REZYLIENCJA. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia - Rick Hanson.pdf

(1224 KB) Pobierz
Tytuł oryginału: Resilient. How to Grow an Unshakable Core of Calm, Strength, and
Happiness
Copyright © 2018 by Rick Hanson and Forrest Hanson.
This translation published by arrangement with Harmony Books, an imprint of the
Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Copyright © for the Polish edition by Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot
2017.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być
przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana lub odczytywana w środkach
masowego przekazu bez pisemnej zgody Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.
Wydanie pierwsze w języku polskim 2018 rok
Przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz
Redaktor prowadzący: Patrycja Pacyniak
Redakcja: Katarzyna Rojek, Patrycja Pacyniak
Korekta: zespół
Skład: Tojza
Projekt okładki: zespół GWP
Zdjęcie na okładce: © 123 RF
ISBN 978-83-7489-774-7
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.
ul. J. Bema 4/1a
81–753 Sopot
e-mail:
gwp@gwp.pl
www.gwp.pl
Skład wersji elektronicznej: Kamil Raczyński
konwersja.virtualo.pl
Spis treści
Podziękowania
Wprowadzenie
Część pierwsza
Rozpoznawanie
Rozdział 1
Współczucie
Rozdział 2
Uważność
Rozdział 3
Uczenie się
Część druga
Zapewnianie zasobów
Rozdział 4
Siła charakteru
Rozdział 5
Wdzięczność
Rozdział 6
Wiara w siebie
Część trzecia
Regulowanie
Rozdział 7
Spokój
Rozdział 8
Motywacja
Rozdział 9
Bliskość
Część czwarta
Odnoszenie się
Rozdział 10
Odwaga
Rozdział 11
Aspiracja
Rozdział 12
Szczodrość
Materiały źródłowe
O autorach
Zgłoś jeśli naruszono regulamin