Little Boy Blue.Divx.1997.txt

(30 KB) Pobierz
00:00:56:www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:01:00:Poæar³ tatź, poæar³ mamź.
00:01:04:Nie ma drugiego takiego g³odomora jak Wielki Tom.
00:01:07:Nikt nie z³owi³ tego cudu,...
00:01:10:...który wyskakuje z wody jak teksański grzmot.
00:01:13:Jego p³etwy jak skrzyd³a b³yskaj¹ w powietrzu.
00:01:17:Z oddali obserwuje rybaka.
00:01:20:Legenda æyje do dzi.
00:01:23:Kiedy i gdzie tylko Bóg wie.
00:01:26:Moæesz opowiedzieę jeszcze raz?
00:01:30:Nie ma mowy.
00:01:31:Proszź.
00:01:34:Nie chcź wiźcej s³uchaę g³upich opowieci o sumach. |S¹ takie przygnźbiaj¹ce.
00:01:40:S³ysza³e. K³ad siź.
00:01:45:Po³óæ siź, pij juæ.
00:01:49:Jimmy?
00:01:50:Co?
00:01:51:Kochasz mnie?
00:01:54:Oczywicie, æe tak.
00:01:57:A mama?
00:01:59:pij juæ.
00:02:02:A tata?
00:02:03:Kto móg³by ciź nie kochaę?
00:02:05:Ja, ja ciź nie kocham.
00:02:10:Dobra, dajcie spokój.
00:02:15:Wracaę do ³óæek.
00:02:22:Pa Jimmy.
00:02:23:Spaę.
00:02:56:Czekaj, czekaj.
00:02:58:Jeste pewna?
00:03:01:A co jak wejd¹ moi rodzice?
00:03:04:Na pewno nie.
00:03:18:Nie powinnimy tego robię.
00:03:31:Chyba nie jestem gotowy.
00:03:40:Bździemy razem mieszkaę, to juæ za tydzień.
00:03:44:Nie wiem czy jestem na to gotowy.
00:03:48:O co ci chodzi?
00:03:51:Nie wiem czy mogź jechaę.
00:04:02:Nie mogź odeję.
00:04:05:Przez ch³opców?
00:04:08:Nie moæesz ich opucię?
00:04:10:A co z nami?
00:04:12:Masz obsesjź na ich punkcie.
00:04:17:Nie mam obsesji.
00:04:20:Nigdy nie chcia³e wyjechaę.
00:04:22:Chcia³em.
00:04:23:Tak?
00:04:25:Kiedy mi chcia³e powiedzieę?
00:04:29:Kiedy do cholery zamierza³e mi powiedzieę?
00:04:31:Nie wiem, przepraszam.
00:04:37:Chodzi o mnie.
00:04:40:Nie jestem dla ciebie wystarczaj¹co dobra.
00:04:42:Jeste za dobra, to nie ma nic do rzeczy.
00:04:57:Nigdy siź nie dowiesz czy jeste wystarczaj¹co dobry|jeli nie wyniesiesz siź st¹d.
00:05:05:Nie z³oę siź na mnie.
00:05:10:Potrzebujź ciź.
00:05:26:Powiadaj¹, æe jak szukasz benzyny, to znajdziesz j¹ w Teksasie.
00:05:30:G³upi dupek.
00:05:31:Silnik przyspawa³ z ty³u.
00:05:33:Zrobi³ to nied³ugo po powrocie do domu.
00:05:35:Robi¹ tak æeby omin¹ę podatki.
00:05:38:Numery pasuj¹ doskonale.
00:05:43:Nie wiem, w jakiej knajpie.
00:05:46:W ohydnej melinie.
00:05:50:Chyba.. 5550199.
00:06:00:Znajd adres w spisie numerów.
00:06:02:Jest juæ trochź póno.
00:06:05:Mamy go.
00:06:08:Zostań tam i zaczekaj| aæ doprowadzź sprawź do końca.
00:06:15:Jeszcze tylko trochź piwa i idź odpocz¹ę.
00:06:22:Mogź prosię bez lodu?
00:06:24:Juæ siź robi.
00:06:45:Zatrzymaj resztź.
00:06:48:Nie wiem czym na to zas³uæy³am.
00:06:53:Dziźki.
00:06:57:To twój m¹æ, ten Ray?
00:07:01:Co tutaj porabiasz?
00:07:05:Nie jestem gliniarzem.
00:07:06:Nie? To dobrze.
00:07:10:Kaædy móg³by byę.
00:07:12:Widzź, æe jeste nieufna..
00:07:41:Kto to by³?
00:07:52:Pytam, kto to by³?
00:07:54:Proszź nie zaczynaj.
00:07:59:Da³ 20 dolarów.
00:08:02:Zapytam jeszcze raz.
00:08:04:Kim on do cholery jest?
00:08:05:Sk¹d mam do cholery wiedzieę?
00:08:09:Pyta³ siź o ciebie.
00:08:13:Tak?
00:08:13:Tak.
00:08:15:Co mu powiedzia³a,
00:08:16:...æe da³ ci 20?
00:08:20:Moæe da³ bo jestem ³adna.
00:08:23:Powiedzia³ tak?
00:08:24:Nie.
00:08:28:Ray West.
00:08:30:Andy.
00:08:33:Pani barmanka rewanæuje siź za napiwek.
00:08:40:Moæna?
00:08:41:Jasne.
00:08:45:Jest bardzo atrakcyjna.
00:08:49:Tak. Dobrze by by³o j¹ mieę. Nie chcia³by?
00:08:57:Znasz j¹?
00:08:58:Tylko z widzenia.
00:09:03:Co tutaj robisz? Nie widzia³em ciź wczeniej.
00:09:09:Tylko przejeædæam.
00:09:13:Biznes?
00:09:14:Tak.
00:09:18:Jaka branæa?
00:09:22:Stare samochody.
00:09:23:Naprawdź?
00:09:26:Zawsze szukam egzemplarza wartego odnowienia.
00:09:29:- Tak samo teraz?| -Tak
00:09:33:Jakimi modelami jeste zainteresowany?
00:09:37:Pontiaki z lat 60tych i Corvairy z 70tych.
00:09:43:Zw³aszcza wszystkim z Niemiec.
00:10:08:Jimmy West podejd do pojazdu,
00:10:11:...jeste aresztowany za wtargniźcie na prywatn¹ posesjź.
00:10:14:Oby mia³ kogo do opieki nad swoimi braęmi.
00:10:16:S³yszysz Jimmy?
00:10:32:Kopź lat.
00:10:41:Co u braci?
00:10:43:OK
00:10:46:A u ciebie?
00:10:52:Tracy jest niele wkurzona.
00:10:56:Nie marnuje czasu..
00:10:59:Przykro mi.
00:11:03:Pogodzicie siź?
00:11:05:Nie wiem.
00:11:09:Juæ nie wiem.
00:11:12:Lepiej jak odejdzie.
00:11:15:Ona chce z tob¹ byę.
00:11:18:Duæo dziewczyn chce op³acaę twoje studia?
00:11:22:Pogódcie siź i b¹dcie ze sob¹.
00:11:28:Nie wiem.
00:11:33:Wiesz co mi powiedzia³a?
00:11:35:Myli, æe jeste gejem.
00:11:44:Co siź dzieje cz³owieniu?
00:11:48:Pogadajmy.
00:11:59:Mam kogo.
00:12:05:Kogo?
00:12:06:Po prostu.
00:12:09:Czyli kogo?
00:12:10:Kogo.
00:12:13:Ty playboyu.
00:12:15:Nie jestem podrywaczem lachonów.
00:12:17:Jimmy West - uwodziciel.
00:12:23:Racja.
00:12:27:Muszź wracaę.
00:12:28:Pos³uchaj. Mam kopalniź z³ota, to czego szukasz.
00:12:34:Naprawdź potrzebujemy teraz BMW.
00:12:37:Mam jeden.
00:12:38:Autobusy.
00:12:42:Te przekszta³cane w przyczepy.
00:12:44:Masz taki?
00:12:47:Mam.
00:12:49:Dalej ma oryginalny silnik?
00:12:52:Daj mi wizytówkź, albo co.
00:15:15:Panie w³adzo.
00:15:19:Rźce w górź, nie ruszaj siź, rźce wyæej.
00:15:22:Rzuę klucze.
00:15:27:Unie koszulź.
00:15:38:Obróę siź powoli. Bez æadnych gwa³townych ruchów.
00:15:47:Na kolana.
00:15:51:Po³óæ siź. Rźce nad ziemi¹.
00:16:14:Chyba ci nie wierz¹.
00:16:17:Ty teæ nie pomog³a.
00:16:18:Co powinnam by³a zrobię?
00:16:26:Nie pozwolź ci siź martwię, powiedzia³em im co siź sta³o.
00:16:29:Goę siź po prostu polizgn¹³.
00:16:32:My tu tylko pracujemy,| nie odpowiadamy za to.
00:16:36:Nick dziwnie na mnie patrzy³.
00:16:39:Kto to Nick?
00:16:41:Oficer Curr.
00:16:43:Kim do cholery jest oficer Curr?
00:16:44:Chodzi³ z Jimmim do szko³y, jest parź lat starszy.
00:16:47:Grali w jednej druæynie.
00:17:14:Hej Jimmy.
00:17:16:Wszystko w porz¹dku?
00:17:26:To pijana panienka.
00:17:32:Jeste pijan¹ panienk¹.
00:17:36:Zostaw mnie w spokoju.
00:17:37:Wypi³e moje piwo.
00:17:40:Tak dalej byę nie moæe.
00:17:41:Wypi³e moje piwo i odpowiesz za to.
00:17:45:Dobra, chod.
00:17:51:Wiesz co?
00:17:54:No co?
00:17:55:Mylź, æe ciź upolujź.
00:17:56:Upolujesz?
00:17:57:Tak.
00:17:59:Upolujesz, tak?
00:18:01:Chod, chod.
00:18:04:Kretynie, jeste pijany.
00:18:08:Jeste chuderlawym pijanym popierdoleńcem.
00:18:14:Teraz siź pozabijacie?
00:18:17:To tylko piwo.
00:18:19:Przyniosź ci jutro wiźcej!
00:18:38:Na Boga, nie rób tego Ray!
00:18:40:To moja wina.
00:18:43:Czego mam nie robię?
00:18:46:Ray przestań, moæesz j¹ skrzywdzię.
00:18:48:Popatrz, jest wyczerpana.
00:18:53:Popatrz na ni¹.
00:19:04:Nie do stodo³y, do auta.
00:19:07:Dlaczego do auta?
00:19:08:Bo tak powiedzia³em.
00:19:10:Do ty³u.
00:19:26:No dalej.
00:19:30:O to chodzi, no dalej.
00:19:59:Dobra przestańcie, koniec.
00:20:01:Koniec, wychodcie.
00:20:24:Powiedzia³em wystarczy!
00:20:29:Wychodzię. Powiedzia³em, æe wystarczy.
00:20:35:Nigdy wiźcej nie przychod do mojego domu.| Nawet siź wysraę!
00:20:44:Dlaczego by³e taki brutalny?
00:20:46:Milcz!
00:20:49:Podoba³o ci siź?
00:20:52:A tobie Ma³y Smutny Ch³opcze?
00:20:55:Tego chcia³e?
00:24:10:Nie Jimmy, nie dzi w nocy.
00:24:14:Musimy pogadaę.
00:24:17:Zobaczy ciź.
00:24:21:Nie idź do szko³y z Tracy.
00:24:30:Musimy siź st¹d wydostaę.
00:24:33:Czemu nie idziesz do szko³y?
00:24:42:Musimy zabraę ch³opców.
00:24:45:I ię dok¹d?
00:24:47:Jak najdalej.
00:24:51:Wiesz, æe widzieli nas wczoraj?
00:24:54:Powiniene ię do szko³y jak Tracy.
00:24:59:Czemu ci¹gle pierzesz przecierad³a?
00:25:00:Co jest?
00:25:03:Sika do ³óæka?
00:25:04:Puę.
00:25:06:To tylko ma³a plama.
00:25:22:Dziźki.
00:25:29:Jeste g³odny?
00:25:30:Przyda³oby siź trochź piwa.
00:25:33:Tak, pójdź po piwo.
00:25:36:Co tam robi³ Ma³y Smutny Ch³opiec?
00:25:39:Przeprasza³.
00:25:42:W³óczy³ siź, chcia³ popilnowaę dzieci.
00:25:49:Teraz to sobie moæe trawy popilnowaę.
00:25:51:Tutaj jest lista, kiedy moæe siź nimi zaj¹ę.
00:27:06:Gdzie dawny listonosz?
00:27:10:Staruszek odszed³ zesz³ej nocy.
00:27:14:Zawa³ serca.
00:27:15:Przykro mi to s³yszeę.
00:27:18:Wygl¹da³ na mi³ego cz³owieka.
00:27:21:Nie zna³e go?
00:27:22:Nie.
00:27:26:Ca³kiem niele grasz w baseball.
00:27:32:Jak siź nazywasz?
00:27:33:Jimmy.
00:27:35:Jimmy West.
00:27:37:West z Liceum Lincolna?
00:27:40:Tak.
00:27:42:Czyta³em o tobie w gazecie.
00:27:57:Co by zrobi³ jakby z³owi³ Wielkiego Toma?
00:28:02:Wsadzi³bym ci go do dupy.
00:28:06:Jest na to za wielki.
00:28:32:Pamiźtam t¹ ekipź, Nick Carr tam gra³.
00:28:37:Czeka³em aæ bździe jak Ricky Henderson.
00:28:40:Tak.., Nick jest moim przyjacielem.
00:28:45:Ten agresywny goę.. Pracuje?
00:28:50:Nie.
00:28:51:Nie zauwaæy³em.
00:28:53:By³ w Wietnamie?
00:28:57:By³ na s³uæbie, prawda?
00:28:59:Pewnie tak.
00:29:00:Nie. On na pewno by³ w wojsku.
00:29:04:Sk¹d to wiesz?
00:29:06:Synu, dostarczam pocztź od 20 lat.
00:29:10:Nie muszź czytaę listów, æeby to wiedzieę.
00:29:12:Naprawdź?
00:29:15:Lista Weteranów.
00:29:21:Moæe pan to wrzucię do skrzynki?
00:29:23:Jasne.
00:29:52:Pan musi byę detektyw Flea.
00:29:53:Fleaharty, tak.
00:29:55:Powiedzilimy juæ wszystko policji.
00:29:57:Jestem z Forensics, nie bźdź o nic pyta³.
00:30:02:Za chwile bździecie wolni.
00:30:04:-Tzn?| - Parź minut.
00:30:06:-Zamówię drinka? | - Po pracy.
00:30:26:Jimmy co to jest mańkut?
00:30:28:Mańkut to osoba leworźczna.
00:30:32:Jeste mańkutem?
00:30:33:Nie chcia³bym.
00:30:34:Marek, pracujesz nad leworźcznoci¹?
00:30:39:Tak, mylź, æe jesieni¹ bźdź lepiej rzuca³.
00:30:41:Tak?
00:30:43:Mam co dla ciebie.
00:30:45:Za...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin