Przemek i Piotruś - Proces uwalniania 2019.03.06.txt

(0 KB) Pobierz
Diagnozowanie przestrzeni Przemka.
Usunięcie byta umiejscowionego w obszarze głowy.
Usunięcie ducha, byta rolin psychoaktywnych, używek.
Skasowanie programu manifestujšcego się w dolegliwociach w klatce piersiowej.
Stopniowe oczyszczanie kolejnych zanieczyszczonych warstw istnienia Przemka.
Każdy człowiek składa się z programów, mylokształtów, różnych teorii.
Proces powstawania bytów pasożytujšcych.
Skasowanie wyobrażeń z dzieciństwa, które miały negatywny wpływ na obecne dowiadczanie.
Pozbywanie się kolejnych obcišżajšcych programów.
Uwiadomienie nieuwiadomionych programów.
Rozwišzanie programu paraliżujšcego strachu, pojawiajšcego się w kontaktach społecznych.
Uzyskanie pewnoci siebie, asertywnoci, wiadomoci własnej mocy.
Oczyszczenie mieszkania.
Niewiadome programy dšżšce do rozwišzania w nas można porównać do kolejnych warstw cebuli.
Im więcej pozbywamy się programów z umysłu, tym więcej przestrzeni stwarzamy dla zaistnienia w tej fizycznoci naszej czystej wiadomoci.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin