Dieta warzywno-owocowa.pdf

(2291 KB) Pobierz
dieta
warzywno-owocowa
dr Ewy Dąbrowskiej
®
przepisy
na wychodzenie
beata anna dąbrowska
paulina borkowska
dieta
warzywno-owocowa
dr Ewy Dąbrowskiej
®
przepisy
na wychodzenie
współpraca
dr ewa dąbrowska
wydawnictwo wam
Ewa Dąbrowska® oraz dieta dr Ewy Dąbrowskiej® są to znaki towarowe zarejestrowane
w Urzędzie Patentowym RP, a ich wykorzystanie w sposób zarobkowy lub zawodowy na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uprzedniej zgody osoby uprawnionej. Prawa
ochronne na ww. oznaczenia przysługują dr Ewie Dąbrowskiej, która wyraziła zgodę na
ich wykorzystanie w niniejszej publikacji.
Autorzy oraz Wydawca nie odpowiadają za skutki kuracji przeprowadzanych z wykorzy-
staniem informacji zawartych w książce. Zachęcamy do podejmowania diety warzywno-
-owocowej i protokołu wyjścia z pomocą doświadczonych terapeutów i pod opieką lekarza.
© Wydawnictwo WAM, 2018
© Beata Anna Dąbrowska, 2018
© Paulina Borkowska, 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Książka chroniona prawem autorskim. Kopiowanie
i rozpowszechnianie fragmentów i całości publikacji
bez zgody jej Autorów zabronione.
Konsultacja: dr Ewa Dąbrowska
Opieka redakcyjna: Dorota Trzcinka
Korekta: Klaudia Adamus, Dariusz Godoś, Małgorzata Olszewska
Projekt, okładka i ilustracje: Emilia Pyza
Zdjęcia:
Beata Anna Dąbrowska: ss. 6–7, 10–11
Bartek Starzec: ss. 16–17, 62, 65, 66, 73, 74, 75, 79, 82, 92, 97, 98, 103, 105, 107, 111,
115, 133, 134, 138, 141, 145, 146, 151, 156, 173, 201, 213, 233, 241, 244, 247
Shutterstock: ss. 37, 38–39, 46–47, 57, 67, 69, 70, 77, 87, 89, 108, 112, 116, 121, 127,
137, 152, 159, 157, 162, 164, 170, 177, 178, 183, 191, 195, 202, 204, 207, 220, 223, 224,
230, 236–237
Skład: Lucyna Sterczewska
ISBN 978-83-277-1586-9
WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków
tel. 12 62 93 200 • faks 12 42 95 003
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl
DZIAł HANDLOWY
tel. 12 62 93 254-255 • faks 12 62 93 496
e-mail: handel@wydawnictwowam.pl
KSIĘGARNIA WYSYłKOWA
tel. 12 62 93 260
www.wydawnictwowam.pl
Druk: COLONEL • Kraków
Publikację wydrukowano na papierze Magno volume 115 g
dostarczonym przez ZING Sp. z o.o.
Bądźmy zawsze optymistami,
mamy przecież w zasięgu ręki
prosty sposób na choroby
i później długie i zdrowe życie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin