Percepcje świata -Defer Kr.pdf

(3683 KB) Pobierz
Percepcje świata
Krystian Defer
1
Percepcje
ŚWIATA
Krystian Defer
2
Bądź Pozdrowiony, o Boże, Panie Ziemi I Sfer Niebieskich.
Niech cała przyroda i natura chyli głowę przed twym Majestatem
Ja , nędzny robak, wielbię Twoją Wielkość, korzę się przed twym
Obliczem …
Fragment modlitwy Maga Uberyka do Boga, odnaleziony na tabliczkach glinianych w
południowym, dzisiejszym Iraku. Prawdopodobny okres powstania: późny Sumer
Kto kieruje się Złem
Niech nie zachodzi w progi tej gospody
Duszą bowiem stary jest
A wiekiem zbyt młody…
Karol Kolmo : „ Z okna mojego domu”
Cz.1
Interpretacja Dwóch
Poziomów
3
Hermetyczna Interpretacja fizyki kwantowej
Nim przedstawię swoją Interpretację Dwóch Poziomów dotyczącą ogólnie fizyki
kwantowej, zrobię mały rys retrospektywny, w jaki sposób od najdawniejszych
czasów traktowano percepcję świata. Właściwie na myśl przychodzą mi trzy tradycje.
To jest Hermetyzm, Kabała i Idealizm Platoński. Choć właściwie, już na samym
początku cywilizacji ludzkiej, to jest w Sumerze, a potem Babilonii, raczej jest
pewne, że już wtedy wypracowano podobne teorie. Przecież termin Mag wywodzi się
najprawdopodobniej z Babilonii, a może nawet z samego Sumeru. Co już samo w
sobie znaczy, że już wtedy miano podobne wyobrażenia, jak w znacznie późniejszej
Kabale czy Hermetyzmie. Właściwe, najstarsza religia czyli animizm, z niego zaś
szamanizm wyraża sobą, iż ludzie od czasów pierwotnych naszą rzeczywistość realną
nie uważali za wszystko, co istnieje. Już wtedy było jasne, że istnieją jeszcze takie
światy, które niedostępne są bezpośredniej percepcji. Dzisiaj powiedzielibyśmy
niematerialne, niemierzalne. Dopiero tak naprawdę Racjonalizm usunął te wszystkie
archaiczne wyobrażenia nie tylko z obszaru nauki i wiedzy, ale nawet z obszaru
oficjalnej tradycji i kultury ludzkiej.
4
Z tych moich propozycji, zacznijmy od przemyśleń Platona, którą zawarł w swym
dziele
Państwo.
Przedstawił
tam koncepcję
tak zwanej
Jaskini
Platońskiej,
przynajmniej
tak nazywana
jest ona w
myśli
nowożytnej.
Od Platona i
Sokratesa
zaczyna się większość
przewodników po filozofii. Platon, uczeń Sokratesa, stworzył chyba najważniejszy
kierunek w filozofii- Idealizm. I to, co w tym nurcie rozwinęło się w po tym filozofie,
myśliciele często określają , chyba jednak humorystycznie, jako przypiski do Platona.
Nie jest to publikacja o nurtach i kierunkach w filozofii, ale dla naszych celów warto
tu dosłownie przywołać słynną metaforę Jaskini Platońskiej, którą Platon przytoczył
w swym dziele
Państwo.
Metafora w swym zamyśle miała obrazować główną
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin