Career Girls(1).txt

(59 KB) Pobierz
{1}{1}25
{411}{510}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{511}{581}WSPÓ?LOKATORKI
{1664}{1746}Scenariusz i reayseria
{1782}{1843}KWATERY
{2770}{2870}- O, Czeę!|- Czeę. Ty jeste Hanna?
{2873}{2980}- W3aciwie to Hannah.|- A to jest Claire.
{2984}{3077}- Ja jestem Annie.|- No wejd, Annia.
{3081}{3148}- Dziźkujź.
{3616}{3670}Cholerni studenci na dragach.
{3674}{3751}To na moj1 astmź.
{3777}{3885}- Masz co przeciwko, ae zapalź?|- Nie.
{3906}{3977}- Co studiujesz?|- Psychologiź.
{3981}{4085}- O, w mordź, bździesz grzebaę w moich snach?|- Psychoanaliza zajmuje siź trochź czym innym.
{4090}{4177}- Psychologia to w3aciwie naukowe badania nad ludzkim zachowaniem.
{4181}{4235}To mnie nie dotyczy. Bo jestem paskudn1 szczurzyc1.
{4240}{4302}Moaesz studiowaę j1.
{4305}{4340}Wiźc obie robicie anglistykź?
{4344}{4369}- Tak| - "Byę albo nie byę"|
{4373}{4416}- "Oto jest pytanie"|- Bardzo dobre.
{4420}{4483}Wiem, co macie na myli.
{4487}{4541}To jest mój ulubiony zespó3 -- The Cure.
{4545}{4605}- Nasz tea.|- Naprawdź?
{4609}{4649} Przeciea nie.
{4653}{4719}Wiźc, co mylisz o naszym mieszkanku?
{4723}{4792}Mi3e, naprawdź. 35 funtów na tydzień wy31czaj1c op3aty, tak?|
{4797}{4958}Tylko nie wiem, co znaczy "Niezbźdne OPH",| nie wiem, czy mam co takiego.
{4963}{5078}O racja! To znaczy... umiejźtnoę utrzymania porz1dku.
{5083}{5181}Jasne, tylko jestem uczulona na kurze.
{5185}{5255}To znaczy "Niezbźdne Odpowiednie Poczucie Humoru"
{5259}{5365}Uczulenie na kurze! Tego nam brakuje!
{5384}{5413}Czy to egzema?
{5417}{5498}Nie, zapalenie skóry.
{5724}{5850}- Przysz3a na piechotź? |- Nie, wziź3am taksówkź.
{6125}{6136}Hej.
{6141}{6230}Wchod Annie. To twój dom.
{6422}{6580}Nigdy, nigdy! Pierdolona dziwka!|Nigdy aaden facet jua tu nie przyjdzie!
{7355}{7428}- Hej. |- Witaj.
{7434}{7522}- Wygl1dasz tak elegancko |- Ty wygl1dasz lepiej.
{7525}{7603}- Naprawdź. Pozwól mi to wzi1ę.|- Nie, w poradzź sobie.
{7606}{7645}To jest dla ciebie, taki drobiazg.
{7650}{7766}- Nie powinna. No dalej, daj mi to.|- Dobrze.
{7769}{7883}- Dali ci jak1 filiaankź herbaty? |- Tak.
{7892}{7953}- To nic wielkiego, do twojego mieszkania.|- Nie musia3a.
{7958}{8022}To tylko ostatnia rzecz, któr1 kupi3am w Doncaster.
{8027}{8192}- Samochód nie jest daleko, wiźc... |- Gdzie? Przy ulicy?|- Nie, na parkingu.
{8241}{8292}Czujź siź bardzo dziwnie, to...
{8297}{8356}Dziwne uczucie, prawda?
{8361}{8423}- Nie-nie, mia3am na myli Londyn.|- Aha.
{8428}{8467}- Czy tam mocno siź zmieni3?
{8470}{8580}Nie wiem. Zmieni3 i nie zmieni3 siź. Wiesz co mam na myli?
{8583}{8623}Tak mylź.
{8628}{8756}Wszystko wygl1da tak samo, ale... czujź siź inaczej.
{8794}{8831}G3upi baran!
{8836}{8936}Powiem ci, co jest dziwne. Widzieę ciebie, jak prowadzisz.
{8941}{9022}To s3uabowy samochód.
{9198}{9339}- Czyta3a to? "Wichrowe Wzgórza" Emily Bronte?|- Tak, jest wietna. Tamten dom jest tua obok mojego.
{9344}{9381}- Naprawdź? |- Tak, by3am tam.
{9384}{9483}- Naprawdź? |- Tak, w Yorkshire.
{9528}{9581}- Ja mam pytanie. |- Dawaj.
{9584}{9731}MISS Bronte, MISS Bronte, z kim bźdź siź nastźpnym razem kochaę?
{9934}{10045}"...siź zanim"... "wznosz1c siź zanim..."
{10116}{10150}Teraz twoja kolej.
{10155}{10186}- Tu mamy ochotniczkź. |- Nie.
{10189}{10273}- No dalej! Zadaj Emily swoje pytanie.
{10278}{10397}- OK, czy znajdź wkrótce faceta? |- Musisz powiedzieę "miss Bronte" dwa razy.
{10402}{10514}- Miss Bro... |- MISS Bronte, MISS Bronte!
{10538}{10641}MISS Bronte, miss Bronte, czy ja...
{10656}{10745}Czy znajdź wkrótce faceta?
{10797}{10898}Tylko poczekajcie. "Musi przybyę"!
{11056}{11178}- Czy uaywasz specjalnej maci na swój... |- Tak, czasami.
{11181}{11208}- Czy to zaraliwe? |- Nie.
{11213}{11375}Bo wygl1dasz, jakby opala3a siź w tosterze, jeli wolno mi tak powiedzieę.
{11436}{11505}Przepraszam.
{11603}{11642}- Tak? |- Wszystko w porz1dku?
{11647}{11730}- Tak. |- Ja siź tylko wyg3upia3am. |- Wiem, wiem.
{11733}{11823}- Nic ci nie bździe? |- Wszystko dobrze, naprawdź.
{11828}{11931}- Do zobaczenia w kuchni. |- Dobra.
{12622}{12760}- Mi3a okolica. |- Tak, duao miejsca na parkowania, no nie?
{12906}{12975}Oto jestemy.
{12996}{13074}O, liczny ogródek.
{13174}{13244}Jestem wykończona.
{13247}{13340}Jestemy, nie ma jak w domu.
{13366}{13491}Jest uroczo, tak jasno i przyjemnie. |Lubiź aó3ty, to nadal mój ulubiony kolor.
{13494}{13566}- Zamówi3am je, kiedy siź wprowadza3am. |- Pierwiosnki.
{13569}{13650}Wygl1daj1 jak flaki.
{13666}{13724}Dobra, nastawmy czajnik.
{13728}{13847}O, jaki cudowny widok! Dzień dobry pani sroko!
{13913}{14026}- Przepraszam, jestem strasznie przes1dna. |- Zawsze by3a. |- Wiem.
{14031}{14113}- O, faks! |- Potrzebuje tego do pracy.
{14118}{14240}- Masz tu wszystko. |- Tego bym nie powiedzia3a.
{14297}{14453}Na co masz ochotź? Mam zwyk31 herbatź,| zio3ow1 herbatź i mielon1 kawź?
{14469}{14571}- Wypi3abym kawy, nie przeszkodzi ci to? |- Sk1d, tea jedn1 wypijź.
{14575}{14731}- Jaki wietny materia3. |- To na koszt mojej siostry w3aciwie. To sofa.
{14734}{14828}Dlaczego nie usi1dziesz? Wezmź to.
{14832}{14874}To tutaj piź?
{14878}{14997}Nie, ty pisz na moim buduarze. Proszź za mn1.
{15031}{15066}Masz widok na niebo!
{15069}{15184}- Trochź ha3asuje podczas deszczu. |- Dobre do ogl1dania gwiazd w nocy. Romantycznie.
{15188}{15297}- Po3oay3am wiea1 pociel na 3óaku. Tu jest czysty rźcznik. |- Dlaczego nie mogź spaę tam?
{15300}{15453}Poniewaa tamten pokój jest po3oaony niaej, nia ten| i wiedz1c o twojej alergii pomyla3am, ae tutaj bździe ci lepiej.
{15456}{15641}- Na pod3odze tea by3oby dobrze. |- Mniejsza z tym. Tu masz 3azienkź, ja idź zrobię kawź.
{15960}{16093}- Otwórz, zimno! |- Przeciea to robiź, pieprzony zamek!
{16178}{16291}Moje! Moje! Moje! Moje! Twoje! Moje! Moje!
{16344}{16424}- Czyta3a to? |- Nie. |- Powinna, zapierdolź ciź jak tego nie zrobisz.
{16428}{16519}"Wstźp do semiotyki" -- MOJE!
{16524}{16681}Patrz! "Wichrowe Wzgórza". Dlaczego nie zapytasz| panny Bronte, aeby zdradzi3a ci resztź ca3ego aycia?
{16685}{16769}- Nie chcź.| - Nalegam! |- Nie!
{16772}{16869}Nie chcesz? To mniej interesuj1ce, bo ja tea nie chcź.
{16874}{16972}- Co zrobimy? Jest ich tylko piźę? |- Podzielimy ten jeden na po3owy.
{16975}{17146}- Ty we trzy, a ja wezmź dwa. |- Nie, ty we trzy, a ja wezmź dwa, a ten moaesz wzi1ę dla mamy.
{17150}{17312}- Ale co z twoj1 mam1? |- Wiesz, moja mama pewnie by zgniot3a go po pijaku!
{17341}{17438}- To jest wspania3e Hannie, dobrze tu mieszkasz. |- W3aciwie to mylź o przeprowadzce.
{17441}{17499}- Ale dlaczego, jest idealne. | - Chcź kupię jakie mieszkanie.
{17503}{17672}- Serio? Dlaczego? |- Pomyla3am, ae lepiej sp3acaę hipotekź, nia p3acię czynsz.
{17681}{17766}- To taki duay przeskok... |- Nie czujesz siź bezpiecznie finansowo bźd1c pomocnikiem, czya nie?
{17769}{17866}- Jeste taka odwaana... Nie mog3abym sama kupię mieszkania. |- Ja nie mog3abym kupię z kim innym.
{17869}{17953}- Wola3abym kupowaę z kim... |- Naprawdź? Z kim?
{17957}{18096}Nie, nie... no wiesz, mój wygl1d moae siź zmienię, |mog3abym poznaę kogo. Mam trochź od3oaonych pieniźdzy.
{18100}{18179}Na twoim miejscu bym je wyda3a. Nie jestem dobra w oszczźdzaniu.
{18184}{18219}- O, wci1a je masz? |- Co?
{18222}{18291}- Filiaanki. |- O tak, mam je od lat.
{18294}{18416}- Ja jua nie. Pamiźtasz, jak je kupi3ymy? |- Nie.
{18421}{18593}- No wiesz, w sklepie. |- Rzeczywicie! Skończy3o siź na tym, ae mia3ymy po dwie.
{18597}{18762}- Nie, ty mia3a dwie, ja mia3am trzy. |- To nie by3o za bardzo sprawiedliwe.
{18875}{18972}- Nadal siź wentylujesz? |- Tak.
{18990}{19100}- Pijesz mleko, czy... |- Nie, dziźkujź.
{19121}{19215}Cukier jest tutaj. |- Dziźki.
{19391}{19504}Mama wyjeadaa nied3ugo na wakacje. Ja tea.
{19509}{19628}- Skóra wygl1da dobrze. |- Zesz3o mi. W końcu.
{19759}{19872}- Niestety nadal palź. Masz co przeciwko? |- Chyba nie mam popielniczki.
{19875}{20006}- To nie ma znaczenia. |- Chwilkź... Moaesz uayę tego.
{20163}{20253}Wci1a ta sama sprzecznoę.
{20297}{20397}- Jak praca? |- Dzisiaj by3 koszmar.
{20401}{20540}Przejź3am ten problem od mojego poprzednika, by3 moim by3ym szefem. |
{20544}{20672}On nic nie robi3, a ja muszź siź wszystkim zajmowaę.
{20725}{20753}Jaki wiźc jest problem?
{20757}{20890}Widzisz, on zamówi3 co od pewnej firmy, a oni nie dostarczyli tego w terminie.
{20894}{21031}Wiźc im nie zap3aci3am, a teraz robi1 mi gówniane awantury.
{21082}{21185}- Problemy... ja tez je mam i nawet chcia3am zmienię pracź. |- Naprawdź?
{21190}{21444}Posz3am do zarz1dzania personelem, poniewaa zajmujź siź papierami, |ale 90% swojego czasu przeznaczam na przesuwanie papierów po biurku.
{21475}{21534}W kaadym razie jua nie jest tak samo, odk1d Patsy odesz3a. |- Kto to?
{21544}{21669}By3a jedn1 z sekretarek. Bardzo zabawna. |- Odesz3a na emeryturź w zesz3ym roku.
{21671}{21787}Mogź ciź przeprosię na chwilkź? Przepraszam.
{21804}{21903}W3anie sobie co przypomnia3am.
{21928}{21982}- Masz okulary. |- Uaywam ich do czytania i pisania.
{21987}{22119}- Wygl1dasz tak dojrzale. |- Ale nie zbyt dojrzale, co?
{22128}{22209}- Nie rozpakowa3am twojego prezentu!
{22213}{22282}?adny papier.
{22601}{22665}To siź przyda.
{22669}{22719}Jest wietne. Dziźki bardzo.
{22722}{22781}- Pasuje do pokoju. |- Jest naprawdź liczne.
{22785}{22906}- Moaesz tam umiecię jakie kwiaty. |- Dziźki.
{23034}{23150}- Nie musimy jej mówię, prawda? |- Nie, nie.
{23400}{23510}Jeli teraz zaczniemy szukaę mieszkania, to uprzedzimy innych, jak s1dzisz?
{23515}{23606}- W3aciwie to nie jestem pewna, co bźdź robię w przysz3ym roku. |- Co masz na myli?
{23609}{23757}- Moae chcź rozkoszowaę siź samotnoci1. |- Chcesz mieszkaę sama?
{239...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin