NOWHERE.txt

(39 KB) Pobierz
{1}{1}25
{295}{394}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{395}{469}Los Angeles leay w nigdzie.
{472}{536}Kaady, kto tu mieszka jest zagubiony.
{660}{860}/t3umaczenie: cromag418
{906}{1038}DONIK?D
{3594}{3664}Hej, Dark.|- Hej, co Mel?
{3666}{3722}Pragniesz mnie?
{3882}{3935}No.
{3947}{4019}B3agaj o to.
{4096}{4129}B3agaj mnie.
{4510}{4610}Czeę.|Nazywam siź Montgomery.
{4613}{4723}Czeę. - Masz najg3źbsze,|najczarniejsze oczy, jakie widzia3em.
{4750}{4852}Móg3bym w nie wpaę|i wiecznie opadaę.
{5020}{5121}Uwielbiam zapach strachu
{5124}{5246}zmieszany z ch3opcem.|A ty, Kriss?
{5381}{5429}Na co siź gapisz?
{5432}{5492}Zdaje siź, ae mamy tu dewianta, Kozy.
{5496}{5566}A my nienawidzimy,|nienawidzimy, nienawidzimy
{5568}{5642}jakiejkolwiek formy dewiacji od normy.
{5645}{5700}Dewianci s1 zmor1
{5703}{5782}kalaj1c1 ten wspania3y naród.
{5997}{6050}Dark?
{6054}{6135}Znowu marszczysz pingwina?
{6143}{6217}Wpuę mnie.|Muszź zmyę to gówno z twarzy!
{6220}{6274}Mamo, moaesz chwilź zaczekaę?
{6276}{6375}Kochanie, muszź gnię w piekle od 9 do 5
{6377}{6481}aeby utrzymaę twój leniwy,|m3odociano-przestźpczy zad. Pamiźtasz?
{6509}{6587}Skarbie, ciapulku,
{6590}{6691}mój promyczku s3ońca.
{6694}{6805}Otwieraj te zafajdane drzwi,|natychmiast!
{6868}{6936}Jezu, nie moaesz chwilź zaczekaę?
{7042}{7093}Kurna, mokro tu jak pod pach1.
{7095}{7154}Od jak dawna|masturbujesz siź pod prysznicem?
{7157}{7258}Za duao pracujesz z Reni1, m3odzieńcze.|Zwiźdnie ci i odpadnie!
{7274}{7323}ZAMKNIJ SIŹ, ZAMKNIJ SIŹ, ZAMKNIJ SIŹ!
{7369}{7423}Suka.
{8119}{8159}PRACA DOMOWA / 25 MARCA
{8274}{8332}Mel, muszź nakrźcię|film dokumentalny o osobie
{8335}{8389}na której mi zaleay,|do przysz3ej rody.
{8400}{8448}Kto powiedzia3,|ae ci na mnie zaleay?
{8450}{8540}Czy nie da3em ci piercienia|kapitana Cruncha w 6 klasie?
{8545}{8614}To by3a Angelique Tewksbury, g3upku.
{8650}{8730}Zdejmij koszulkź.|No dalej.
{8733}{8806}Profesor Starkweather dostanie wzwodu|i postawi mi 5.
{8809}{8862}Z pewnoci1.|We swój prozac, Dark.
{8864}{8911}Co jest? Boisz siź?
{8914}{8968}Nie.|- Pomyl o skandalu.
{8970}{9061}Wszyscy w klasie bźd1 oburzeni.
{9103}{9159}To chcesz zobaczyę?
{9162}{9209}O, tak.|O rany.
{9274}{9329}Kostnica, wy ich dgacie,|my owijamy ich w szmacie.
{9330}{9433}Co jest, mierdzielu?|Podwieę ciź na zajźcia? - Nie, nie idź.
{9435}{9534}Dark, zawalisz 8 zaliczeń,|które prze3oay3e na ten semestr.
{9537}{9590}Muszź zrobię montaa mojego filmu,
{9593}{9650}a potem idź do Dziury co wszamaę.
{9659}{9766}Moae pójdź z tob1. Mam okres,|wiźc jestem gotowa na obaarstwo.
{9769}{9815}I wytnij z filmu moje cycki.
{9818}{9908}Nie chcź aeby kaady pajac|w kampusie gapi3 siź na moje bonie.
{9911}{9968}Chyba nie ma z tob1 Lucyfera?
{9971}{10030}Nie strawiź jej dupowatoci|o tak wczesnej porze.
{10033}{10079}Wylia mi rów, zboku!
{10082}{10163}Wpierw odka go od robactwa,|mierdz1ca ostrygo. - Ludziska.
{10165}{10229}Mówiź powaanie, Mel.|Nie chcź widzieę jej
{10231}{10281}pajźczego krocza|przy porannym espresso.
{10284}{10359}Nie zgrywaj królewny.|Bździemy u ciebie za 15 minut.
{10361}{10431}Mel, powiedzia3em ci, ae robiź montaa.|- Do zobaczenia, kochasiu.
{10479}{10537}Jak moaesz spaę z tym|irytuj1cym przydupasem
{10539}{10586}gdy masz kogo tak seksownego jak ja.
{10588}{10654}Czym by3oby aycie|bez odrobiny tajemniczoci?
{10656}{10701}Mel?|- Quoi?
{10704}{10817}Suczki, skończy3ycie tam jua?|Mam parcie jak w1a straaacki.
{10908}{11008}Nareszcie.|- Czy to nie siusiaj1ca dzidzia, Zero.
{11010}{11058}Przestań.
{11079}{11162}Pa.|Ohyda, co?
{11202}{11276}Idziecie dzi na imprezź do Jujyfruit'a?
{11282}{11351}Proszź ciź, Zero.|Sk1d o niej wiesz?
{11388}{11443}Nie jeste zaproszony, kurduplu.
{11446}{11498}Dopiero, co moaesz siź golię.
{11504}{11554}Skocz mi.
{11564}{11641}No we, mam randkź z Zoe|i ona chce tam ię.
{11655}{11744}Za3atwi3em jua samochód od matki.|- Aycie jest do bani.
{11810}{11903}Mam najwstrźtniejszego|pryszcza na rodku czo3a.
{11905}{12004}Do czasu imprezy u Jujyfruit'a|bźdź mia3a trzecie oko.
{12005}{12015}Nienawidzź tego.
{12016}{12067}Nienawidzź, gdy pryszcz|wyskakuje na plecach
{12069}{12123}i nie moana go dosiźgn1ę aeby wycisn1ę.
{12126}{12225}Jeli wycinie siź pryszcza na czole,|moana dostaę zakaaenia krwi i umrzeę.
{12227}{12328}Jeste tak g3upia, ae powinna|oddaę mózg do ma3piego konkursu naukowego.
{12330}{12402}Przeczyta3am to w "Z ust do ust",|grzybie mosznowy.
{12404}{12454}Mel, co to jest?
{12475}{12538}Nudz1cy siź Dark.
{12557}{12608}Doros3e.
{12613}{12666}Fuj, fuj, fuj.
{12742}{12798}Zaczekaj Mel, cofnij.|- Co?
{12801}{12850}Po prostu cofnij.
{12875}{12977}BOAE DOPOMÓA MI
{13015}{13081}Podwieę ciź?|- Cóa.
{13083}{13141}Chodzisz ze mn1 na|zajźcia spo3eczne, prawda?
{13145}{13216}Tak, chyba.|- Nazywam siź Dark, co znaczy "Mrok"
{13219}{13294}jak brak wiat3a.|Albo Debil jak my go nazywamy.
{13299}{13349}Zamknij pizdź.
{13351}{13423}To Mel,|a ta pyskata wiedma to Lucyfer.
{13426}{13474}Montgomery.
{13476}{13543}Jedziemy do Dziury na niadanie.|Jedziesz z nami?
{13545}{13666}Mam zajźcia.|- Szybko zjemy i ciź odstawimy.
{13713}{13777}No chod.
{13802}{13854}Po co ci ta kamera?|Jeste w klasie filmowej?
{13856}{13938}Dark myli, ae bździe|kolejnym Clivem Barkerem.
{13944}{14008}Chapaj dzidź, co Lucyfer.
{14011}{14136}Jestem przekonany, ae wkrótce umrź|np. w katastrofie lotniczej, poaarze,
{14176}{14222}wybuchu chemicznym i chcź to sfilmowaę
{14225}{14280}aeby mieę fajny zapis mojej mierci.
{14282}{14328}Gdziekolwiek idź, biorź ze sob1 kamerź.
{14330}{14398}Czy to nie jest wykurwiste.
{14400}{14453}Moaesz wreszcie zamkn1ę mordź!
{14472}{14527}Sk1d wiesz?|- Co?
{14529}{14592}Ae wiesz, umrzesz.
{14600}{14660}Czujź to.
{14668}{14761}Mam odczucie.|- Chyba "przeczucie".
{14819}{14889}Niewaane.|- Nie rozumiem, jak moaesz je mieę
{14892}{14938}skoro nie potrafisz|nawet wymówię tego s3owa?
{14940}{14988}Zaraz stracź cierpliwoę, Lucyfer.
{14991}{15036}I wyjebiź ci strza3a.|- To dawaj.
{15039}{15086}Ludziska.
{15164}{15210}Alyssa.
{15298}{15345}Niezdara ze mnie.
{15348}{15432}Czeę Montgomery.|Co ty tu robisz?
{15435}{15529}Nie powiniene teraz byę|na zajźciach termonuklearnej zag3ady?
{15535}{15656}Tak, no...|- Hej.
{15748}{15804}Wiesz, jaki dzi dzień?
{15807}{15880}Pi1tek?|- Nie, g3uptasku.
{15882}{15935}Armagedon.
{15938}{16001}Dzień, w którym ma nast1pię koniec wiata.
{16004}{16063}S3ysza3e moae o "Wniebowst1pieniu"
{16066}{16119}Album The Siouxsie and the Banshees?
{16122}{16242}Nie, to co jak radykalny ruch|religijny w pó3nocnej Kamboday.
{16245}{16293}Tysi1ce ludzi rezygnuj1
{16295}{16363}ze swych dóbr doczesnych|i opuszczaj1 swe rodziny.
{16366}{16441}Wszystko to po to, by przygotowaę|siź do "Wniebowst1pienia".
{16443}{16520}Wejd1 do nieba w dzień|przybycia Chrystusa na ziemiź
{16523}{16577}i zniszczenia wiata.
{16580}{16685}Wed3ug pisma wiźtego,|to w3anie dzi.
{16712}{16770}I co my teraz zrobimy?
{16774}{16839}Nie wiem.|- Alyssa.
{16842}{16935}Wrócisz do nas na planetź|ziemiź w tym stuleciu?
{16980}{17028}Czeę Dingbat.
{17031}{17086}Czeę Montgomery.|- Czeę.
{17089}{17142}Alyssa, ja i Egg czekamy w nieskończonoę.
{17185}{17299}Dingbat, pomoaesz mi w nauce|Historii miertelnych Epidemii?
{17350}{17425}W niedzielź, dziewi1tasta?|- wietnie.
{17428}{17477}Idziesz dzi graę w chowanego?
{17480}{17526}Baa. Pewnie.
{17529}{17588}Chod.|Jestem gotowa by siź objeę.
{17593}{17648}Pa, Montgomery.|Na razie.
{17706}{17778}Muszź szybko spalię|te kalorie zanim wybuchnź.
{17780}{17827}Chodmy na 3yaworolki.
{17830}{17925}Wola3bym daę sobie spalię|w3osy na jajach palnikiem.
{17931}{17982}To siź da za3atwię.
{18009}{18068}Muszź wracaę na zajźcia.
{18071}{18133}Dobrze siź czujesz?|Blado wygl1dasz.
{18135}{18183}Nic mi nie jest.
{18194}{18265}Czas na mnie.|- My tea wychodzimy, odwieziemy ciź.
{18311}{18359}Na pewno nie chcesz z nami ię?
{18380}{18443}Pójdź do sklepu z p3ytami.|- Co jest, co bździe?
{18446}{18493}Kowboj.
{18564}{18628}Zobaczymy siź póniej?|- Tak.
{18631}{18687}Idziecie dzi wieczór graę w chowanego?|- Co?
{18690}{18758}W chowany o 10-tej|na starym boisku baseballowym.
{18761}{18853}Przed imprez1 u Jujyfruit'a.|- Bździesz tam, nie?
{18858}{18906}Jasne.
{18908}{18956}Wynomy siź st1d.
{18959}{19021}Nie zapomnijcie o naszym|wystźpie do "Pierdu" w przysz31 rodź.
{19026}{19142}Kto gra przed wami?|- Oko Sandy Duncan i g3owa Jayne Mansfield.
{19144}{19222}Odpada. Pozna3am perkusistź|Oka Sandy Duncan na imprezie.
{19225}{19311}mierdzi jak zwierze ze stodo3y.|- To przyjdzie póniej nas zobaczyę.
{19395}{19443}Widzia3e dzi Barta?
{19542}{19601}Mielimy mieę dzi rano próbź
{19603}{19670}i znowu go gdzie wciź3o.
{19699}{19760}Barty, nie widzia3em ciź|od czasów z3otej ery.
{19763}{19861}By3em zajźty.|- Zajźty tźsknot1.
{19892}{19965}Wszystko jedno.
{20052}{20119}R1sia, przestań siź wyg3upiaę.
{20210}{20331}Bart, komu zawdziźczamy t1 przyjemnoę?|- Kriss, Kozy.
{20355}{20425}Liczy3ymy, ae przyszed3e tu na spotkanie.
{20427}{20538}Ja i R1sia dobijamy tu interes.|- Oh szkoda.
{20572}{20663}Czya to nie wielgachna szkoda, Kriss?
{20668}{20745}Bart przyszed3 po mój rodzaj rozkoszy.
{20755}{20810}Nie wiem, co robię.
{20833}{20900}Ciźako jest graę|ze swoim ch3opakiem w kapeli,
{20903}{20960}ale gdy odstawia co takiego!|Co mam z nim zrobię?
{20963}{21011}Wyrzucię go?
{21052}{21111}Co najmniej zerwaę z nim.
{21125}{21178}Dobra dziewczyny.
{21339}{21391}WCINAMY!
{21580}{21634}Jak ci idzie z moim teledyskiem?
{21649}{21715}Wci1a jestem w fazie konceptualnej.
{21717}{21798}Nie dygaj, rozjebie ci jadra.|- Tak?
{21800}{21915}Ty i Bart jeste...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin