Krzyzówka.pdf

(48 KB) Pobierz
1
10
35
7
3
30
2
3
22
5
29
17
31
15
8
11
1
4
6
36
12
6
41
27
POZIOMO:
1) Karol, który został Janem Pawłem II. 5) ptak, symbol
pokoju. 7) następca papieża Jana Pawła II. 8) matka Pa-
na Jezusa. 9) siłacz z "Quo vadis" Henryka Sienkiewi-
cza. 10) pełen zapisków. 11) barwny ptak o melodyjnym
śpiewie. 13) nocny motyl. 15) miejsce zawijania statków.
17) przełożony klasztoru. 18) komar lub biedronka.
20) wynik odejmowania. 22) gobelin z Wawelu. 24) skru-
cha z powodu popełnionych grzechów. 26) Piotr, aktor,
9
10
23
38
13
20
16
17
8
33
20
28
2
24
14
25
18
40
29
24
16
21
30
34
4
26
39
28
7
37
5
21
25
32
27
22
23
18
19
9
14
19
15
11
26
13
12
wcielił się w rolę Karola Wojtyły. 28) siła. 29) Mariacki w
Krakowie. 30) Emilia Wojtyła dla Karola Wojtyły.
PIONOWO:
1) razem z uczciwością małżeńską. 2) imiennik Kościusz-
ki. 3) jeden z Ewangelistów. 4) kończyna dolna. 6) Floria-
ńska w Krakowie. 8) odprawiana przy ołtarzu. 12) ulubio-
na pieśń Jana Pawła II. 14) święty, patron osób i rzeczy
zaginionych. 15) uważany przez Kościół katolicki za pier-
wszego papieża. 16) pielgrzymka. 19) krążek do rzutów.
21) wskrzeszenie Łazarza. 22) człowiek wyrzekający się
przyjemności, wstrzemięźliwy. 23) dookoła Watykanu.
25) żółknie jesienią. 26) pieśń operowa. 27) łóżko na sta-
tku.
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 41 utworzą rozwiązanie.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Zgłoś jeśli naruszono regulamin