Przemek - Myślowa pustka i spokój 2019.03.25.txt

(1 KB) Pobierz
Oczyszczenie i dołšczenie do siebie czšstki pozostawionej w jednej z poprzednich wcieleń.
Rozwišzanie starych zaległoci z mamš.
Uwalnianie od programów lęku i bólu przed utratš mamy.
Zrozumienie powstania błędnego emocjonalnego mylenia.
Odczuwanie podczas mierci bliskiej osoby, żalu samego do siebie, spowodowanego tym że zostaniemy sami.
Nie potrafimy sobie poradzić ze "stratš" bliskiej nam osoby, bo nie rozumiemy że żadnej straty niema.
Wytłumaczenie powstałym emocjom, różnicy między wyobrażeniem a rzeczywistociš.
Usunięcie ciemnych bytów, pojawiajšcych się podczas zabawy na szkolnym boisku.
Usunięcie manipulujšcego byta z własnej przestrzeni.
Trzymanie przez program strachu wspomnień z powodu powišzanych z nimi emocji.
Oczyszczenie w centralnym słoneczku.
Wypełnienie wiatłem własnej przestrzeni.
Powstawanie w nas lęku, na skutek braku czego do czego się przyzwyczailimy w swoich wyobrażeniach.
Oswajanie się z własnš mylowš pustkš i spokojem.
Pustka powoduje w nas że zaczynamy tęsknić za tym co było, bo wtedy co się działo.
Manipulowanie przez umysł porzuconymi przez nas nawykowymi programami.
Stare programy muszš umrzeć, żeby zrobić miejsce na nowe.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin