizmu,
są one stosunkowo szybko metabolizowa-
ne i wydalane. Nie udowodniono korelacji
zawartości parabenów w organizmie z po-
wstawaniem zmian rakowych. Zachęcam
do zapoznania się ze szczegółową analizą
tego kontrowersyjnego zagadnienia.
Małgorzata Ruprich
z kolei zajmuje się
praktyką przedsiębiorstw kosmetycz-
nych. Wymienia kompetencje, jakimi
powinien się wykazywać menedżer
w branży kosmetycznej. Wnioski mogą
zainteresować osoby pracujące w tej
branży, chociaż nie tylko.
Życzę Państwu odpoczynku w domo-
wej, ciepłej atmosferze, radości ze spotka-
nia z najbliższymi i wszelkiej pomyślności
w nowym, 2018 roku z nadzieją, że będzie
to rok nie gorszy od tego ustępującego.
Mam też nadzieję, że wolny czas pozwoli
Państwu na lekturę bieżącego numeru.
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Aleksander Koll
Tym numerem kończymy kolejny, szó-
sty rok dwumiesięcznika „Kosmetologia
Estetyczna”. Wierzymy, że znajdą w nim
Państwo wiele interesujących i pożytecz-
nych dla zdrowia i urody zagadnień.
Joanna Klonowska
przedstawia techni-
ki mezoterapii igłowej skóry głowy oso-
czem bogatopłytkowym w walce z nad-
miernym wypadaniem włosów. Metoda
została pozytywie zweryfikowana w ba-
daniach laboratoryjnych i wydaje się być
obiecująca w terapii łysienia.
Oliwia Klauzińska. Magdalena Niewęgłow-
ska, Jadwiga Kalicińska. Patrycja Nowak
i
Radosław Śpiewak
przedstawiają wpływ
stosowania kremu, zawierającego kwasy
laktobionowy i hialuronowy na utrzyma-
nie powierzchniowej wilgotności skóry.
RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL
dr n. o kult. fiz. Joanna Anwajler,
AWF we Wrocławiu
prof. dr hab. Vytautas Balevićius,
Vilnius University, Lithuania
dr n. o kult. fiz. Katarzyna Barczyk-Pawelec,
AWF we Wrocławiu
dr hab. n. med. Iwona Bojar,
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin
dr n. chem. Katarzyna Cieślik-Boczula,
UWr we Wrocławiu
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Budzisz,
UM w Łodzi
dr hab. n. biol. Gabriela Bugla-Płoskońska,
UWr we Wrocławiu
prof. dr hab. Gerhard Buchbauer,
Universität Wien, Austria
dr hab. prof. nadzw. Maria Cisło,
UM we Wrocławiu
prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz,
UWr we Wrocławiu
mgr Ewa Garasińska,
NWSM we Wrocławiu
dr hab. Joże Grdadolnik,
National lnstitute of Chemistry, Slovenia
mgr Wanda Hawryłkiewicz,
NWSM we Wrocławiu
dr n. farm. Wioleta Jankowiak,
WSEiT w Poznaniu
lek. med. Andrzej Kępa,
Medbeauty Aesthetic Clinic, Ähus, Sweden
prof. dr hab. Grażyna Kłobus,
UWr we Wrocławiu
prof. dr hab. Aleksander Koll,
NWSM we Wrocławiu
prof. dr hab. dr h.c. Janina Legendziewicz,
UWr we Wrocławiu
dr n. hum Sylwia Malinowska,
PWSBiSA w Warszawie
dr n. o zdr. Agata Mańkowska,
WSEiT w Poznaniu
dr n. biol. Justyna Marwicka,
WSEPINM w Kielcach
prof. dr hab. nadzw. Ewa Mędrala-Kuder,
AWF w Krakowie
prof. dr hab. Hanna Mizgajska-Wiktor,
AWF w Poznaniu
dr hab. n. med. Robert Krzysztof Mlosek,
WUM w Warszawie
dr n. farm. Magdalena Niewęgłowska-Wilk,
UJ CM w Krakowie
prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc,
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
prof. dr hab. Alfreda Padzik-Graczyk,
WAT w Warszawie
dr Agnieszka Pisula-Lewandowska,
AWF we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Ludwik Pokora,
CTL w Warszawie
dr n. tech. Ewa Przysiężna,
NWSM we Wrocławiu
dr n. biol. Henryk Różański,
PWSZ w Krośnie
prof. dr hab. Grzegorz Schroeder,
UAM w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska,
UM we Wrocławiu
prof. dr hab. Anna Skrzek,
AWF we Wrocławiu
mgr Daisy Miriam Skrzypek,
WUM w Warszawie
dr n. med. Ewa Skrzypek,
WUM w Warszawie
lek. med. Przemysław Styczeń,
Gabinet Med. Est. w Warszawie
dr n. med. Grażyna Szymańska-Pomorska,
UM we Wrocławiu
mgr Joanna Szulgenia-Próchniak,
NWSM we Wrocławiu
mgr Lech Wasilewski,
WSP w Warszawie
dr n. med. Jolanta Węgłowska,
WSS we Wrocławiu
prof. dr hab. Janusz Węgrowski,
Medical University of Reins, France
dr hab. Katarzyna Wińska,
UP we Wrocławiu
prof. dr hab. Peter Wolschann,
Universität Wien, Austria
dr n. med. Izabela Załęska,
AWF w Krakowie
552
6 / 2017 / vol. 6
Kosmetologia Estetyczna
słowo
s
redaKTor a
o pragnIenIach I poTrzebach
Koniec roku to czas, gdy niemal każdy
zastanawia się, jak najlepiej sformułować
noworoczne plany i postanowienia, żeby
przetrwały dłużej niż do końca stycznia.
Często miotamy się pomiędzy różnymi
możliwościami, walczymy ze swoimi po-
trzebami i ograniczeniami. To wywołuje
chaos i w dużej mierze odpowiedzialne
jest za nietrwałość naszych noworocz-
nych postanowień. Jeśli jednak zdecy-
dujemy się zatrzymać na chwilę i sięgnąć
głębiej, gdy odkryjemy, co jest dla nas naj-
ważniejsze na poziomie wartości, a nie
na poziomie ambicji czy zachcianek, to
większość dylematów odejdzie w siną dal.
Wiem, nie jest to łatwe, ale zachęcam
Was do spisania wartości dla Was naj-
ważniejszych. Już to, że sobie je uświa-
domicie, będzie połową sukcesu. Dla
przykładu, jedno z najbardziej popular-
nych postanowień noworocznych – chcę
schudnąć. Jeśli kierujecie się powierz-
chownymi pobudkami, typu „koleżan-
ka powiedziała, że wyglądam grubo”, to
założę się, że noworoczne postanowienie
pójdzie do kąta po miesiącu. Jeśli jednak
uznacie, że Waszą wartością jest zdrowie,
a by je zachować, należy zmienić styl ży-
cia i między innymi schudnąć, to szanse
powodzenia rosną bardzo szybko.
Oprócz postanowień mamy również
potrzeby i pragnienia. Wielu z nas często
myli te pojęcia. Ja porównuję pragnienie do
deseru po obiedzie. Miło, jeśli jest, ale bez
REDAKCJA / EDITORIAL BOARD
Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief
prof. dr hab. Aleksander Koll
naczelny@kosmetologiaestetyczna.com
Zastępca Redaktora Naczelnego / Editor
mgr inż. Katarzyna Wilczyńska
katarzynaw@kosmetologiaestetyczna.com
Redaktor Prowadzący / Managing Editor
mgr inż. Tomasz Lewandowski
tomaszl@kosmetologiaestetyczna.com
Redaktor Techniczny / Technical Editor
mgr inż. Jacek Lewandowski
jacekl@kosmetologiaestetyczna.com
Sekretarz redakcji / Editor / Editorial Secretary
Monika Poprawa
biuro@zahir.pl
Projekt oraz skład / Layout & composition
inż. Łukasz Konarski
dtp@zahir.pl
niego da się przeżyć:) Natomiast potrzeba
jest czymś, bez czego naprawdę trudno
funkcjonować, jak choćby ten przytoczony
obiad. Dobrze mieć pragnienia. To natural-
ne, że pragniemy posiadać rzeczy, bawić
się, żyć wygodnie, kochać i być kochanym.
Zdarza się, że pragnienia urastają do po-
trzeb, a wymyślone potrzeby często tworzą
niepewność i niezadowolenie.
Oddając się swoim pasjom, pracy, pa-
miętajmy o tym. Nie ma w tym nic złego,
że jesteś magistrem, właścicielem jedno-
osobowego gabinetu, a urlop spędzasz na
wsi. Nie zadręczaj się, że Twoja koleżanka
tworzyła sieć gabinetów, jest wziętym
wykładowcą i ma na swoim koncie kolejny
tytuł. Sukcesy zawodowe są niezmiernie
ważne, ale jeśli przestaną być Twoim pra-
gnieniem, a staną się obsesją, nie będą po-
zwalały czerpać radości z tego, co robisz.
I na koniec, zastanówcie się – co zrobi-
liście dobrego w roku 2017 i z czego jeste-
ście dumni. Uważam, że większość z nas
ma w sobie głęboko zakorzenioną, zwy-
kłą potrzebę bycia dobrym, ale nikt na co
dzień nie zastanawia się, co zrobił dobrze,
a raczej skupia się na błędach i niepo-
wodzeniach. Spróbujcie głośno i odważ-
nie powiedzieć na głos „jestem z siebie
dumna/y”. Jest niełatwo, wiem, dlatego
zachęcam Was gorąco do zastanowienia
się i wypisania sobie przynajmniej trzech
rzeczy, które udało Wam się dokonać
w 2017 roku i z których jesteście dumni.
mgr inż. Katarzyna Wilczyńska
z-ca Redaktora Naczelnego
Z pewnością jest ich więcej. Nie muszą to
być doniosłe osiągnięcia, wystarczy coś
drobnego, ale ważnego. Uwierzcie, po-
prawia nastrój.
Wracając na koniec do pragnień, tak
jak Paulo Coelho, głęboko wierzę, że
jeśli czegoś bardzo pragniemy, to cały
wszechświat działa potajemnie, by udało
nam się to osiągnąć. Tego właśnie życzę
Wam na Nowy Rok.
Czasopismo „Kosmetologia Estetyczna” jest recenzowanym dwumiesięcznikiem poświę-
conym doświadczeniom w dziedzinach chemii, biologii, dietetyki, medycyny i techniki, które
zostały wykorzystane w kosmetologii. Na jego łamach publikowane są oryginalne prace na-
ukowe, techniczne lub opisujące nowe instrumenty i badania:
prace przeglądowe,
prace kliniczne z dziedziny kosmetologii, medycyny i biologii, przegląd prasy zagranicznej,
recenzje książek, relacje z targów,
materiały sponsorowane (reklamy i artykuły).
Czasopismo jest indeksowane w bazach: MNiSW (4), Index Copernicus (54,47), Baza Agro.
Instrukcje dla autorów dostępne na stronie
www.kosmetologiaestetyczna.com
Instructions for Authors in English version can be obtained from the Office of Editor.
Nadesłane do redakcji artykuły są recenzowane.
Each research article is subjected to review.
WYDAWNICTWO
/ PUBLISHING HOUSE
INDYGO Zahir Media
ul. Tęczowa 7
53-601 Wrocław
T:/F: + 48 71 796 41 59
E: indygo@zahir.pl
W: kosmetologiaestetyczna.com
W: zahir.pl
PRENUMERATA / SUBSCRIPTION
Cena rocznej prenumeraty – 85 zł (studenci 65 zł)
e-mail: prenumerata@zahir.pl, tel./ fax: +48 71 796 41 59
www.kosmetologiaestetyczna.com/prenumerata
Numery kont:
PKO BP 74 1020 5242 0000 2302 0150 6559
BZ WBK 58 1090 2398 0000 0001 1902 9663
Znajdź nas:
facebook.com/KosmetologiaEstetyczna
6 / 2017 / vol. 6
Kosmetologia Estetyczna
553
Zgłoś jeśli naruszono regulamin