Andrzej - Intencjonalne wyodrębnienie 2019.04.09.txt

(2 KB) Pobierz
Rozmowa z duszš uwięzionš na skutek zaistnienia sytuacji braku realizacji intencji duszy mamy.
Wydzielanie z siebie i narodzenie wiadomej czšsteczki swej duszy w celu uwiadomienia siebie i przerobienia nagromadzonych programów.
Manipulowanie przez byty, członkami najbliższej rodziny.
Traktowanie siebie i wszystkich, według najlepszych ustalonych przez siebie zasad.
Ten kto zrozumiał czym jest dobro, tak je też czyni.
Cały ten matrix oparty jest na wartociowaniu.
Podstawš jest, aby nikomu nie robić krzywdy.
Jeli nie chcesz aby ci kto mówił jak masz żyć, to sam również tego nie rób.
Różne postrzeganie rzeczywistoci w zależnoci od punktu patrzenia.
Przemylane do końca działanie, zakończy się osišgnięciem celu.
Nie musisz o pewne rzeczy zabiegać, bo one same przyjdš jeli będzie taka potrzeba.
Każdy na co innego zwraca uwagę i przez to ma inne pojęcie, odnonie tego czego dowiadcza.
Jeli w dzieciństwie nie otrzymamy dobrych wzorców, to musimy ciężko pracować aby uzupełnić te wartoci.
Systematyczne stopniowe dowiadczanie, pozwalajšce zrozumieć pewne aspekty kreowanej rzeczywistoci.
Wyodrębnienie się jako intencja podwiadomoci i negatywne dowiadczenia z tym zwišzane.
Pozamykanie emocjonalnych tematów z dzieciństwa, pozwoli nam wrócić do normalnoci, aby zrozumieć co robić dalej.
W następnym życiu możesz się znaleć w takim rodowisku w którym nie będziesz miał szans aby się dowiedzieć co to jest rozwój duchowy.
Zmieniajšc kšt patrzenia na rzeczywistoć, zauważasz że ona się zmienia, jednakże umysł sprawia poprzez programy że wracasz do tzw. normalnoci.
Jestemy jak bioroboty z programowanym umysłem, zasilanym wiadomš energiš życia.
Jeżeli sam nie będziesz sobie szkodził, to ty już się leczysz.
Energię którš jestemy mogš zabrudzać myli i materia.
Rozmowa z umysłem, którego nie da się nakarmić w przeciwieństwie do ciała.
Działanie programów przetwarzanych przez umysł.
W każdym pomieszczeniu w którym przebywasz uruchamiajš się programy, zgodne z funkcjonalnociš, którš im nadałe.
Uleganie działaniom programów aż do stanu najwyższego podporzšdkowania się nim.
Nie powinno się nic robić z sobš, bez rozwišzania tego z umysłem.
Rozmawianie z własnym umysłem z pozycji obserwatora, daje duże możliwoci poznania siebie.
Współpraca z umysłem podczas interpretowania nabywanej wiedzy.
Obserwowanie zdarzenia, które już wczeniej dowiadczylimy, tak jakbymy odtwarzali jaki film.
Astrologiczny cišg zdarzeń, toczšcy się jako zaplanowane wczeniej dowiadczenie.
Niewiadome dowiadczanie wczeniej zaplanowanych dla nas scenariuszy zdarzeń.
Jeli będziesz czytał ksišżkę bez udziału filtrujšcego umysłu, zwiększysz prędkoć czytania wielokrotnie.
Podczas snu, również rejestrujesz informacje z otaczajšcej cię przestrzeni.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin